ACTUEEL

Informatiekaart verheldert fusietraject

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft samen met de Argumentenfabriek een informatiekaart gemaakt over de beoordeling van fusies en samenwerkingen van ziekenhuizen.

Met de informatiekaart wil de ACM op een overzichtelijke manier inzicht geven in de manier waarop vragen rond samenwerking dan wel fusie bekeken worden. De ACM wil met name duidelijk maken dat fusies of samenwerkingen van ziekenhuizen op grond van dezelfde criteria beoordeeld worden. Daar was in de praktijk onduidelijkheid over, zo laat de ACM weten.

In het werk van ACM staat de consument centraal en ACM kijkt of na een fusie of samenwerking de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg behouden blijft. Voor alle betrokkenen bij de voorbereiding van een fusie of samenwerking van ziekenhuizen is de informatiekaart een handig hulpmiddel.

Raadpleging

Aangezien ook het ministerie van VWS van meerdere kanten signalen heeft ontvangen over onduidelijkheden rond samenwerking in de zorgsector, raadpleegt het ministerie in februari het veld. VWS hoop zo te weten te komen welke problemen en onduidelijkheden veldpartijen ervaren. Met het oog hierop organiseert het ministerie een zestal bijeenkomsten op verschillende locaties in Nederland. Twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor ziekenhuisdirecties, de overige vier voor medische professionals uit de eerstelijns- en GGZ-zorg .

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top