ACTUEEL

Humanitas DMH fout met beloning interim-bestuurder

De raad van toezicht van zorginstelling Humanitas DMH is de fout ingegaan door achter de rug van het bestuur een interim-bestuurder aan te stellen die bijna een ton voor een maand werk declareerde. Dat heeft de onafhankelijke governancecommissie gezondheidszorg geoordeeld, schrijft de Volkskrant.

Het nieuws over de beloning van de interim-bestuurder kwam in september naar buiten. De consultant in kwestie kreeg in de maand juli meer dan 95.000 euro betaald voor zijn werk, zo bleek uit declaraties. De Volkskrant had hier via Publeaks inzage in gekregen.

Governancecode

In de Wet Normering Topinkomens is geen maximumsalarisvastgelegd voor zorgbestuurders die korter dan zes maanden als zelfstandige worden ingehuurd. De governancecommissie gezondheidszorg kijkt echter niet naar de wet, maar toetst de salariëring aan de governancecode voor goed bestuur. Die is ook getekend door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Humanitas DMH is hierbij aangesloten.

In de uitspraak van de governancecommissie, die nog niet openbaar is, staat dat maandelijkse bedragen van 80 duizend euro exclusief btw “geen maatschappelijk passende beloning in de zin van de code” zijn, schrijft de Volkskrant. Het ligt ook “niet voor de hand” volgens de commissie dat bij een vergoeding van 2.000 euro per dag, overwerk ook nog eens 250 euro per uur oplevert. De interim-bestuurder factureerde deze zomer soms werkweken van 80 uur.

Vertrouwensbreuk

Twee ex-bestuurders van Humanitas DMH, José Schiphorst en Ad van Rijen, hadden de zaak bij de governancecommissie aangespannen. Zij ontdekten in juli dat de raad van toezicht achter hun rug om de consultant hadden gecontracteerd. Hij moest orde op zaken komen stellen in de organisatie. Volgens de commissie had de raad van toezicht deze opdracht nooit zelfstandig mogen verstrekken.

Ontslag raad van bestuur

Toen de bestuurders in juli ontdekten wat er gaande was, hebben zij de ondernemingsraad en de cliëntenraad ingelicht. Daarbij hebben zij hun twijfels geuit over de aanstelling van de consultant. De raad van toezicht zag hierin aanleiding tot een 'vertrouwensbreuk' en schorste de twee bestuurders. Daarna nam de interimmer het roer over bij Humanitas DMH.

Aftreden raad van toezicht

De raad van toezicht van Humanitas DMH is begin oktober versneld afgetreden vanwege de commotie die ontstond toen het salaris van de interim-bestuurder publiekelijk bekend werd. De onrust in en rond Humanitas DMH dateert al van eerder. Het aan de kant zetten van de  tweehoofdige raad van bestuur in juli leidde al tot een rechtszaak waarin de twee bestuurders hun ontslag aanvochten.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mol

3 januari 2014

En nu?
Humanitas een stuk armer door teveel betaald salaris, 2 bestuurders die hun hoofd boven het maaiveld uitstaken ontslagen.
Raad van Toezicht is weg dus zet de bestuurders terug op hun plaats en start met ruimen.

Anoniem

5 januari 2014

Ik heb horen verluiden dat José Schiphorst ook 200.000 euro heeft meegekregen.

Top