Finance

Chris Oomen: 'Tweede Kamer is kleinzielig'

Het verzet van de Tweede Kamer tegen de overname van het Vlietland Ziekenhuis is onzin. Dat zegt Chris Oomen, bestuurder van zorgverzekeraar DSW in een interview met de Volkskrant. De keuzevrijheid van de patiënt komt niet in het geding en het is in niemands belang is als het ziekenhuis failliet gaat, aldus Oomen.

Keuzevrijheid is geen issue

Volgens Oomen hebben zorgverzekeraars totaal geen invloed op welke zorgverleners verzekerden bezoeken. De patiënt mag zelf bepalen waar hij de beste zorg kan krijgen. Oomen vindt het dan ook onzin dat de Tweede Kamer zich druk maakt om de keuzevrijheid van de patiënt. Hij vindt dat “helemaal ranzig uit de mond van politici.”

Invloed kopen is onnodig

Oomen in de Volkskrant: “Omgekeerd is het al helemaal waanzin om te denken dat wij patiënten zouden weren die niet bij ons verzekerd zijn. Het is juist goed voor het ziekenhuis als er meer klanten komen. Bovendien lijkt iedereen te vergeten dat wij deze coöperatie – waarin DSW bovendien een beperkt stemrecht heeft en waaraan geen winst wordt uitgekeerd – hebben opgetuigd om het Vlietland van de ondergang te redden, niet om er invloed mee te kopen. Dat is helemaal niet nodig want zeventig procent van de patiënten daar is al bij ons verzekerd.’

Tweede Kamer krabbelt terug

Oomen beschuldigt de Tweede Kamer van terugkrabbelen en kleinzieligheid. “Dit mag gewoon volgens de Zorgverzekeringswet. Je kunt niet eerst een wet ontwerpen die verlangt dat zorginstellingen zich als ondernemers gaan gedragen en dan terugkrabbelen als het je niet aanstaat dat een zorgverzekeraar een belang neemt in een ziekenhuis. Of als een Loek Winter de boel wil redden.” De DSW-bestuurder vindt het in niemands belang als het ziekenhuis failliet gaat. SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft al eerder aangekondigd het ziekenhuis koste wat het kost te willen behouden. Juist door de coöperatie, waar ook medisch specialisten, verpleegkundigen en de huisartsen plaats in hebben, is volgens Oomen de druk om goede zorg te verlenen extra groot. Het zorgpersoneel heeft immers het meest belang bij het voorbestaan van het ziekenhuis en daarmee de zekerheid van inkomen.

Rendement beperken voor investeerder

De overheid wil dat de invloed van aandeelhouders op de ziekenhuizen beperkt zal zijn. Ook de winstuitkering komt als het aan het kabinet ligt te vervallen. Kapitaalverstrekkers zouden alleen nog een 'resultaatafhankelijke vergoeding' kunnen krijgen. Oomen noemt dit kleinzielig, omdat iedereen, van accountant tot medisch specialist, verdient aan de zorg. “Als ik eigenaar word van een zorginstelling wil ik er rendement uithalen en ik wil iets te zeggen hebben over hoe ze mijn geld investeren.”

NMa beoordeelt overname

Het verzoek tot overname ligt nu bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Oomen noemt de NMa in het interview een “ongelooflijke hindermacht gezien het recordaantal vragen dat ze stellen”. Lees het gehele interview.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

29 juli 2009

nee meneer Oomen. de Tweede Kamer realiseert zich eindelijk dat de wet een gevaarlijke dubbelrol voor de verzekeraars mogelijk maakt. bij de totstandkoming van de wet was een van de belangrijke uitgangspunten van Hoogervorst dat de verzekeraar op zou komen voor de belangen van de patiënt/cliënt, omdat die zelf op het moment dat hij zorg nodig heeft niet in de positie verkeert om dat te doen.

en juist die rol komt in het geding als de verzekeraar (mede)eigenaar wordt van zorginstellingen. er is dan sprake van potentieel conflicterende belangen tussen de vertegenwoordiger van de patiënt en de eigenaar van de zorgaanbieder.

uit alles blijkt dat de bestuurders van marktgeoriënteerde zorginstellingen minder oog hebben voor de wensen en belangen van hun cliënt (toch hun vraag) dan voor hun organisatie en (wellicht) eigen positie. en er is nu een meerderheid in de kamer die de belangen van de patiënt minder vanuit de economische theorie bekijkt.

dat is democratie: kiezers die een ander beleid willen kiezen een andere kamer en dus komt er een ander kabinet met ander beleid.

Top