ACTUEEL

'Toezichthouder moet minder toezicht houden'

'Toezichthouder moet minder toezicht houden'

Toezichthouders zouden minder toezicht moeten houden en meer advies moeten geven. De toezichtfunctie krijgt op dit moment vaak te veel nadruk.

Dit stelt Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance TiasNimbas. Lückerath deed haar verhaal tijdens het Skipr event op 18 december 2013. Ze onderscheidt vier rollen voor toezichthouders; toezichthouder, adviseur, werkgever en netwerker. De laatste twee zijn belangrijk, maar vragen minder tijd.

Advies

Lückerath pleit ervoor dat toezichthouders net zoveel tijd besteden aan advies geven als aan toezicht houden. Voor de continuïteit van zorginstellingen is advies minstens net zo belangrijk als toezicht.
Het pleidooi van Lückerath sluit aan bij de bevindingen van promovendus Marc van Ooijen. In zijn proefschrift proefschrift 'Toezichtsdynamica. Een exploratief kwalitatief onderzoek naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg' constateerde Van Ooijen in december dat raden van toezicht in de zorg vaak te passief zijn. Negentig procent van hun tijd zijn toezichthouders volgens Van Ooijen bezig met zich ‘laten informeren', terwijl meer actief optreden als ‘toetsen’, ‘adviseren’  en ‘beïnvloeden’ ook tot hun handelngsrepertoire behoort

Beperking

Om de actiever rol en bredere functie te onderstrepen pleit Lückerath er voor om de term 'toezichthouder'  te vervangenis: "Dat is een beperking van de Nederlandse taal. Het zou wellicht goed kunnen zijn om ook in de zorg de raad van commissarissen te gaan invoeren."

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

6 januari 2014

Ik vraag me sterk af of toezichthouders de kennis en kunde hebben om zo'n adviesrol op zich te kunnen nemen, als het gaat om de kwaliteit van zorg en de kosten, dus de kosteneffectiviteit.

Bovendien gaat die voor een belangrijk deel gemanaged worden door het aankomende systeem van pay for performance; zie http://www.gezondezorg.org/p4p. Waardoor de taak voor de toezichthouders een stuk eenvoudiger wordt.

van Heemstra ZorgSteedsBeter

7 januari 2014

Nou Frank, het lijk mij juist betekenen dat je toezichthouders hier op uitzoekt!

Ik vind het een verademing om van een governance expert te horen dat toezichthouders vier rollen hebben: toezichthouder, adviseur, werkgever en netwerker.

Door de naam 'toezichthouder' én onze doorgeslagen controle-neiging in deze tijd raken adviseur, werkgever en netwerker ondergeschikt.

Toezichthouders pak ook die andere rollen!

Buntinx

7 januari 2014

Raar dat nu wordt gepleit voor een meer active rol van de RvT terwijl de Governance Code (GC) die juist heeft gedempt. De interpretatie van de GC heeft binnen organisaties maar ook daarbuiten (eisen van Zorgkantoren) sterk de nadruk gelegd op afstand houden. Niet verwonderlijk dat de nadruk komt liggen op 'geïnformeerd worden'. In de praktijk is menig RvT gelukkig actiever. Soms moet dat besmuikt gebeuren om niet met de GC te botsen. Bij kleine organisaties (N<200 cliënten) is het ondoenlijk om op afstand te blijven maar is een actievere rol haast levensnoodzakelijk voor de organisatie. Het 'one tier' model is daarvoor meer geschikt. Dat biedt ook meer kans tot engagement, enthousiasme en inzet van RvT leden en daarmee tot meer eenheid en dynamiek binnen de zorgorganisatie.
De GC is onder druk van de context (een aantal incidenten in de zakelijke sector - commissies Peters / Tabaksblat - maar ook in de zorg) in de jaren 90 geforceerd in de gezondheidszorg ingevoerd. Voor het 'pas toe of leg uit' principe bestond en bestaat nauwelijks ruimte. Het is de vraag of dit bijdraagt tot creatief leiderschap en innovatie.


Harry Dijksma

7 januari 2014

Fantastisch hoe wetenschappers elke keer weer een andere mening poneren. Het gevaar van advies is volgens anderen juist, dat een commissaris/toezichthouder zijn onafhankelijkheid zou verliezen als zijn/haar advies uitgevoerd wordt. Ik zou veel liever het woord klankborden willen gebruiken. De RvB moet met voorstellen komen, dat is de taak.
De rollen van toezichthouder en werkgever voor de RvC/RvT staan buiten kijf, die van netwerker kan een gevaarlijke zijn, als de C of T te veel op de stoel van de bestuurder gaat zitten.

Top