HRM

‘Collectief leiderschap is de toekomst’

Bestuurders en managers in de zorg hebben behoefte zich collectief te ontwikkelen: samen te leren, samen te leiden en samen veranderingen in te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van het SEAL Instituut in opdracht van Movimento.

Het huidige zorgstelsel verandert ingrijpend. Het is nog niet duidelijk wat deze uitdagingen van toezichthouders, bestuurders en managers in de zorg vragen. Het onderzoek wijst uit dat leiders grote behoefte hebben aan “verbinding, gezamenlijk leren en een verschil willen maken in de maatschappij”. “In zijn algemeenheid blijkt sprake te zijn van een honger naar collectieve actie: samen leren, samen leiden en samen veranderen.”

Leergemeente Pallas

De uitkomsten van het onderzoek hebben geleid tot het oprichten van de leergemeenschap Pallas. Deze is bedoeld “voor de ontwikkeling van de leider als persoon, zijn team en zijn organisatie met impact op de samenleving”. Movimento omschrijft de missie van Pallas als “de ontwikkeling van Collectief Leiderschap gericht op de ontwikkeling van de individuele leider ten behoeve van het collectief”. Deze heeft als doel “het bouwen van een effectief, gezond en veerkrachtig zorgstelsel dat de kwaliteit van leven van alle Nederlanders bewerkstelligt”.

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development  in de zorg? Kijk ook eens op Skipr hrm en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

W.J.A. Gulpen

4 februari 2014

Ik zie hierin niets anders als de volgende methode om persoonlijke verantwoordelijkheid af te schuiven naar een groep.

R. R. Bakker

5 februari 2014

Ik herken in dit initiatief juist een beweging die aansluit bij wat al langer maatschappelijk voelbaar is. Een breed herkend besef van een wederzijdse afhankelijkheid, in vraagstukken die zich niet meer zomaar laten oplossen in het huidige systeem, die vraagt om collectief leiderschap. En het voorwaardelijke aan collectief leiderschap is dat je je verantwoordelijk weet, én voor je eigen inzet én voor wat dat gezamenlijk betekent. Maar je bovendien verantwoordelijk maakt, ten behoeve van een groter vraagstuk dan alleen de individuele inzet en voordelen.
Bovendien maak je je verantwoordelijk in een tijd waarin onzekerheden alleen maar toenemen en je nog niet weet wat eventuele oplossingen kunnen zijn omdat het oude systeem simpelweg niet meer volstaat; een inzet die getuigt van moed en lef wat mij betreft !

W. Gerritsen

5 februari 2014

De omschrijving van Bakker onderstreep ik volledig. Ik voeg hier graag nog aan toe dat Movimento met het oprichten van Pallas een paradigma verandering voorstaat; Van een focus op ziekte naar welzijn, waarbij niet het eigen belang van de vele (zorg) organisaties voorop blijft staan, maar juist door collectief leiderschap over deze grenzen heen, en daadwerkelijk de kwaliteit van leven het leidmotief is. Bijdragen aan de beweging Pallas kan (alleen) met voldoende lef en verantwoordelijkheidsgevoel.

Top