ACTUEEL

'Sluiting SEH LangeLand Ziekenhuis absurd’

Plannen van Zorgverzekeraars Nederland voor sluiting van Eerste Hulp in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer zijn 'absurd en onverantwoord’. Dat stellen wethouder Edo Haan en wethouder Klaasjan de Jong in Zoetermeer.

Vorige week bracht Medisch Contact op basis van het nog vertrouwelijke Regioplan Acute Zorg voor de regio West de plannen naar buiten. Als het aan de zorgverzekeraars ligt hebben drie van de negen ziekenhuizen in de regio West in Zuid-Holland straks geen afdeling spoedzorg meer. De drie ziekenhuizen die straks geen spoedpost en geen SEH meer hebben zijn het Langelandziekenhuis in Zoetermeer, Ziekenhuis Bronovo in Den Haag en het Diaconessenhuis in Leiden.

Kwaliteit zorg

De wethouders stellen dat de kwaliteit van zorg voor de 170.000 inwoners in en rond Zoetermeer sterk omlaag gaat. Haan: "Volgens de verzekeraars onder aanvoering van CZ gaan de kosten omlaag en de kwaliteit omhoog door de spoedeisende hulp in Zoetermeer te sluiten. Dat bestrijden wij. Er komen meer juist meer kosten, door de toename van o.a. ambulanceverkeer. De kwaliteit gaat zeker omlaag door de grotere schade die ontstaat door niet tijdig behandelen." “Dan moet gedacht worden aan grotere schade, die bijvoorbeeld ontstaat na een acute blindedarmontsteking of een hersenvliesontsteking en er sprake is van een minder snelle behandeling”.

Grotere risico’s

"De verzekeraars stellen dat patiënten uit Zoetermeer binnen de wettelijke gestelde tijd van maximaal 45 minuten in een ziekenhuis in Gouda of Den Haag kunnen zijn. De directie van het LangeLand vindt dit onverantwoord", meldt voorzitter raad van bestuur Willem Brinkmanin een persbericht. "Doordat de tijd tussen incident en eerste hulp langer wordt, neemt het risico op overlijden toe. Ook wordt bij niet tijdig ingrijpen bij bijvoorbeeld een acute blindendarmontsteking of hersenvliesontsteking de schade ernstiger en de hersteltijd langer." Ook de huisartsen in Zoetermeer zien een risico voor hun patiënten. Juist door de intensieve samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp kunnen patiënten met acute klachten adequaat worden geholpen.

Kosten en risico's

Zorgverzekeraars Nederland geven aan met de sluiting kosten te kunnen besparen. Uit een tweetal recente studies in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt echter dat het kostenbesparende effect van concentratie en spreiding van acute zorg beperkt is. De onderzoekers waarschuwen er bovendien voor dat het de verhouding tussen de ziekenhuizen in potentie volledig kan ontwrichten.

27 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 februari 2014

Ik zou mij dan ook serieus afvragen waarom je per sé nog een SEH zou willen hebben in een ziekenhuis dat geen IC vloer meer heeft .

Is een huisartsenpost niet voldoende om deze eerste spoedzorg te leveren of 15 minuten (Bron: Google maps) te rijden naar bijvoorbeeld Den Haag? Er zijn zelfs plaatsen in Den Haag zelf waarvandaan het langer duurt om bij een spoedeisende hulp komen!

Het lijkt er dan ook op dat de wethouders (PvdA en CDA) vooral bezig zijn met de status van hun stad en niet zo zeer met doelmatigheid.

Anoniem

5 februari 2014

@#1
Blijkbaar bent u onvoldoende op de hoogte van de lokale situatie in het Lange Land Ziekenhuis. Vanaf mei 2013 heeft het ziekenhuis een goed draaiende level 1 IC die nauw samenwerkt met het HAGA. Zoetermeer als 3e stad van Zuid Holland heeft wat dat betreft ook recht op goed bereikbare acute zorg.
Uw verdere redening zou dan ook kunnen gelden voor elke SEH in de regio.

Anoniem

5 februari 2014

"De kwaliteit gaat zeker omlaag door de grotere schade die ontstaat door niet tijdig behandelen." Is dat zo? De eerste handelingen vinden in de ambulance plaats, en soms zelfs op straat. Het is een misverstand dat de behandeling pas in het ziekenhuis begint.

