ACTUEEL

Cliëntenclubs openen meldpunt zorgfraude

Vijf cliëntenorganisaties hebben een eigen meldpunt voor fraude geopend. Volgens de betrokken organisaties is fraude en oneigenlijk gebruik van premiegeld soms makkelijker zichtbaar voor zorggebruikers dan voor toezicht- en opsporingsinstanties.

Ook hopen de cliëntenorganisaties dat de drempel naar hun meldpunt lager is dan bij officiële instanties.
De cliëntenorganisaties analyseren en beoordelen de meldingen die zij ontvangen. Serieuze vermoedens van fraude, oneigenlijk gebruik en andere misstanden geven zij door aan toezichthoudende en opsporende organisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Deze organisaties kunnen de informatie gebruiken bij hun verdere onderzoek.

Het meldpunt van LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

6 februari 2014

Mooi voorbeeld van eigen regie!

Anoniem

6 februari 2014

ZORGFRAUDE BIJ DELTA ALBRANDWAARDSEDIJK 74 3172 AA POORTUGAAL,SCHRIJF AUB PETITIE TAV KLACHTENCOMMISSIE PATRICK GREVELING Patrick.greveling@deltapsy.nl TEGEN DE DOODSTRAF VAN SHARMILA (ARTIEST/SONGWRITER/DANSERES).
DELTA IS EEN RASSISTISCHE ORGANISATIE EN ALLEEN UIT OP GELD! DOOR HAAR OP TE SLUITEN,TE VERMOORDEN,DROGEREN MET HARDDRUGS WAARDOOR ZIJ ZAL OVERLIJDEN OF IN EEN ROLSTOEL/BLIND/MET ERNSTIGE HERSENBESCHADIGING EINDIGT EN WAARDOOR HAAR DOCHTER HAAR MOEDER VERLIEST VERDIENT DELTA VEEL GELD / SUBSIDIE!

DOCHTER TANISHA IS ONTERECHT OPGESLOTEN BIJ ST. JJC AAN DE MONSTERSEWEG 216 DEN HAAG,MEN (JJC/JEUGDFORMAAT/JEUGDZORG)WEIGERT HAAR ONDERWIJS + WEIGERT HAAR REISKOSTEN TE BETALEN VOOR SCHOOL TERWIJL ZIJ DIT JAAR HAAR HAVO EXAMEN MOET DOEN!

TEKEN AJB PETITIE OF DIEN EEN KLACHT IN OM SHARMILA EN HAAR DOCHTER TANISHA TE BESCHERMEN.

http://www.cchr.nl/cchr-reports/inventing-disorders/introduction.html

http://www.cchr.nl/cchr-reports/harming-artists/introduction.html

DELTA ZORGT ER EXPRES VOOR DAT SHARMILA GEEN INKOMSTEN HEEFT EN GEEN UITKERING KRIJGT,MEN ONTNEEMT AL HAAR VRIJHEDEN EN WIL OOK ALLES VOOR HAAR BEPALEN,OOK WAT ZIJ EET ETC.

SHARMILA EN DOCHTER TANISHA ZIJN TEGEN DRUGS,GEBRUIKEN GEEN ALCOHOL EN ROKEN NIET,DIT RESPECTEERT MEN OOK NIET.

SHARMILA EN DOCHTER WILLEN WEER SAMENWONEN,MAAR MOGEN NAUWELIJKS CONTACT MET ELKAAR HEBBEN!

Top