ACTUEEL

Plasterk vindt bezwaar tegen WNT 'bezopen'

Minister Plasterk vindt het “echt bezopen” dat bestuurders in de publieke en semipublieke sector in beloning niet terug willen naar een ministersalaris. Dat stelt Plasterk in De Telegraaf.

Het kabinet is voornemens de Wet Normering Topinkomens (WNT) verder aan te scherpen. Hierdoor mogen bestuurders in de zorg, onderwijs en woningbouw straks niet meer dan 180 duizend euro verdienen, waar nu nog een maximum van dertig procent boven een ministerssalaris geldt.

Uit de verschillende sectoren is felle kritiek op de bezoldigingsplannen gekomen. De vereniging van bestuurders in de zorg NVZD noemde de plannen onlangs “willekeurig, onvoldoende onderbouwd, juridisch onwerkbaar en slecht voor de kwaliteit van het zorgbestuur”.

De vereniging van toezichthouders in de zorg NVTZ merkte daarnaast op dat bestuurders “de nederigste dienaar in de zorg” in de zorg dreigen te worden. “Dat zou juist hartstikke goed zijn; je hoort ook een nederige dienaar te zijn”, reageert Plasterk in De Telegraaf. “Aan de top van de zorg staat een prima bestuurder: minister Schippers (Volksgezondheid). Die verdient precies een ministersalaris en doet het uitstekend. Waarom moet een manager van een kleine zorginstelling meer verdienen dan een minister?”

Zeer behoorlijk

Volgens Plasterk heeft de sector de kans gehad om via zelfregulering tot een maatschappelijk verantwoordde oplossing te komen. “Als je wilt dat zij het zelf regelen dan kun je wachten tot Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen”,  aldus Plasterk. Volgens Plasterk hoeven bestuurders zich niet te beklagen over een nog altijd “zeer behoorlijk salaris”.

 

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

29 januari 2014

De heer Plassterk (maar ik ben bang dat het zijn opvolger zal worden) zal merken hoe bezopen hij zich voelt wanneer er binnen enkele jaren geen adequate bestuurders meer voor de gezondheidszorg aan te trekken zijn.

De vergelijking tussen de minister van VWS en een bestuurder van een ingewikkelde zorgorganisatie zoals b.v. een ziekenhuis gaat erg mank.
De minster van economische zaken verdient toch ook niet zoveel als de bestuursvoorzitter van AKZO of de Shell?!

Simon de Waal

29 januari 2014

@DeGo Wanneer mensen boven een bepaald bedrag verdienen, is meer geld zelfs slecht voor de prestaties. We hadden geen crisis gehad als bankdirecteuren vier keer modaal hadden gekregen ipv. miljoenenbonussen. De zorg wordt door ons allemaal betaald en de bezuinigen die nodig zijn worden afgewenteld op mensen met een laag inkomen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Dat er dan paal en perk wordt gesteld ter voorkoming van een alles verziekende graaicultuur is een begin. In een fatsoenlijke maatschappij betaald gezond voor ziek en rijken betalen meer ter voorkoming van armoe. Een goede zorgbestuurder heeft binding met de werkvloer, daar wordt het echte nuttige werk gedaan en voeling met de maatschappij.

DGo

29 januari 2014

Heer De Waal, u beschrijft een aantal zaken die ik volledig wil onderschrijven. Wat betreft inkomenspolitiek begrijpt e.e.a. echter niet zo goed.

henksen

29 januari 2014

Het NETTO mandinkomen van een minister is 5000 euro. Wat is Plassterk toch een wereldvreemde figuur als hij denkt dat hij voor zo een salaris zware kandidaten kan werven. Kan de overheid weer externe expertise inhuren a raison van 150-200 euro per uur.

Een hoog gekwalificeerde IT manager gaat echt niet voor dit salaris aan de slag Ronald, en jij gaat straks ook veel meer verdienen als je geen minister bent.

Korver

29 januari 2014

In de Oekraïne zijn ze aan het vechten tegen willekeur en misbruik van macht. En wat doen wij?

