ACTUEEL

‘Verzorgingsstaat is karikatuur geworden’

De Nederlandse verzorgingsstaat, het zorgstelsel incluis, is een karikatuur van zichzelf geworden. Dat betoogt VVD-senator Heleen Dupuis, tevens voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in dagblad Trouw.

Volgens Dupuis heeft de overheid binnen de huidige verzorgingsstaat de rol van Grote Hulpverlener op zich genomen, met almaar hogere belastingen en dito uitvoeringskosten als resuultaat als mede gepamperde, afhankelijke burgers. “Het rondpompen van geld door de overheid neemt krankzinnige vormen aan”, stelt Dupuis in Trouw. “Onlangs werd bekend dat 90 procent van de huishoudens enige vorm van subsidie geniet, van huurtoeslag tot gratis schoolboeken. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar tegelijk maakt zowat iedereen gebruik van sociale voorzieningen."

Prijskaartje

Ook in de zorg ziet Dupuis ‘het ruifidee’ en ‘spilzucht’ terug. "Er gaan miljarden in de zorg om. Zelf betalen we premie, de werkgever neemt een stukje voor zijn rekening, en ook via de eerste belastingschijf komt er het nodige binnen. Maar uiteindelijk ziet niemand welke prijskaartje er hangt aan een behandeling. De patiënt niet, maar ook de arts niet. Er is alleen die enorme pot met algemene middelen. Vanwege de anonimiteit ervan nodigt die eerder uit tot nog grotere uitgaven dan tot zuinigheid."

Essentie

Dupuis pleit er in Trouw voor om de verzorgingsstaat terug te brengen tot de essentie. “Begrijp me niet verkeerd, ze is heel belangrijk, onder meer om een bestaansminimum te garanderen voor de allerzwaksten. Maar dat kan hooguit voor tien procent van de huishoudens gelden. De huidige lappendeken aan subsidies is in de loop van de jaren gegroeid. Niemand zou het zo bedenken als hij de samenleving zou moeten inrichten.”

De verdere kerntaken van de overheid zouden zich wat Dupuis betreft moeten beperken tot “zorg voor de openbare orde, voor de infrastructuur, voor ziekenhuizen en scholen. Maar daar houdt het wel zo'n beetje op.” 
Dupuis maakte haar opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel 'Nederland in ideeën', waaraan zij als filosoof en politicus ook een bijdrage heeft geleverd. Andere bijdragen aan de bundel uit de hoek van de zorg komen voor rekening van onder anderen voorzitter Rutger Jan van der Gaag van artsenfederatie KNMG, psycholoog/publicist Bram Bakker, wetenschapper Cordula Wagner en Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).   

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

8 januari 2014

Op de lijst met schrijvers ontbreekt Hans Achterhuis, jammer!

Mitrasing

8 januari 2014

Overigens: Dupuis is ethicus en politicus, geen filosoof.

Meihuizen

9 januari 2014

Ik heb al heel lang niets meer met de VVD, maar mw. Dupuis slaat de spijker toch (weer) hard op zijn kop. Als haar partij -die schijnt toch aan de macht te zijn- dat nu eens aan zou pakken ipv de betutteling voort te zetten (onder het mom van 'regeren is compromissen sluiten'), zou dat wellicht haar partij ook goed doen.

Dijkstra

9 januari 2014

Versimpeling van de uitvoering van de solidariteit is een uitstekend idee. Het verlaagt ook de kosten van die uitvoering drastisch. Ik veronderstel overigens dat de hypotheekrenteaftrek ook behoort bij die 90% subsidies.
Er zit overigens wel een belangrijk maatschappelijk punt bij die gewenste versimpeling. De huidige regeldruk is ontstaan door een permanente uitruil van effectief behartigde belangen. Soms met als doel de belangen van burgers, soms met als doel instandhouding van de belangenbehartiger. Dat heeft veel maatwerk opgeleverd.
Minder regels betekent dat er minder maatwerk is. Dat kan je accepteren ('pech' voor de zwakkeren), of je kan bijvoorbeeld een deel van de besparing aan gemeenten geven die daarmee burgers individueel kunnen helpen. (Dat is dan geen verkapte bezuiniging, als je de middelen en een deel van de lagere uitvoeringskosten geeft, is dat eerder een toename.) Dat vergt vertrouwen in het handelen van die lagere overheid, dat leidt tot verschillen tussen gemeenten, maar mogelijk ook tot meer plaatselijke interesse in het werk van je samenleving dichtbij.

E. Schnerr - van Houwelingen

9 januari 2014

'Rondpompen' is inderdaad een zinloze actie. Dupuis vergeet echter de belangrijkste functie van het overheidsingrijpen te vermelden, namelijk herverdeling. In de afgelopen ca. 15 jaar is gebleken, dat 'de markt', o.a. als gevolg van toegenomen neoliberale invloed, fors in gebreke blijft. Met als gevolg het uitdunnen van een welvarende middenklasse, ten gunste van een klein aantal superrijken en een toenemend aantal armen. Tenzij we erin slagen de marktmechanismen op tijd te reguleren zullen we het overheidsingrijpen nog fors moeten uitbreiden om te voorkomen dat we afglijden naar een situatie zoals in de VS of het Verenigd Koninkrijk.

Anoniem

9 januari 2014

Als er één partij is waar profiteren van geld dat toebehoort aan de gemeenschap tot norm is verheven, dan is dat de VVD van ethica Dupuis. De marktwerking die de VVD overal in de publieke sector- inclusief de zorg- heeft geïntroduceerd, is niets anders dan een witwasoperatie om publiek geld naar particuliere (veelal VVD-)zakken te sluizen. Misschien kan mevrouw ons trouwens als voorzitter van de VGN vertellen hoeveel premiegeld bedoeld voor de zorg voor gehandicapten vanuit de instellingen naar de VGN-kas vloeit?

Frank Conijn

9 januari 2014

Opmerkelijk dat de voorzitter van VGN impliciet pleit voor bezuinigingen in de gezondheidszorg. Zouden haar leden het eens zijn met de eveneens impliciet onderliggende stelling dat de gehandicaptenzorg te veel geld krijgt?

Top