HRM

‘Belastingdienst wil af van zzp’ers in zorg’

‘Belastingdienst wil af van zzp’ers in zorg’

De Belastingdienst verstrekt sinds begin dit jaar geen zelfstandigenverklaringen meer aan zelfstandigen zonder personeel in de zorg. Dat stellen ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen. Volgens de twee partijen brengt de Belastingdienst daarmee het werk van 80 duizend zzp’ers in de zorg in gevaar.

Volgens ZZP Nederland heeft de Belastingdienst zzp’ers in de zorg jarenlang aangemerkt als ondernemer, maar worden deze zelfde zzp’ers sinds begin dit jaar massaal als werknemers in loondienst aangemerkt.  Volgens de Belastingdienst is er bij de meeste zzp’ers sprake van een verkapt loondienstverband, omdat ze werken via een bemiddelingsbureau of reguliere zorgaanbieder. Deze constructie impliceert volgens de Belastingdienst een gezagsverhouding die niet strookt met de fiscale criteria voor vrij ondernemerschap. Ook wordt er zelden rechtstreeks gefactureerd bij de eindgebruiker.

Brandbrief

“Deze interpretatie is, naar wij informeel hebben vernomen, ingegeven door de opdracht van hogerhand om het aantal zelfstandig ondernemers in de zorgsector te doen laten afnemen”, schrijven ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

“Wij willen de mensen in loondienst, dat heeft een aantal ambtenaren ons letterlijk gezegd”, licht Leo Vollebregt, voorzitter ZZP Nederland, de beschuldiging toe. Door zo arbeidsmarktpolitiek te bedrijven, gaat de Belastingdienst volgens Vollebregt op de stoel van de politiek zitten. Bovendien is maakt de Belastingdienst zich volgens Vollebregt schuldig aan rechtsongelijkheid aangezien de regels voor zzp’ers in andere sectoren minder streng zijn. “Als zzp’ers daadwerkelijk alleen voor particulieren zouden mogen werken, hoeveel werk zouden bouwvakkers of IT’ers dan nog hebben?”, vraagt Vollebregt zich af. “Als je als ICT’er werkt aan een systeem dat niet rechtstreeks aan de eindgebruiker geleverd wordt, is er geen discussie over zelfstandigheid. Als een freelance journalist een stuk schrijft en dat levert aan een magazine dat door derden wordt gelezen, wordt deze (overigens terecht) wel als zelfstandig ondernemer gezien.”

BTW-beleid

De verhoudingen tussen ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen en de Belastingdienst raakten vorig jaar al verstoord door het BTW-beleid van de fiscus. Ondanks een uitspraak in hoger beroep wil de belasting dienst zich niet neerleggen bij de BTW-vrijstelling voor ondernemers in de zorg. De intransigente opstelling van de Belastingdienst is voor ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen reden om opnieuw aan de bel te trekken bij de Tweede Kamer.

Aanbesteding

ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen wijzen erop dat “het rechtstreeks binnenhalen van opdrachten vrijwel onmogelijk is door de manier van aanbesteding van zorg”. “De huidige systemen voorzien er in dat de uitbesteding van zorg is voorbehouden aan zorginstellingen en bemiddelaars die een contract hebben kunnen sluiten met de zorgverzekeraars”, schrijven de twee zzp-belangenbehartigers. “Dit is geen wettelijke bepaling, maar wordt opgelegd door de zorgverzekeraars. De zelfstandigen zijn gedwongen om te factureren via de tussenschakels wat kostenverhogend werkt en volgens de Belastingdienst een loondienstverband is.”

Volgens ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen betekent de huidige koers van de Belastingdienst het einde voor tienduizenden zzp’ers in de zorg, aangezien ze zich alleen staande kunnen houden dankzij een lage overhead en scherpe kostprijs die mede mogelijk is door hun fiscale positie als ondernemers. Niet alleen zijn ze in de ogen van opdrachtgevers te duur voor een loondienstverband, de vraag is of er in het licht van de massaontslagen in de zorg überhaupt plek is voor instromers.   