Wat gebeurt er nu hier, de minister gaat een consultatieronde aan en voordat alles besproken is gaat die via de pers al aangeven dat het commentaar bezopen is. Ik noem dat misbruik van macht.
Dat deze nieuwe wet volledig berust op willekeur, en daarmee een groot gevaar voor alle anderen die nu denken buiten schot te blijven, is duidelijk aangezien de minister geen enkel valide argument geeft waarom WNT2 noodzakelijk is en welk belang hiermee gediend wordt. Om de vakminister Schippers de bestuurder van de zorg te bestempelen en daarmee als leidraad voor de inkomensnorm is ook volledig buiten de realiteit. Overigens moet gezegd worden, en dat weet Plasterk als de beste, dat het huidige naar buiten toe gecommuniceerde ministerssalaris, wel iets anders is dan de platte € die genoemd worden. Denk hierbij aan een behoorlijke wachtgeld regeling, waarbij de maximale afkoop van €75000 van de WNT verbleekt, tot de onkosten vergoedingen en de wettelijk vastgelegde regel dat bewindslieden geen bijtelling hebben voor de auto van de zaak. Daarnaast heeft de commissie Dijkstal onderzocht dat de ministers 30% meer zouden moeten verdienen dan nu, gezien de positie/verantwoordelijkheden en werkdruk. Dat de politiek deze verhoging zichzelf niet durft toe te kennen, is geen enkele rechtvaardiging om dan deze eigen "norm" dan ook breed in Nederland in te voeren.

Overigens geldt inderdaad dat bewindslieden na het vervullen van hun "nederige plicht", ineens in circuits terecht komen waar dergelijke maximeringen van beloning een geheel andere uitleg krijgen. Wellicht goed om eens te bekijken hoeveel PVDA mensen op leuke posten in binnen- en buitenland significant meer krijgen dan de "balkende norm", iets wat evenzeer voor Balkenende zelf geldt.

Het populisme viert weer hoogtij in Den Haag en de hongerige wolven in Nederland huilen lekker mee. Niets is leuker dan een kleine groep die het hoofd boven het maaiveld steekt aan te pakken. Maar let op! Door de willekeur in Den Haag en het ongebreidelde ingrijpen in de particuliere sector (waar de zorg ook toe behoort), kan het straks zomaar u treffen. Omdat Plasterk en consorten menen dat uw CAO niet meer past in het beeld van de nivelleerders zoals Spekman, en levert straks heel WERKEND nederland 30% in. U gelooft het niet? Wacht maar af wat er kan gebeuren in een land waar diefstal door de overheid van de werkende mens volledig gelegaliseerd is en een ultieme sport is geworden in Den Haag.

Overigens ben ik van mening dat gezien de prestaties die Plasterk tot nu toe heeft geleverd hij de best betaalde minister is in dit kabinet, dit in tegenstelling tot minister Schippers die meer verdiend dan ze ontvangt.

Sterk

30 januari 2014

Lagere salarissen zouden de bestuurderskwaliteit in gevaar brengen. Men bedoelt dat extrinsiek gemotiveerde bestuurders beter zijn dan intrinsiek gemotiveerde bestuurders? Naar de onderbouwing van dat argument ben ik wel zeer benieuwd.

Jan onder modaal

1 februari 2014

Gewone artsen en verpleegkundigen gaan naar de verdommenis met deze super graaiers. Sodemieter toch op met jullie wereldvreemde ge-oh. De hele wereld staat in brand en jullie zeiken over tonnen en miljoenen. In Nederland heeft 20% tachtig % van alle vermogen.

Bezorgd

5 februari 2014

Wie zit er te wachten op hoog betaalde bestuurders. Wie zegt dat iemand die van zichzelf vindt dat hij/zij meer mag verdienen ook betere kwaliteit levert? Een hoger salaris heeft niets te maken met een hogere kwaliteit. Dat hebben de graaiers uit het verleden in elk geval aangetoond (gewetenloze bankiers en bestuurders aan de top).
Er zijn een klein aantal mensen die belang hechten aan het in stand houden van het oude (lees hoge salaris en buitensporige rechten). Die moeten dan maar lekker in het buitenland (Dubai, India, Brazillie) zo'n positie zoeken, zodat frisse empathische gewetensvolle bestuurders het in NL over kunnen nemen.

Top