ACTUEEL

Kosten langdurige zorg stijgen met 16 procent

De kosten voor de langdurige zorg zijn van 2010 tot en met 2012 met 16,4 procent gestegen. De gestegen zorgkosten zijn terug te voeren op loon- en prijsbijstelling alsmede een verschuiving naar zwaardere zorg. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de marktscan AWBZ.

De totale kosten van zorg in natura uit hoofde van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bedroegen in 2012 24,6 miljard euro. De kosten van verplegings- en verzorgingshuizen en de instellingen voor gehandicaptenzorg stegen  tussen 2010 en 2012 met respectievelijk 16,5 procent en 17,7 procent. De langdurige zorg is vooral duurder geworden doordat de tarieven in de AWBZ zijn gestegen. De loon- en prijsbijstelling veroorzaakt 57 procent van de kostenstijging.

Opvallend

In de ouderenzorg zijn voor die extra kosten geen extra bewoners verzorgd: het aantal cliënten in verplegings- of verzorgingshuizen bleef gelijk. In de gehandicaptenzorg nam het aantal cliënten wel toe, met bijna acht procent in deze periode. De NZa noemt deze stijging opvallend, omdat dit meer is dan op grond van de bevolkingsgroei van 1,2 procent verwacht had mogen worden. De toename van het aantal cliënten in de AWBZ is de oorzaak van 18 procent van de kostenstijging.

Verschuiving

Een kwart van de kostenstijging komt door zorgverzwaring. Er is een verschuiving zichtbaar van intramurale zorg zónder behandeling naar intramurale zorg mét behandeling. Ook het aantal cliënten met een indicatie voor zwaardere zorg neemt toe. Dit kan komen doordat cliënten pas later instromen dan voorheen.

Upcoding

Zorgverzwaring kan ook komen doordat er te hoge indicaties worden afgegeven: de zogenoemde ‘upcoding’. In 2011 en 2012 konden zorgorganisaties zelf indicaties en her-indicaties aanvragen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uit onderzoek van het CIZ zelf bleek dat er inderdaad upcoding heeft plaatsgevonden bij deze indicaties door zorgaanbieders. De NZa beoordeelt de dossiers die het CIZ onderzocht en doet nader onderzoek hierover bij de zorgkantoren.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaspers

12 januari 2014

Hier ligt onze grootste uitdaging.

De bemensbaarheid van de zorg wordt vooral in de AWBZ bekostigde zorg het snelst een probleem.

Als we hier niet snel innoveren dreigt verschraling.

Peter Koopman

13 januari 2014

Omdat we de "zwaarte" van de zorg bij indicatie in de huidige AWBZ centraal stellen en daarbij een indeling in "pakketten" als maat en getal hanteren denken we de "zorgbehoefte" in kaart gebracht te hebben. Een erkende zorgprofessional zal anders kijken tijdens de fase van diagnosticering en het bespreken van het zorgleefplan met de cliënt en/of zaakwaarnemer. In deze fase worden al dan niet uitspraken gedaan over het noodzakelijke zorgaanbod. Als er geen werkelijke verbinding bestaat tussen de wereld ( cultuur) van de verzekeringsadministratie en die van bijvoorbeeld verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zullen termen als "upcoding" en "zorgverzwaring" lege hulsen blijken te zijn.

Anoniem

13 januari 2014

Zie dit uitstekende artikel voor een goede toelichting: https://decorrespondent.nl/164/wat-kost-de-zorg/6304980-a8533cec

Top