ACTUEEL

NVZD: aanscherping WNT is willekeur

Willekeurig, onvoldoende onderbouwd, juridisch onwerkbaar en slecht voor de kwaliteit van het zorgbestuur, dat is het oordeel van de vereniging van zorgbestuurders NVZD over het wetsvoorstel voor de verlaging van het maximumloon voor bestuurders in de semipublieke sector.

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen bestuurders in de semipublieke sector, waaronder zorgbestuurders, sinds begin dit jaar maximaal 30 procent meer dan een minister verdienen. Het kabinet gaf in 2012 al aan nog een stap verder te gaan en de het maximum bestuurderssalaris te willen terug brengen tot dat van een minister.    

Het  betreffende ontwerpwetsvoorstel ligt nu ter consultatie bij belanghebbenden. In een brief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laat de NVZD weten zeer ongelukkig te zijn met de “WNT2”. Volgens de NVZD mist het wetsvoorstel een gedegen onderbouwing. Begrippen als semipubliek, publiek en privaat zijn niet goed afgebakend, vindt de NVZD. Dit blijkt volgens de  NVZD onder meer uit de beloning van zorgverzekeraars. Ze vallen onder een ruimer beloningsregime, terwijl ze hetzelfde publiek belang dienen als zorgbestuurders.

Ook vindt de NVZD het onbegrijpelijk dat het kabinet twee keer hetzelfde argument gebruikt. De WNT2 moet leiden tot een maatschappelijk aanvaardbare beloning. Dit argument werd ook al bij de invoering van de oorspronkelijke WNT gebruikt. Bovendien leidt de snelle opeenvolging van beloningsregels tot willekeur en rechtsongelijkheid, aldus de NVZD.

Loongebouw

De verdere inperking van het maximumsalaris betekent volgens de NVZD bovendien dat er minder ruimte is voor differentiatie tussen zorgbestuurders onderling en tussen bestuurders en hun medewerkers. De onderkant van het loongebouw van zorgbestuurders komt onder de hoogste cao-schalen te liggen, zo vreest de NVZD. Daarbij zijn de medisch specialisten uitgezonderd van de WNT en WNT2. Dit zal betekenen dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om medisch specialisten te strikken voor bestuurlijke functies, voorspelt de NVZD.       

Niet objectief  

De NVZD stelt tevens dat het kabinet niet onderbouwt waarom een ministerssalaris maatgevend moet zijn. DE NVZD wijst in dit verband op het advies van de commissie Dijkstal die er in 2007 nog voor pleitte om de ministerssalarissen met 30 procent te verhogen. De hoogte van het huidige ministerssalaris is volgens de NVZD dan ook niet objectief onderbouwd.

Onderzoek

De NVZD vindt op grond van dit alles dat het kabinet de WNT2 zeker niet moet invoeren zonder gedegen onderzoek. Dit onderzoek zou zich met name moeten richten op vragen naar de afbakening van sleutelbegrippen, de relatie tussen beloning en de kwaliteit van het zorgbestuur en de stapeling van beloningsregels. Het onderzoek zou wat de NVZD betreft moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

20 januari 2014

Heb met die willekeur al jaren te maken...
Wel bijzonder dat bestuurders zich druk maken om argumenten. Doel heiligt bij de overheid bijna elk middel.
Welcome to the real world.

Anoniem

20 januari 2014

nvzd wel een beetje gelijk deze keer. wnt2 is eigenlijk een leuke gimmick die door de pvda is binnengehaald bij de coalitie onderhandelingen; maar inhoudelijk volkomen arbitrair en onzinnig, zal serieuze schade doen aan bestuurskwaliteit als het doorgaat.

Top