ACTUEEL

Nieuwe directeur expertisecentrum innovatieve zorg

Luc de Witte is per 15 januari 2014 benoemd als directeur van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

De Witte is als lector Technologie in de Zorg verbonden aan Zuyd Hogeschool en is hoogleraar Technologie in de Zorg aan de Universiteit Maastricht. Hij gaat zijn nieuwe functie hiermee combineren.

Innovatieve zorg

Het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is een publiek-privaat samenwerkingsverband van zorgorganisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Zuyd Hogeschool, Fontys hogeschool en de drie Limburgse ROC’s werken nauw samen met een groot aantal regionale zorgaanbieders en ondernemers. Het centrum is begin 2013 van start gegaan.

Toekomst gezondheidszorg

Het expertisecentrum wil anticiperen op het tekort aan capaciteit en middelen in de zorgsector. Het heeft als doel de gezondheidszorg in de toekomst goed te houden. Het expertisecentrum gaat een regionaal zorginnovatieprogramma uitvoeren en hieraan gerelateerde opleidingen en scholingsprogramma’s op hbo en mbo-niveau verzorgen en ontwikkelen. Een team van kwartiermakers heeft de hoofdlijnen van het programma en de organisatie ontwikkeld. De Witte gaat leiding geven aan de uitvoering.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top