Anoniem

5 februari 2014

@2 Blijkbaar bent u niet goed op de hoogte dat deze mening gevormd is naar aanleiding van het gelekte rapport waarin ook de sluiting van de (duurbetaalde) IC van het Langeland genoemd wordt. Helaas heeft u dus het nieuwbericht niet begrepen dat de aanleiding hiervan is.

De redenering zou inderdaad toepasbaar zijn op iedere SEH in de regio. Echter het is vrij duidelijk dat de zorgverzekeraars van mening zijn dat een spoedeisende hulp bij het Langeland ziekenhuis geen toegevoegde waarde heeft, wat in mijn optiek geen onlogische conclusie is.

Anoniem

5 februari 2014

@4
Toch begrijpt u het niet. De sluiting van de IC in de plannen van ZN is het gevolg van het niet meer hebben van een SEH en niet andersom. U draait het om.
Wij verschillen duidelijk van mening over de logica van deze beslissing. Er is inmiddels voldoende onderzoek gedaan dat sluiting van de SEH en in het verlengde daarvan de IC zowel finacieel als kwalitatief geen voordelen bied.

Anoniem

5 februari 2014

@5 in mijn optiek begrijpt u het nog steeds niet. Het is een integrale beslissing. Het één volgt niet door het andere. Beide de SEH en IC (vervangen door een PACU) dienen bij het Langeland te verdwijnen.

Eveneens neem ik aan dat u het onderzoek van de NvZ aandraagt. In dit onderzoek staat letterlijk:

"In kleinstedelijke gebieden met (onder andere) een groot algemeen (al dan niet topklinisch) ziekenhuis
zal moeten worden bekeken welke specialistische spoedzorgstromen daar kunnen worden geboden,
en voor welke kwaliteitsredenen iets verder moet worden gereisd. Indien in het gebied ook een kleiner
ziekenhuis is gevestigd, dan kan in een netwerkverband de basisspoedzorg worden georganiseerd,
eventueel met verschillen tussen overdag en ANW-uren."

Dit lijkt mij zeker van toepassing op het Langeland ziekenhuis, wat eveneens neerkomt op een terechte visie van ZN van de sluiting van de SEH en IC van het Langeland.

Als u echter verwijst naar het IPSE rapport dat op de site van de NvZ staat zou ik u eens attenderen op bijlage B en de bias hiervan. Daarnaast blijkt tevens dat IPSE regelmatig de plank misslaat bij onderzoeken over doelmatigheid in de ziekenhuiszorg door gebrek aan zorgspecifieke kennis, maar dat is een andere discussie.

Anoniem

5 februari 2014

Mij lijkt het sluiten van de SEH een zeer onlogische conclusie als er in Leiden 2 SEH’s open gehouden worden. Het heeft er toch de schijn van dat hier andere belangen meespelen.

Anoniem

5 februari 2014

#6
In het NVZ rapport wordt gesproken over kleinstedelijke gebieden. Zoetermeer als 17e stad van Nederland kan je daar niet toe rekenen. Specialistische zorgstromen zijn al belegd in de regio. U trekt hier de conclusie dat het regelen van basisspoedzorg in netwerkverband sluiting van de SEh betekend. Dat lijkt mij niet juist. Mijn conclusie uit de door u geciteerde passage is het behouden van een basis SEH in Zoetermeer met een IC als achtervang.

Het ontbreken van zorgspecifieke kennis is overigens ook wel iets van de verzekeraars aan zou kunnen rekenen gezien de weinig doordachte plannen en de stroom van protest door de werkelijke proffesionals. Maar dat is ook een andere discussie.

Anoniem

5 februari 2014

@8

Ja ik reken inderdaad Zoetermeer tot de kleinstedelijke gebieden. U gebruikt als basis het inwonersaantal van Zoetermeer zelf. Echter volgens de definitie van het Centraal Bureau van de Statistiek behoort Zoetermeer tot de agglomeratie van Den Haag. Als zodanig spreekt zelfs het inwonersaantal u tegen, immers waarom zou aan de rand van een agglomeratie een spoedeisende hulp nodig zijn?

In mijn optiek behoort basisspoedzorg overigens bij een HAP en niet bij een SEH/IC. Bovendien zeker gezien de reistijd van 15 minuten zie ik echt geen toegevoegde waarde voor een SEH/IC bij het Langeland. Overigens vind ik het wel vreemd zoals @7 aangeeft waarom ZN de keuze heeft gemaakt omer wel 2 SEH's open te laten in Leiden. 1 moet toch voor Leiden ook voldoende zijn? Immers zit er tussen de twee SEH's in Leiden ook maar een reisafstand van 11 minuten.

