ACTUEEL

'Minder blootstelling aan pesticiden'

Plattelandsbewoners moeten minder worden blootgesteld aan pesticiden die boeren gebruiken om hun gewassen te beschermen. Zo moeten er onder meer ‘spuitvrije zones’ komen. Dat bepleit de Gezondheidsraad in een woensdag uitgebracht rapport aan het kabinet.

Volgens de raad is er namelijk te weinig bekend over de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen in Nederland waarop de chemische middelen worden gebruikt, zoals in de bollen- en fruitteelt.

Meldingen

Uit buitenlandse onderzoeken komen aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico's kunnen lopen, schrijft de raad. Ook Nederland moet de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van akkers onderzoeken, aldus de Gezondheidsraad. Er komen nu regelmatig meldingen binnen van plattelandsbewoners die last hebben van misselijkheid of irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. Deze mensen maken zich zorgen over hun gezondheid. Het onderzoek moet zich volgens de raad richten op de boeren, hun gezinsleden en omwonenden. Daarbij moet vooral worden gekeken naar vrouwen in de vruchtbare leeftijd en jonge kinderen.

Spuitvrije zones

Omdat er nu zoveel onzekerheid is en het onderzoek nog jaren kan duren, adviseert de raad de overheid maatregelen te nemen. Zo zou er meer controle kunnen komen over de naleving van de regels door boeren. Volgens de raad leven agrariërs de voorschriften niet altijd na. Ook pleit de gezondheidsorganisatie voor het instellen van spuitvrije zones. De onderzoekers kunnen echter niet aangeven hoe groot die zones zouden moeten zijn. Er spelen zoveel factoren een rol dat het moeilijk is een algemene afstand te noemen, zeiden ze. Het is volgens de raad daarom aan politici om daarover besluiten te nemen.

Communicatie

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu), die het rapport in ontvangst nam, sprak van een volledig en goed uitgebalanceerd advies waar ze samen met andere bewindslieden zo snel mogelijk namens het kabinet op zal reageren. Ze benadrukte hoe belangrijk goede communicatie met omwonenden is, omdat die willen weten wat er gebeurt op de landbouwgronden om hen heen. Ook de Gezondheidsraad pleit voor betere communicatie. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top