ACTUEEL

Sterfte hartoperatie daalt door extra check

De invoering van een extra medisch inhoudelijke veiligheidscheck vlak voor een open hartoperatie draagt bij aan de afname van ziekenhuissterfte en ernstige complicaties op de verpleegafdeling. Dat blijkt uit onderzoek dat het Isala Hartlongcentrum in Zwolle de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd.

De extra check stimuleert bovendien de communicatie tussen de diverse leden van het operatieteam. Daarmee bevordert de check het risicobewustzijn, gestructureerd overleg en aanspreekcultuur.

Procedureel

Het Isala Hartlongcentrum heeft de extra veiligheidscheck ingevoerd in april 2011. Belangrijkste reden was dat de bestaande time-out en sign-out procedure als te algemeen werd ervaren voor openhartoperaties. Ook hadden de behandelaars moeite  met  het een extern opgelegde, in hoofdzaak procedurele karakter. De extra veiligheidscheck maakt het mogelijk om de operatie op de persoonlijke maat uit te voeren.

De voorlopige resultaten zijn opmerkelijk. 95 Procent van de betrokken professionals ervaren de behandeling als teaminspanning, ten opzichte van 2011 bijna een verdubbeling (55 procent). Het percentage behandelaars dat elkaar aanspreekt op veiligheidsaspecten is gegroeid van 60 procent naar 72 procent.  In de afgelopen drie jaar is bovendien de ziekenhuissterfte inde Isala Klinieken na een openhartoperatie afgenomen met gemiddeld meer dan 15 procent per jaar tot 1,7 procent in 2012.

Promotieonderzoek

Zorgverzekeraar Achmea heeft het Isala Hartlongcentrum recent subsidie toegekend om het  onderzoek naar de extra veiligheidscheck te verdiepen in de vorm van een promotieonderzoek. Andere hartcentra in Nederland hebben al interesse getoond in deze werkwijze. Artsen van het Isala Hartlongcentrum gaan hun bevindingen daarnaast delen met vakgenoten in de Verenigde Staten. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top