ACTUEEL

Jorritsma: voetbalclub kan werk jeugd-ggz doen

Uitlatingen van voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als zouden voetbalclubs hetzelfde werk kunnen doen als psychiaters, zijn slecht gevallen. Met de opmerking in het tijdschrift Forum van werkgeversvereniging VNO-NCW, rijdt Jorritsma staatssecretaris Van Rijn in de wielen bij zijn poging een meerderheid te vinden in de senaat voor zijn plannen voor de jeugdzorg.

Bij de overheveling van de zorg en jeugdzorg naar de gemeenten krijgen de gemeenten als decentrale uitvoerders  fors minder budget  dan nu in het kader van de AWBZ  beschikbaar is. Gevraagd hoe ze hier mee zullen omgaan, antwoordde Jorritsma in Forum:  “We zullen een aantal taken niet meer uitvoeren zoals bij de zorg. Bij de jeugdzorg worden jongeren niet meer naar de psychiater gestuurd, maar naar de voetbalclub.”

Debat  

Jorritsma’s opmerkingen voeden de angst binnen met name de jeugd-ggz dat de gemeenten geen idee hebben van de noden van kinderen met psychische aandoeningen. Ook de Eerste Kamer betwijfelt of de gemeenten in staat zijn de jeugd-ggz uit te voeren. Met haar uitspraken brengt Jorritsma staatssecretaris Van Rijn in verlegenheid. Hij beloofde de Eerste Kamer eind januari dat er onder het nieuwe regime afdoende garanties zijn voor een adequate psychiatrische en psychologische behandeling van kinderen. Jorritsma’s suggestie dat ook sportclubs dit werk kunnen doen, zal weinig doen om de Eerste Kamer over de streep te trekken. De senaat debatteert op 11 februari opnieuw over de jeugdzorg.  

 

 

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Bolle

6 februari 2014

Met ingeloof de uitlatingen van de voorzitter van de VNG - mevr. Jorritma - gehoord. Dit kan toch niet waar zijn dat een voorzitter van de VNG dit soort uitspraken doet aan de vooravond van de decentralisatie.

Schutte

6 februari 2014

Jorritsma zegt niet dat "de voetbalclub het werk van de jeugd GGZ kan doen", zij zegt "Bij de jeugdzorg worden jongeren niet meer naar de psychiater gestuurd, maar naar de voetbalclub".
Daar is op zich niets mis mee, er hoeft inderdaad niet direct naar het zwaarste middel gegrepen te worden.
Enige nuancering is dus wel op zijn plaats.

Mijn zorg is echter wel dat de problematiek waar de jeugd GGZ mee geconfronteerd wordt zwaar onderschat wordt door mensen als Jorritsma.
Want 'de voetbalclub' kan niet alle problemen oplossen. En dan is er (soms/vaak) wel degelijk een deskundige hulpverlener (en dat kan een psychiater zijn) nodig.
De overheid denkt teveel in "loketten" en "keukentafelgesprekken" en dat beeld van de werkelijkheid deel ik niet.

Binnen de gemeenteraad is mijn ervaring dat de kennis en deskundigheid ontbreekt, dat men niet weet waar het over gaat.

Mijn advies is om Jorritsma samen met de voetbalcoach en een aantal professionals uit de jeugdzorg aan een willekeurige keukentafel te zetten en hen dan eens een paar willekeurige praktijkvoorbeelden uit de jeugd GGZ door te laten nemen.
Succes !

Janssen

6 februari 2014

Misschien heeft deze uitspraak van Jorritsma dan wel weer extra duidelijk gemaakt dat jeugd GGZ dus NIET bij de gemeente hoort maar ziekenhuis zorg is, het zou wat zijn zeg als je met je gebroken been eerst naar het gemeentehuis moet..

Mitrasing

6 februari 2014

"De senaat debatteert op 11 januari opnieuw over de jeugdzorg"? 2015?

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

7 februari 2014

Beste Mitrasing,
Zou je willen overwegen om je reflecties een positieve invalshoek te geven?
Zo doodt je de discussie die hier voor zo waardevol is.
Groet,
Mauk

Dikken

7 februari 2014

Mevrouw Jorritsma heeft nog bestuurlijke kwaliteiten. In kleine gemeenten (met minder dan 25.000 inwoners) is de kwaliteit van de Raad en soms ook van de wethouders op zijn minst zorgwekkend. Het aspect van de bestuurlijke kwaliteit zal ook betrokken moeten worden in deze discussie, dat bewijst de uitlating van mevrouw Jorritsma. Er is reden tot zorg.