Schijnconstructies

Vorig jaar ontstond grote consternatie over het ontslag van 800 thuishulpen door zorginstelling Sensire. Volgens de vakbond wilde Sensire de werknemers als alfahulpen herplaatsen; Sensire ontkent dit. Hoewel er hier volgens minister Asscher van Sociale Zaken geen sprake was van “een schijnconstructie”, oordeelde het gerechtshof in Arnhem in november dat alfahulpen die via bemiddeling van een zorginstelling werken wel degelijk onder een arbeidsovereenkomst vallen.

Met het oog op deze kwesties zeggen ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen graag te willen meedenken over het uitbannen van “schijnconstructies en zorgfraude”, zolang er ook maar ruimte is voor echt ondernemerschap in de zorg.

30 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 februari 2014

Had de belastingdienst zelf geen ZZPers? Dat is toch ook een verzorgend beroep? De staatsruif moet wel gevuld want het Trojaanse Paard heeft honger

Anoniem

6 februari 2014

Gewoon met z'n 80. duizenden verkeerde of spook formulieren inzenden dat ze knettergek worden. Als vrije ondernemers in de zorg. Hypocryten bij de belasting en de elitaire politici van de VVD.Hoelang pikken we dit nog? Zullen anders eens voor sanctie ons spaargeld naar Luxemburg sluizen? Dat zal ze leren!

jan de Vries

6 februari 2014

Hoe kan het zijn dat in een tijd dat er 1 miljoen ZZP ers zijn en er alleen vorig jaar al weer 150.000 ZZP zijn bijgekomen, dat een belastingdienst die ZZPers werkloos maakt in plaats van hen en de flexibele arbeidsmarkt stimuleren alsof we in de vorige eeuw leven .

Ook de hegemonie van de grote zorginstellingen, begrijp ik niet, ze zijn klantonvriendelijk, hebben enorm hoge overhead, en hun kwaliteit is niet al te best, ze geven zelf toe dat ze moeite hebben met innoveren.
Die instellingen hebben vrij spel , bijna een monopolie , , terwijl de klantvriendelijke , flexibele en in kwaliteit en klant- tevredenheid hoog scorende ZZPers in de zorg worden uitgesloten en weggejaagd ??

een volledige bijna Kafkiaanse omgekeerde wereld
-de grote logge instellingen handhaven ?
-de klantvriendelijke, flexibele zzper uitroken ?

Anoniem

6 februari 2014

Hoewel er heel veel goede echte ondernemers zijn in de zorg zijn er ook heel veel en misschien wel meer die alleen maar ZZP'er worden omdat ze denken er rijker van te worden. En deze laatste categorie begrijpt haar fiscale en juridische positie niet. Zij treffen geen voorzieningen voor hun oude dag, eventuele arbeidsongeschiktheid of zelfs een maandje geen opdracht. Zij ontduiken een vooralsnog geldende btwplicht. Het is met name deze categorie ZZP'ers die een groot risico voor de samenleving als geheel vormen (onze volgende crisis?) en die het verpesten voor de goede ZZP'ers in de zorg.

Anoniem

6 februari 2014

De Belastingdienst is gebonden aan de wetten die de Eerste en Tweede Kamer maken. Bovendien gebeurt alles in opdracht van het Ministerie van Financiën. Het is dus wel erg makkelijk om (weer) de schuld bij de Belastingdienst te leggen.

Als dit soort schijnconstructies ontstaan als gevolg van wetgeving, moet iets aan die wetten gebeuren. En daarvoor moet je bij de wetgever zijn, niet de uitvoerende instantie.

Patrick van der Voorn

6 februari 2014

' Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' dit artikel laat maar weer eens duidelijk zien dat het creëren van perspectief voor Zorgprofessionals volgens de Kracht van de Politiek bestaat uit vasthouden aan oud gedrag en oude systemen.