Frank Conijn

5 februari 2014

Kan een van de Anoniemen mij vertellen of de zorgverzekeraars zich hebben gehouden aan de standaardmatrix die geldt voor zorgaanbiederspecialisatie:

1. Hoe tijdskritiek is de aandoening/conditie?
2. Hoe ver is de eerstvolgende zorgaanbieder?
3. Hoe vaak komt de aandoening/conditie voor?
4. Vergt de zorg uitzonderlijk dure apparatuur of een uitzonderlijk specialisme?
5. Hoe intensief is de zorg in termen van duur en zorgmomenten?

De vraag hoe goed een zorgaanbieder is is niet onbelangrijk, maar wel relatief. Zo had het VU-ziekenhuis ooit een goede longafdeling, maar daar is de afgelopen twee jaar niet veel van overgebleven. Daarentegen is de kankerafdeling o.l.v. prof. Bob Pinedo uitgegroeid tot landelijk behorend bij de top.

Anoniem

5 februari 2014

@#9
U kunt redeneren wat u wilt maar Zoetermeer is een zelfstandige stad die qua inwondersaantal een basisziekenhuis met basis SEH voorziening rechtvaardigd. In mijn optiek vindt basisspoedzorg plaats op de huisartsenpost. Medisch specialistische spoedzorg op de basis SEH. (gezamelijke triage) Complexe medische spoedzorg gecentraliseerd in daartoe aangewezen centra.

Frans

5 februari 2014

De samenwerking met de buren (GGZ, huisartsenpost en Vivaldi lijkt mij ook een reden om de SEH in Zoetermeer niet weg te halen. Maar je, Zorgverzekeraars hebben de arrogantie en de poen. Goede zorg doet er voor hu niet toe,
al zeggen ze " zorgplicht " te hebben, Waarschijnlijk vooral voor hun eigen inkomen.

Frans

5 februari 2014

De samenwerking met de buren (GGZ, huisartsenpost en Vivaldi) lijkt mij ook een reden om de SEH in Zoetermeer niet weg te halen. Maar ja, Zorgverzekeraars hebben de arrogantie en de poen. Goede zorg doet er voor hu niet toe,
al zeggen ze " zorgplicht " te hebben, Waarschijnlijk vooral voor hun eigen inkomen.

Anoniem

5 februari 2014

@9

Volgens deze argumentatie zou Den Haag (500k inwoners) recht hebben op 4 SEH's, wat niet het geval is. Ik denk dat bij u voornamelijk emotie speelt als argumentatie en niet zo zeer logische onderbouwing.

Anoniem

5 februari 2014

@11 (was natuurlijk niet @9)

Volgens deze argumentatie zou Den Haag (500k inwoners) recht hebben op 4 SEH's, wat niet het geval is. Ik denk dat bij u voornamelijk emotie speelt als argumentatie en niet zo zeer logische onderbouwing.

Anoniem

5 februari 2014

@#15
Den Haag heeft 2 SEH afdelingen die 2 x zo groot zijn dan de SEH in het LLZ kunt u lezen in het ZN rapport. Twee is dus voldoende.

De broeder

5 februari 2014

Pacu of ic level 1 het zit id naam. Voor het voortbestaan van 24 uurs zorg is SEH en ic/ pacu/ mc noodzakelijk. Voor specialistische en langdurige IC zorg over naar Haga waarmee men samenwerkt.

de boer

5 februari 2014

Laten we 500 miljoen aan marketingbudget van de gezamenlijke zorgverzekeraars eens ter discussie stellen. Deze worden voor het grootste deel betrokken uit de ziektekostenpremies maar hier wordt in plaats van zorg voor geleverd, mooie reclamespotjes gemaakt, dure panden neergezet, sportclubs gesponserd met als doel elkaar te beconcurreren. Hiervoor moeten nu voor de klanten hun voorzieningen dichtbij sluiten....Burgers betalen premie om zorg te krijgen!

