ACTUEEL

Watersector wil ketenaanpak medicijnresten

De drinkwatersector en de Unie van Waterschappen willen de vervuiling van het oppervlaktewater door medicijnresten bij de bron aanpakken. Branchevereniging Vewin stelt onder meer voor om normen in te voeren voor medicijnen die vaak worden aangetroffen.

Vewin vindt dat alle betrokken partijen een rol moeten spelen binnen een ketenbenadering, van de farmaceutische industrie via arts, apotheker en zorginstelling tot en met de gebruiker. Zowel bij het produceren, het voorschrijven als het gebruik van medicijnen kunnen stappen worden gezet om het oppervlaktewater minder te vervuilen.

Minder belastende stoffen

Vewin denkt hierbij aan het gebruik van minder milieubelastende stoffen bij de productie. Ook zou de milieubelasting moeten worden meegewogen bij het voorschrijven. Zorginstellingen kunnen bijdragen door afvalwater te zuiveren voor het in het riool verdwijnt. En gebruikers van medicijnen moeten hun overbodige medicijnen teruggeven aan de apotheek en niet door het toilet spoelen.

Vervuiler betaalt

Naast deze ketenaanpak pleit Vewin voor strengere regels en normen. Bij overschrijding kan de overheid de veroorzakers aanspreken. Daarbij moet het principe 'de vervuiler betaalt' gelden, want de watergebruiker mag hier niet voor opdraaien. Ook moet de Nederlandse regering zich inzetten voor Europese regelgeving. Want medicijnresten in de Rijn en de Maas, afkomstig uit Duitsland, België en Frankrijk, stoppen niet bij de grens.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

3 februari 2014

Prachtvoorbeeld van een structurele benadering!
Terug naar de bron van het probleeem. Daar de kernoorzaak opzoeken om het probleem definitief te verhelpen.
Laat mij denken aan de richtlijn ooit ingevoerd dat fabrieken verplicht werden stroomafwaarts hun koelwaterinlaat aan te leggen en stroomopwaarts te lozen, zodat zij zichzelf genoodzaakt zagen minimale warmtebelasting aan de rivier af te geven.

Top