ACTUEEL

'Bestuurders Centraalzorg leggen conflict bij'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft per 1 februari 2014 het verscherpt toezicht op Centraalzorg Vallei & Heuvelrug, locatie Plus Wonen in Leusden opgeheven. De organisatie heeft stappen gezet om het conflict tussen het bestuur van Centraal zorg en wooncomplex Plus Wonen te beëindigen. Ook zijn de zorgdossiers op orde gebracht, concludeert de inspectie.

Op 31 juli 2013 stelde de IGZ de instelling voor drie maanden onder verscherpt toezicht. De inspectie had tijdens een bezoek vastgesteld dat zorgdossiers niet op orde waren. Het voortdurende conflict tussen het bestuur van Centraalzorg Vallei en Heuvelrug en het bestuur van wooncomplex Plus Wonen vormde ook een risico voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

Mediator

In december 2013 verlengde de inspectie het verscherpt toezicht. De zorgdossiers voldeden inmiddels aan de richtlijnen en normen. Ook had de organisatie een mediator aangetrokken om het conflict tussen de besturen op te lossen. Deze had echter nog niet alle betrokkenen gesproken. Bovendien zaten de betrokkenen nog niet op een lijn, wat een risico vormde voor de kwaliteit van zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 februari 2014

Deze informatie is onjuist, het conflict is alleen maar groter geworden.

Top