ACTUEEL

Wachtlijst doet mantelzorger financieel das om

Mantelzorgers die voor iemand zorgen die in afwachting is van intramurale zorg, hebben geen recht op een financiële tegemoetkoming. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaalt naar aanleiding van een bezwaar van een mantelzorger uit Den Bosch.

De betreffende mantelzorger kreeg in 2009 een zogeheten ‘mantelzorgcompliment’ vanwege de zorg voor haar moeder. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalde een jaar later dat de vrouw geen recht meer had op de tegemoetkoming, aangezien haar moeder vanwege  een verslechterde gezondheid inmiddels een indicatie voor intramurale verzorging had gekregen.

Intramurale indicatie

Dat de vrouw deze intramurale zorg de facto niet kreeg omdat ze het hele jaar op een wachtlijst stond, was naar het oordeel van de SVB niet relevant. Volgens de SVB zijn de juridische spelregels zonneklaar. Alleen mantelzorgers die iemand verzorgen die beschikt over een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg voor een nader bepaalde duur komen in aanmerking voor een mantelzorgcompliment.

De Centrale Raad van Beroep heeft nu in hoger beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank in Breda bepaald dat de SVB juridisch correct heeft gehandeld. Ook wijst de Centrale Raad van Beroep op de uitvoeringstechnische problemen die optreden wanneer het indicatiecriterium voor toekenning van een mantelzorgcompliment wordt losgelaten. Volgens de raad is het nauwelijks vast te stellen wanneer bij opname in een instelling het recht op een mantelzorgcompliment ophoudt.

Teleurstellend

De belangenvereniging van mantelzorgers Mezzo is teleurgesteld over de uitspraak. “Mezzo heeft vaker meldingen ontvangen dat het mantelzorgcompliment niet wordt uitgekeerd vanwege de indicatie voor een verpleeghuis”, aldus een woordvoerster. “Het is teleurstellend dat juist mensen die intensieve zorg verlenen, omdat de situatie van de persoon voor wie zij zorgen verslechtert, het mantelcompliment niet ontvangen.”

Mezzo hoopt dat de financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers in een adequatere vorm kan worden gegoten nu de gemeenten volgend jaar een groot aantal zorgtaken van het rijk overnemen. Het mantelzorgcompliment in de huidige vorm verdwijnt sowieso in 2015. Het financiële gewicht is met een jaarlijks maximum van 200 euro beperkt.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 januari 2014

Het is niet zo dat de maatschappij verhard... Het zijn juist deze bureaucratische kronkels, de ontmenselijking van de regelgeving en de rigide toepassing ervan, die maken dat mensen zich terug trekken uit de maatschappij... dit begrijpt toch niemand??? Een participatie maatschappij kan je niet opleggen door nog meer van dit soort regels, zoals de huidige regering schijnt te denken... Het begint met het ontmantelen en vooral vermenselijken van de bureaucratie... Laat wetten en regels weer in dienst van de maatschappij staan en niet andersom!

Top