Hoe kunnen we de Politiek weer laten aansluiten bij de werkelijkheid?

van Zanten

6 februari 2014

Laten we hier Weekers ook maar de schuld van geven. Die is nu weg, dat geeft weer nieuwe mogelijkheden....

tjark reininga

6 februari 2014

een gekke situatie natuurlijk, vooral omdat er verschillende belangen in het geding zijn.

want het voorbeeld van Sensire en de alfahulpen laat zien, dat institutionele zorgaanbieders wel degelijk op het vinkentouw zitten om via schijnzelfstandigen te bezuinigen. veel alfahulpen blijven zodanig aan hun vroegere werkgever gebonden, dat niet van een onderneming gesproken kan worden. en het is ook de vraag, of zij ondernemer (willen) zijn. ik vind het oordeel van Ascher over dit project dan ook twijfelachtig.

andere categorieën zzp'ers in de zorg (m.n. de medisch specialisten) zullen van de gewraakte opvatting van de belastingdienst waarschijnlijk veel minder tegenwerking ondervinden, omdat historisch daar veel meer sprake is van 'echt' ondernemerschap, of althans van een zelfstandige bedrijfsvoering. om het over de oprukkende consultants in de zorg maar niet te hebben.

een zorgwekkende ontwikkeling, kortom, die wel eens ongunstig op het zorgaanbod kon uitwerken.

Bezorgd

6 februari 2014

Het knelpunt ligt m.i. bij de zorgverzekeraars. ZZP-ers in de zorg kunnen geen contract met deze verzekeraars afsluiten en moeten dit via een zorgbemiddelaar of reguliere zorgaanbieder doen.
Dit is je reinste vorm van rechtsongelijkheid. Bij geen enkel ander beroep als ZZP-er is dit aan de orde. Zorgverzekeraars krijgen een te hoge administratieve lastendruk als ze rechtstreeks zaken zouden moeten doen met ZZP-ers in de zorg. Schuif die administratieve last maar door op het bordje van de belastingdienst. Niet te geloven dat er met deze groep zo gesold blijft worden en dat zij hiervan de dupe worden. Hoe kan dit?

Nieuwenhuizen

6 februari 2014

Tja, het lijkt erop dat men met het politieke beleid en de belastingdienst met twee maten meet wanneer het gaat om ZZPers. Enerzijds de wens van flexibiliteit in de zorgmarkt, doorstroom op de arbeidsmarkt en anderzijds, wanneer dit mechanisme goed op gang is, weer willen inperken door regelingen teniet te doen. Niet zo chic. Datzelfde mechanisme trad ook in werking bij kinderopvangtoeslag vorig jaar, of de PGB. Het lijkt erop dat men de toetsing of beheersing niet goed of tijdig op orde heeft, waardoor er uitwassen kunnen ontstaan. Innovatief idee aan de voorkant erg goed, maar staat of valt met een goede borging en toetsing aan de achterkant. Anders is het innovatieve idee slachtoffer van een verkeerde uitwerking in de praktijk, en komen we als samenleving niet verder dan ''het middelmatige'' in de marge.
Het Improvement Model is een door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd kwaliteitsmodel, dat medio 2014 ook heel goed voor ZZPers te gebruiken is (persoonlijke certificering dat onafhankelijk getoetst wordt door certificerende instellingen). De indicatoren gaan niet alleen over zorgverantwoording, maar ook over planning en bedrijfsvoering; hoe verantwoordt een ZZPer zijn uren qua omvang en aantal opdrachtgevers. Op deze wijze behoeft de angst en de schimmigheid niet de regeren.

Anoniem

6 februari 2014

Ook de acupunctuurartsen hebben te lijden onder het bewind van de belastingdienst. Sinds vorig jaar moeten wij BTW afdragen, meteen 21%. Dit geeft een duidelijk verlies aan patiënten, dus minder werk,dus minder
inkomsten(-belasting) (wel veel meer administratie!) -
Het mes snijdt dus aan 2 kanten. De burocratie schiet hier dus niets mee op en geeft alleen maar ellende..

