HRM

Vakbond zet acties in zorg voort

Zorgmedewerkers onderbreken op 7 januari op 18 plaatsen het werk. Daarnaast zijn er in tientallen verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties 1-minuutacties. Dat kondigt vakbond Abvakabo FNV aan.

In december kwamen de zorgmedewerkers al twee keer eerder in actie en de acties breiden zich nu verder uit, aldus Abvakabo FNV. De bond vindt het huidige cao-akkoord niet goed genoeg en wil dat er ‘serieus’ overlegd wordt met Abvakabo FNV. 
Werkgevers stemmen op 9 januari over het bereikte principeakkoord. Met de acties wil Abvakabo FNV duidelijk maken dat de werkgevers dit principeakkoord moeten afwijzen.

Kruisje

Abvakabo FNV is verbolgen over de totstandkoming van het nieuwe cao-akkoord voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) op 4 december. Volgens de bond mochten de werknemers  slechts  “tekenen bij het kruisje”.  “Toen Abvakabo FNV dit weigerde, sloot de organisatie van grote zorgwerkgevers snel een cao-akkoord met de drie kleine vakbonden”, aldus Abvakabo FNV op de eigen website. “Dit akkoord doet niets aan de grote problemen in de zorg zoals de hoge werkdruk in de verpleeghuizen, de onzekerheid in roosters en contracten en de grote problemen in de thuiszorg door aanbestedingen en loondump. Tevens is de afgesproken loonstijging slechts 1 procent, wat nog minder is dan de inflatie, waardoor zorgmedewerkers moeten inleveren.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

CNV Publieke Zaak

8 januari 2014

De opmerking aan het eind over 1% loonsverhoging klopt niet. Er is in de nieuwe CAO VVT een loonsverhoging afgesproken van in totaal 2%. In december 2013 een eenmalige uitkering van 0,80% over het jaarsalaris. Per 1 januari 2014 een algemene loonsverhoging van 1% en vanaf 1 juli 2014 een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,20%. Kijk ook op www.mijnvakbond.nl/vvt

Tucker

11 januari 2014

Het is wel leuk dat CNV over 2 % salarisverhoging praat, maar de 0,8 % is in feite een compensatie voor het feit dat de CAO per 1 september 2013 afliep en niet op 1 januari 2014. De eindejaarsuitkering is verhoogd per 1 juli 2014. Dus als we alles terugrekenen naar een salarisverhoging per 1 september 2013 het moment dat de CAO is afgelopen kom je niet hoger uit dan 1,2 %, maar dat kan de CNV natuurlijk moeilijk verkopen aan de eigen achterban (slechts enkele procenten van de personeelsleden in de VVT is lid van de CNV) en waarom heeft de CNV geen mogelijkheid geboden voor de niet leden, als ze niet een algemeen verbindend verklaring willen hebben, raakt het ook de niet leden.
De onderhandelingen hadden op deze manier door de kleinere bonden nooit zo gevoerd mogen worden.

Top