ACTUEEL

Steeds meer dementerenden naar Levenseindekliniek

Vorig jaar hebben in totaal 133 mensen euthanasie laten uitvoeren via de Levenseindekliniek. Dat heeft de organisatie zaterdag laten weten.

Veel patiënten klopten aan bij de Levenseindekliniek omdat 'gewone' artsen hun doodswens lastig te rijmen vonden met de wetgeving, zoals bij dementerenden (24 keer euthanasie), mensen met een opeenstapeling van ouderdomsklachten (23 keer) of psychiatrische patiënten (9 keer).

Uitzichtloos

De kliniek hielp ook patiënten met een niet-directe terminale ziekte zoals ALS, MS, longziekten of de gevolgen van een hersenbloeding. Bij andere patiënten wilde de eigen arts uit principiële overwegingen niet meewerken aan euthanasie of werd dat als te zwaar ervaren. In totaal meldden zich vorig jaar 749 mensen met een euthanasiewens, maar de kliniek honoreerde dus lang niet elk verzoek. Daarvoor moet een patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Dementerenden

De kliniek hielp vorig jaar opvallend veel dementerenden: zo'n 18 procent van de in totaal uitgevoerde euthanasieverzoeken. Landelijk heeft slechts 1 procent van de euthanasiegevallen dementie als reden. 5 procent van in de kliniek geholpen mensen was geestesziek, tegen 1 procent landelijk.

Omstreden

Euthanasie bij psychiatrische patiënten is omstreden, omdat een dergelijke doodswens vaak juist onderdeel uitmaakt van de ziekte. In veel gevallen voldoet de wens niet aan het wettelijk criterium van 'uitzichtloos lijden', omdat er nog behandelmogelijkheden lijken te zijn.

Ander verhaal

Volgens een woordvoerder van de kliniek is de mate van psychisch lijden',maatgevend en bovenliggend'.  Indien er ook maar één psychiatrische behandeling bestaat die mogelijk tot verbetering kan leiden, dan kunnen we het verzoek niet honoreren. Maar als iemand al veertig jaar zonder resultaat bij de psychiater loopt, dan wordt het misschien een ander verhaal''.

Opschudding

Overigens heeft de euthanasie van een 35-jarige psychiatrische patiënt buiten de Levenseindekliniek voor veel ophef gezorgd. Nadat haar huisarts en twee andere artsen haar verzoek afkeurden, gaf een derde eind 2012 toch groen licht. De regionale toetsingscommissie die elke euthanasie beoordeelt, gaf de uitgevoerde levensbeëindiging het stempel 'zorgvuldig' en besloot een van de weigerende artsen te verhoren. Die voelde zich daarbij onheus bejegend en diende er een klacht in. De klachtencommissie buigt zich woensdag tijdens een besloten hoorzitting over de melding. (bron: ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 januari 2014

Heb ook een tijd met de gedachte gespeeld zo een kliniek op te zetten maar de organisatie is me nu net iets teveel van het goede. Maar winstgevend is het verder zeker! Een aanrader voor specialisten met hypothecaire besoignes.
Het wordt echt stervensdruk in 2014.

Y.G. Van Ingen

13 januari 2014

Ik vind de toetsingscriteria niet volledig weergegeven. Zeker het lijden moet ondraaglijk en uitzichtloos zijn, maar nog belangrijker het verzoek moet vrijwillig en weloverwogen zijn. Daarnaast wordt van de arts verwacht dat deze de uitvoering(hetzij euthanasie dmv intraveneus toedienen euthanatica, hetzij het onder begeleiding laten drinken van drankje) zorgvuldig uitvoert( erbij blijven, juiste dosering, comacheck). Ik wil aandacht vragen voor de impact van euthanasie op artsen, en een pleidooi houden voor het tijdig bespreekbaar maken vant levenseinde(niet reanimeerverklaring, niet behandelbesluit).

Top