ACTUEEL

Plan zelfredzaamheid dreigt regeldruk te vergroten

De kabinetsplannen om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten kunnen op gemeentelijk niveau veel extra regeldruk veroorzaken. Dat constateert het adviescollege toetsing regeldruk Actal in een advies over het Wetsvoorstel versterking eigen kracht.

Met de nieuwe wet wil staatssecretaris Van Rijn er voor zorgen dat burgers met een hulp -of zorgvraag niet alleen een  beroep doen op de gemeente, maar ook op de eigen omgeving. Bij de beoordeling van de hulpvraag weegt de gemeente de inzetbaarheid van eigen netwerken mee.  Ook neemt de gemeente de mogelijke samenhang met problemen op het terrein van werk, inkomen en onderwijs mee.

“Deze integrale benadering biedt een uitgelezen kans om de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening te vergroten,” aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. “De regeldruk voor burgers kan hierdoor afnemen.”

Onduidelijkheid

Maar volgens Actal is de wet niet duidelijk over de aard en de reikwijdte van de ‘verplichtingen’ van het sociale netwerk bij de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding, waardoor precies het omgekeerde dreigt e gebeuren. “Onduidelijkheid leidt onvermijdelijk tot spanningen en irritaties in de gesprekken met burgers en hun naaste omgeving”, aldus Ten Hoopen. “De ervaren regeldruk neemt hierdoor toe. Dat kan het bereiken van het doel van de wet in gevaar brengen.”

Actal wijst ook op het gevaar van overbodige dan wel dubbele medische beoordelingen en indicatiestellingen. Gemeenten moeten straks de noodzaak van ondersteuning en begeleiding beoordelen en daarbij bekijken of deze voortkomt uit medische beperkingen dan wel psychische of psychosociale problematiek. Het kan dus voorkomen dat een dergelijk onderzoek al eerder heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij de aanspraak op de AWBZ. Zo ontstaat het risico dat gemeenten  burgers opnieuw gaan keuren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top