Kriesels

6 februari 2014

Wat is er mis met een Bureau van en voor zzp'ers dat geen kosten in rekening brengt bij de zorgvragers of zorginstellingen, maar een oplossing biedt bij ziekteverzuim en pieken in de zorgvraag zonder dat de zorgvragers of zorginstellingen met alle afzonderlijke zzp'ers moeten communiceren? Dat werkt juist kostenverlagend voor de zorg omdat met een grotere flexibele formatie kan inrichten. Als bovendien de zzp'ers 100% risico lopen en aan alle voorwaarden van het ondernemerschap voldoen is er geen enkele reden dit te ontmoedigen. Sterker nog, dan is er sprake van ongelijkheid, oneerlijkheid en discriminatie tov andere bedrijfstakken zoals Bouw en ICT. En dat met VVD en PvdA in de regering. Bovendien zal het verdwijnen van zzp'ers niet leiden tot meer loondienstverbanden, zeker niet als ook 0 uren contracten onmogelijk worden gemaakt. Zorgmedewerkers zijn vaak dames die eigen regie willen over werktijden en met gemotiveerde, bereidwillige, creatieve managers is dat mogelijk. Met als gevolg gemotiveerde, fitte, gelukkige zorgmedewerkers, in een goede mix van zzp'ers en mensen in loondienst!
Tonny Kriesels, verpleegkundige, zzp'er en mede eigenaar RedbeeZ zorgprofessionals.

Anoniem

6 februari 2014

Het wachten is op één klein duwtje. Alle ZZP-ers in de zorg inkomenloos maken, hun banen afschaffen en hen verbieden ditzelfde werk te doen als zelfstandige, want het is geen ondernemerschap maar schijnzelfstandigheid met onterecht genoten fiscaal voordeel, hen vervolgens de bijstand injagen en meteen verplichten om vrijwillig hetzelfde werk te doen dat ze toch al (onrechtmatig) deden. En dit voor te stellen als wederdienst aan de samenleving voor hun gratis genoten uitkering. Want daar mag toch wel iets tegenover staan.

Nieuwenhuizen

6 februari 2014

Anoniem reageert wel heel zuur. Je kunt zeggen wat je wilt maar ZZPers zijn actieve personen die alleen vaak veel te veel uren per week werken, en waarvan de kwaliteit niet altijd aantoonbaar is. Dat is een kwetsbaar punt. Maar helaas is dat ook lang niet altijd op orde bij grote zorginstellingen dus in die zin bewijzen ZZPers een goede dienst door in ieder geval veel te willen werken, blijkbaar zonder dat ze aansturing en betutteling willen vanuit werkgevers.

Anoniem

6 februari 2014

Mag ik nr 13 er opwijzen dat vele ZZPers tientallen jaren hebben meebetaald aan sociale lasten en daar geen enkel recht aan kunnen ontlenen als ze iets overkomt als ze ZZper worden, deze rechtsongelijkheid is groot

Daarnaast is het zo dat een ZZPer veel duurder uit is voor zijn Pensioen en verzekeringen als een werknemer wiens baas meebetaald aan die voorzieningen

derde punt de ZZPer is per uur niet duur als bijvoorbeeld een ZZP verpleegkunde 30 euro per uur ontvangt dan wordt er bij de verzekeraar 60 euro in rekening gebracht en gaat 30 euro naar de overhead en marges van de instelling cq bemiddelaars . Als een ZZP direct zou kunnen contracteren zonder instelling of bemiddelaar er tussen kunnen we dus 2 ZZP uren leveren voor hetzelfde geld.

