Tech

Ketenzorg straks ook via Landelijk Schakelpunt

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) gaat straks ook gebruikt worden voor het uitwisselen van gegevens voor ketenzorg. Daartoe heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) een plan opgesteld.

Medisch Contact meldt dat over twee jaar zestig procent van de ketenorganisaties met de nieuwe ketenzorgstandaard moet werken. Dat betekent dat het pakket aan gegevens dat via het LSP kan worden uitgewisseld, flink groter wordt. Nu kan het LSP alleen nog medicatie- en huisartswaarneemgegevens doorsturen.

Programmaplan

Een en ander is uitgewerkt in het programmaplan informatie-uitwisseling ketenzorg. Het document is via Huisarts Vandaag te downloaden in een versie van eind oktober. 

VZVZ

De VZVZ is verantwoordelijk voor de exploitatie van het LSP, sinds het ministerie van VWS de handen er vanaf trok

3 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

14 januari 2014

Een citaat van W.Jongejan, kritisch LSP- volger:

"Dit betreft zowel een verbreding met bijvoorbeeld ouderenzorg en GGZ als een verdieping en een verbreding naar de 2-e lijn(specialisten), een verbreding van het aantal type zorgaanbieders (bijvoorbeeld de Diëtist, Fysiotherapeut, Podotherapeut, Pedicure, Oogarts), alsmede een verbreding naar het Persoonlijk Gezondheidsdossier." (einde citaat).
Dat zou gaan betekenen dat al die beroepsgroepen ook UZI-passen zouden gaan krijgen en inzage krijgen in de medische data via het LSP. Een griezelige gedachte!! "

Ik vraag mij ernstig af in hoeverre dit soort informatie gedeeld is met patiënten door wervende huisartsen.

Mitrasing

14 januari 2014

Op Skipr al voorspeld in reactie op de doodverklaring van het EPD door Prof Kremer van het Radboud.
Lees het er maar weer eens op na.
Zie http://www.skipr.nl/blogs/id936-epd-van-dokter-is-dood-leve-epd-van-patient.html

Wim Jongejan

19 januari 2014

Het tekenen van het ketenzorg-convenant is door de betrokken partijen met opzet onder de pet gehouden. De tekst van het convenant was nergens op een website van de tekenende partijen te vinden. Zijdelings kreeg ik er de beschikking over. Pas na publicatie op www.huisartsvandaag.nl door mij en op www.qure.nl is er ruchtbaarheid aan gegeven. Zeer opvallend is dat de Landelijke Huisartsen Vereniging NIET het convenant ondertekende! Er gaan veel meer data per patiënt dan nu het geval is over het LSP verstuurd worden, ook middels pull-verkeer: opvragen van medische data, tot aan hele dossiers ipv het selectief versturen(push-verkeer). Tenslotte gaan er veel meer zorgverleners toegang krijgen tot het LSP met een UZI-pas. De burger die zijn opt-in-toestemming gaf zal de uitbreiding qua data en qua zorgaanbieders absoluut niet door hebben. Het is niet voor niets dat VZVZ dit convenant stil heeft willen houden. Het ook een radicale breuk met het verleden waarin ze veel juich-nieuws en mooipraat verkondigden.

Top