ter Horst

5 februari 2014

@#1-3-4 enz.
U heeft hetzelfde probleem als de plannen makende zorgverzekeraars. U verdiept zich niet in de lokale situatie maar u meet zich een mening aan op basis van cijfers en discutabele veronderstellingen. Ik meen zelfs enkele concurrentiemotieven in uw redeneringen te lezen. Om tot een passend en verstandig besluit te komen is het zinnig de locale situatie in beeld te brengen. Zoetermeer heeft de best georganiseerde 1e lijn van de regio waar door substitutie afspraken met de tweede lijn voor efficiënte zorg en betaalbare en efficiënte zorg is ontstaan. Hier kan nog wat geleerd worden in Den Haag. Het zou de zorgverzekeraar sieren als, in gesprek met de betrokken stakeholders, er gezocht zou worden naar nog meer efficiëntie en hierdoor bereikbare en betaalbare zorg voor de lokale bevolking. Hiervan is meer resultaat te verwachten dan door deze hoog in de boom uitspraken van onvoldoende geïnformeerde amateurs die dus blijkbaar andere belangen nastreven.

Anoniem

5 februari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 06-02-2014 09:58.

Anoniem

6 februari 2014

Petitie tekenen!!!

http://www.petities24.com/signatures/houd_ehboickraam_afdelingen_open_in_zoetermeer/

Anoniem

6 februari 2014

"Er komen meer juist meer kosten, door de toename van o.a. ambulanceverkeer"

Volgens mij staan de kosten van extra kilometers ambulanceverkeer in geen verhouding tot de kosten van een SEH en is dit een non-argument.

Interessant is wat de langere rijtijd voor invloed heeft op de (gestabiliseerde) patiënt?

Anoniem

6 februari 2014

@22
Lijkt mij wat kort door de bocht om dit een non argument te noemen. Bij sluiting verplaatsten de kosten van patienten zich naar andere, veelal duurdere ziekenhuizen en zullen hiervoor vrijweg gelijk blijven. Patienten die nu via de HAP op de SEH terecht komen zullen voor een groot gedeelte nu vervoerd moeten worden met een ambulance naar een andere stad. Een gedeelte van de zelfverwijzers zal in dat geval ook een beroep doen op de ambulancevoorziening. Alle reguliere ambulanceritten zullen langer worden waardoor de paraatheid om uitbreiding zal vragen van ambulancevoorziening Berekeningen van dit scenario laten zien dat dit kostenverhogend is.
Wat de keyvraag is in deze discussie is natuurlijk wat het probleem is wat ZN wil oplossen? Zoetermeer zonder SEH en basisziekenhuis laten zitten is voor de inwoners natuurlijk geen kwaliteitsverbetering! het zal dus wel om geld en politiek draaien.

Mw Bernard

7 februari 2014

15 minuten reistijd zegt Google, ... oké ik zal mijn gezin doorgeven dat wanneer we ooit nog een keer de SEH nodig hebben we dit dus wel even buiten de spits moeten plannen. Want naar DH tijdens de spits duurt mij vaak minstens 55 minuten. Een bezoek aan de SEH is ook echt goed te plannen. "Schat waarom ben je nou om 17.00 van je fiets gevallen en niet aanspreekbaar, je weet toch dat je dat altijd voor of na de spits moet doen?" :(

Bijl

10 februari 2014

Mensen.... Een mensenleven is geen bussinesscase of statistiek. Iedereen heeft recht op goede (lees: de beste) vorm van zorg. Laten we koesteren wat we hebben en niet de zorg faciliteiten steeds verder terugdringen... Straks gaat het net als in de kinderopvang... Van goede alternatieven blijven enkel een paar onbetaalbare over.. Zorg moet steeds commerciëler maar het onderscheidend vermogen wordt wel beïnvloed... Het is wachten op de eerste sluitingen zo...... Zonde!!

Drs. Linschoten

10 februari 2014

Loek Winter zegt dat de reistijd er niet toe doet. Maar nee hoor, allemaal eigenwijsneusjes hierdie een faliiet ziekenhuis nog willen bemannen met een SEH.
Had je maar niet in Zoetermeer moeten gaan wonen.
Zo een vlek verdient geen SEH. Kom is uit je plattelandsdenken zeg. Het is 2014. Geld speelt geen rol als je slim bent. Jullie lijden aan emoties! Vooral die politici janken om niks. Zoetermeer is ons volgende projekt. De ziekenhuizen worden allemaal van ons! Je blijft lachen met die ethische wauwelaars. En wij gaan er wel flink op verdienen.

de Boer

11 februari 2014

Kijk, daar hebben we week een Louk Winter adept. Ongenuanceerd, niet onderbouwd, kwetsend en vooral uit op eigengewin. Precies als de "meester".
De ziekenhuizen worden allemaal van ons.....Laat me niet lachen!

Top