ACTUEEL

Beroepsverenigingen NMT en VvAA werken samen

De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals VvAA gaan intensiever samenwerken. Zij hebben een intentieovereenkomst geslotenBeide organisaties willen kennis en krachten bundelen om hun leden gerichter advies te kunnen geven.

De NMT draagt onder meer de adviesdiensten onder de naam 'NMT Advies op Maat' over aan VvAA. Deze heeft een apart adviesteam geformeerd dat tandartsen en hun organisaties helpt met advisering over uiteenlopende zaken als praktijkvoering, samenwerking, administratieve organisatie en werkgeverszaken. De adviseurs van de NMT gaan deel uitmaken van dit adviesteam. NMT en VvAA wisselen kennis en ervaring met elkaar uit zodat zij tandartsen optimaal kunnen adviseren, op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen in de mondzorg.

Dienstverlening

“Goede individuele dienstverlening vraagt maatwerk”,  zegt Nicolette Kroezen, directeur van de NMT. “De samenwerking met VvAA maakt die beter mogelijk. Door de samenwerking ontstaat meer volume. Dat vergroot de kwaliteit en verkleint de financiële risico’s, waardoor deze dienstverlening duurzaam kan worden aangeboden.” VvAA directeur Front Office Martin Aalders: “VvAA heeft als ledenorganisatie de taak om haar leden individueel te adviseren over al die zaken die buiten de spreek- en behandelkamer nodig zijn en wil de NMT graag ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken. De positie van de leden van onze organisaties is niet meer vanzelfsprekend. Als wij zoveel mogelijk met elkaar samenwerken en van elkaars kennis en expertise gebruik maken, worden de belangen van onze leden het best gediend.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top