Alberts

6 februari 2014

@#15,
zoals u het schetst werkt het natuurlijk niet; de zzp verpleegkundige krijgt dan ook die 60 euro per verrichting. een zzp'er is vooral minder duur omdat die doorgaans voor het zelfde geld méér zorg leveren want minder vergaderingen en managers die je van je werk houden.

r.reitsma

6 februari 2014

De rechter heeft al laren doorschemeren dat concurentie vervalsing is , als je wel direkt voot eem zorghantoor mag werlen

aaldering

6 februari 2014

Een aantal dingen kloppen niet, zzpers in zorg, ook verpleegkundigen verdienen rond de 30 euro en daardoor kunnen er meer uren besteed worden aan directe patiëntenzorg.
Daarnaast loopt er een pilot met direct contractrering met zzper en zorgverzekeraars ohé het verlenen van awbzzorg in natura door zzpers. De belastingdienst ziet deze zzpers in de zorg wel als ondernemer

aaldering

6 februari 2014

Een aantal dingen kloppen niet, zzpers in zorg, ook verpleegkundigen verdienen rond de 30 euro en daardoor kunnen er meer uren besteed worden aan directe patiëntenzorg.
Daarnaast loopt er een pilot met direct contractrering met zzper en zorgverzekeraars ohé het verlenen van awbzzorg in natura door zzpers. De belastingdienst ziet deze zzpers in de zorg wel als ondernemer

HBO-V zzp

6 februari 2014

ad 17 , u spreekt over concurrentievervalsing dat is natuurlijk onzin, De staat/verz. heeft instellingen vergunningen gegeven dat je alleen via hen zorg mag leveren dat is dus een staatsmonopolie , In Belgie bijvoorbeeld kennen ze helemaal geen thuiszorginstellingen daar wordt 100% door zelfstandigen gedaan , naar volle te vredenheid en zonder de 20 tot 40% burocratie die ons land geeft aan logge, organisaties die te veel overhead hebben. Gewoon vouchers die je met korting koot of die je krijgt als je inkomen te laag is Kijk eens wat voor burocratie we nu weer in 403 gemeenten aan het opbouwen zijn om dingen zogenaamd goedkoper te maken , en ons zzpers maar werkloos maken, schade

Anoniem

6 februari 2014@15@19 klopt. Kostenbesparing pilot 20% ten opzichte van de tarieven van de reguliere zorgaanbieders.
Bovendien is al naar voren gekomen dat de gecontracteerde zzpers minder de zorg declareren dan de bandbreedte van 65 %. Er ontstaan nu kleine zelfsturende zeer gemotiveerde teams.
Cliëntentevredenheidsonderzoeken hoog cijfer.
Terecht dat de belastingdienst deze groep ziet als echte ondernemers.
Kriesels

7 februari 2014

Naar aanleiding van Anoniem 21:
De meeste zzp-ers die gecontracteerd zijn voor de pilot zorg in natura willen graag naast het werk binnen de pilot ook werk aan kunnen nemen van PGB clienten, particuliere clienten en clienten via servicebureaus. Alleen leven van zorg in natura werkzaamheden is teveel risico lopen en leidt tot fallisement. Niet alle zzp-ers hebben een partner die voldoende inkomen binnenbrengt om van te kunnen leven. Bovendien hebben deze zzp-ers bij PGB, particuliere en andere opdrachten dezelfde hoge motivatie. Dus pilot zorg in natura is prachtig en baanbrekend, maar naast andere opdrachten en als een deel van de thuiszorgmarkt. Om een voorbeeld te noemen: Terminale thuiszorg is ip niet bedoeld voor de pilot. Toch wil menig zzp-er ook deze zorg graag verlenen. Kortom: Het moet gewoon naast elkaar kunnen bestaan, dan is het super!
Tonny Kriesels, Redbeez zorgprofessionals en zzp-er (ook gecontracteerd voor zorg in natura overigens).

