ACTUEEL

IGZ: Wittelte heeft zorg weer op orde

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft per 1 februari 2014 het verscherpt toezicht op Zorg- en therapiecentrum Wittelte (ZTCW) opgeheven. De kwaliteit van zorg is structureel verbeterd, concludeert de inspectie.

De inspectie stelde per 1 augustus 2013 Wittelte onder verscherpt toezicht omdat er onprofessionele zorg werd geboden. Zo ontbrak het aan samenwerkingsafspraken met ketenpartners. Verder waren de gedragscode en het protocol kindermishandeling onvoldoende geïmplementeerd en ontbrak het aan beleid voor het melden van calamiteiten bij de inspectie. De inspectie oordeelde toen dat een intensief verbetertraject nodig was. De afgelopen maandag heeft ZTCW dusdanig verbeteringen aangebracht dat de zorg weer verantwoord is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top