ACTUEEL

AFM en NZa kijken samen naar zorgverzekeraar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen toezicht houden op de financiële verslaggeving en accountantscontrole bij zorgverzekeraars. De twee toezichthouders hebben hiertoe op 30 januari een convenant gesloten.

Eén van de afspraken tussen de NZa en de AFM heeft betrekking op de accountantscontroles. Accountants moeten de specifieke financiële verslaggeving op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) van zorgverzekeraars controleren. Voortaan deelt de NZa de bevindingen over die accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top