sterz

7 februari 2014


Ik krijg mijn zorg van een zzp'er,
en eindelijk heb ik daar ook een plek waar ik niet tussen wal en schip val.zonder deze mensen is het bestaan van mij en mijn lotgenoten kansloos.door hem ben ik weer in staat om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wat hij mij heeft laten bereiken in de afgelopen 2jaar , staat dan waar kontrast met de 20 jaar zogenaamde hulp die ik kreeg van de instanties. Maatschappelijke bijdrage moet meer gewaardeerd worden en ook gehonoreerd. Dus belastingdienst doe je ogen open want ik kan door mijn zzp'er ook weer een bijdrage gaan leveren in plaats van nemen.dyk

Anoniem

11 februari 2014

Zelf werkzaam als zelfstandig ondernemer in de GGZ.
Hetgeen allemaal wordt aangereikt spreekt voor zich namelijk over de enorme frustratie die ons met elkaar verbindt. Maar kennelijk bereiken we daarmee onze politieke partijen helemaal niet (of een klein beetje...) want het besef bij hen wil maar niet doordringen over de gevolgen voor de arbeidsmarkt die dit soort UITVOERINGS maatregelen hebben voor de werkeloze ZZP-er (en een WW uitkering moet en al snel in de bijstand zit....).
Want deze regeling komt gewoon af van de Ministeries Financiën en Volksgezondheid (Dijsselbloem en Schippers dus). Samen is de hele privatisering van de zorg anno 2014 inmiddels een voldongen feit en er is helemaal geen weg terug zullen ze zeggen...(ingezet in 2007?). Maar het ministerie van Werkgelegenheid zou eens beter geïnformeerd moeten worden....die club van minister Asscher staat volgens mij zonder enige informatie over alles wat de minister-economen D. en Sch. bedenken, helemaal buiten spel! De High Speed trein van D. en Sch. dendert gewoon door!

van der Stam

12 februari 2014

Als bemiddelingsbureau voor ZZP-ers in de zorg worstel ik al jaren om op de hoogte te blijven van alle regels waar we ons van de belasting aan dienen te houden om te mogen blijven bestaan. De meeste bureau's WILLEN zich graag aan de regels houden, maar de regels zijn op zijn zachtst gezegd niet duidelijk. Hierbij roep ik zowel de belastingdienst als de bestuurders van ons land op om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat wel en niet mag. Wij kunnen ons dan weer gaan bezighouden met dat waar we goed in zijn: ZORGEN.

Anoniem

12 februari 2014

Werkzaam vanaf 1999 in de zorg als zzp-er.... Graag wil ik doorgaan in de zorg.... En zorgen, maar het geeft me ook veel zorgen... En duidelijkheid is ver te zoeken.... Ik begrijp er niks meer van, ook al is de zorg zo nodig en blijft nodig:... Nu en Alijd!

van den Beld

18 februari 2014

Vorig jaar zijn alle alternatieve therapeuten btw plichtig gesteld en nu ZZPers. De kwaliteit zal er niet beter op worden. Waar zijn ze in Nederland mee bezig? Dit betekent dat de zorg duurder gaat worden voor particulieren. Het voelt allemaal niet goed zoals men nu allemaal van plan is.

Hedy van Buiten

19 februari 2014

Dik 10 jaar als ZZP'er in de zorg aan het werk. Met plezier, passie en grote voldoening. Als ZZP'er altijd geweten waarvoor ik ga en sta t.a.v. de werkzaamheden, zonder met logge, bureaucratische organisaties te hoeven ondernemen. Het werkt: niet lullen maar poetsen; aan de slag waar je nodig bent! Het legioen van zorgverleners in deze vorm moet in stand gehouden worden. Dit is mijn advies!!

Anoniem

19 februari 2014

Ik vindt het onzin wat de belastingdienst als argument gebruikt. ZZPers in de zorg dragen ondanks dat ze veelal via bemiddelings- bureaus werken, zijn ze wel degelijk zelfstandigen. Het bemiddelings-bureau is alleen een groter geheel waar mensen die zorg nodig hebben zich kunnen melden en door worden verwezen naar de zzper. Deze zzpers dragen zelf alle risico;s en zijn zeker niet bij iemand in dienst.

westfa

21 februari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 22-02-2014 11:57.

Top