Frankemölle

7 februari 2014

Mw. Jorritsma wordt blijkbaar niet gehinderd door kennis. Kinderen met psychische/psychiatrische problemen zo goed mogelijk helpen in een vroeg stadium helpt problemen later te verminderen en vaak te voorkomen, dus kostenbesparing op de wat langere termijn. Zelfs criminaliteit kan hierdoor voorkomen worden. Dus stuur de kinderen door naar een kinderpsychologe/-psychiater als ze dat nodig hebben.

doo

7 februari 2014

Schandalig! De opmerking van Jorritsma. Het zoveelste bewijs dat met de decentralisatie wordt gevaren op hoop en geloof en men van de ggz toch echt geen kaas heeft gegeten. De decentralisatie wankelt aan alle kanten. Privacy, recht op verzekerde zorg en kennis dreigen verloren te gaan. De petitie is inmiddels 100.000 keer getekend door ouders en vele deskundigen, maar nog steeds zijn sommige politici er van overtuigd dat de decentralisatie gaat werken. Ratio en kennis ontbreken. Gemeentes zelf zien de deadlines naderen en maken zich steeds grotere zorgen. Berichtgeving in de media zwelt aan en verschillende organisaties uiten forse kritiek. Toch blijft men in Den Haag stoïcijns, met oogkleppen op de plank misslaan. Wanneer wordt duidelijk dat het ethisch onverkoopbaar is om ggz zorg af te splitsen van somatische zorg in Nederland. Als je kind een gebroken been heeft ga je toch ook niet langs de gemeente? Vanwaar die stugge houding van Martin van Rijn? Een minister is ook maar gewoon een mens. Toch zou ik het zelf niet in m'n hoofd halen om het advies van hoogleraren, medici, wetenschappers en bezorgde ouders zomaar naast me neer te leggen. Dit riekt naar grootheidswaanzin. Schoenmaker blijf bij je leest! En aan Jorritsma: ga zelf eens lekker voetballen. Voor ggz is kennis en expertise nodig, geen onbewust onbekwame VNG voorzitter.
Hes

7 februari 2014

Ik stel voor de kinderartsen en gewoon alle medische zorg voor kinderen ook over te hevelen naar de gemeente. Kinderen met een gebroken been, groeistoornis, slechte ogen, diabetes, enz enz enz : allemaal naar de voetbalclub!

Bogers

7 februari 2014

Jorritsma lijkt misschien, maar is volgens mij niet gek. Zou dit niet gewoon een indirecte manier zijn om te zeggen dat jeugd-ggz eigenlijk niet bij de gemeente hoort?

Berends

8 februari 2014

Wat een beschamende en domme, makkelijke uitspraak! Jorritsma illustreert daarmee de flagrante onderschatting door de VVD van de geestelijke (jeugd-)gezondheidszorg, een onderschatting die in deze ijskoude neoliberale tijden steeds kwalijker wordt en ons maatschappelijk straks ook veel ellende met extra kosten gaat opleveren. En het zal je kind je kind maar treffen..... ze weet absoluut niet waar ze het over heeft!

Prins

9 februari 2014

Ze zeggen ook zo mooi gemeente staat dichterbij de cliënten mijn klompen misschien is dat zo in kleine dorpjes maar zeker niet in de grotere dorpen of steden. Wij wonen in Ede, mijn oudste zát in Arnhem op VSO en ging naar Ede toe . Krijg ik na 2 maanden een brief van de gemeente, waar mijn kind op school zit ?? Ze moesten zelf de formulieren in en uit het systeemhalen wie er nou met het vervoer mee ging. En dan mensen die in 6 dagen leren om mijn te kunnen vertellen welke hulp mijn kind en die van1000-den andere ouders heen moeten??Hoelang duurd een opleiding die psychiaters doen ?? En die vinden het zelfs moeilijk en dan zouden hun het wel kunnen, waar gaat dit in vredesnaam naar toe?? Gaan die dan net zo als Jorritsma zeggen dat ze het met een potje voetbal moeten doen geloof mee als dat zou helpen weet je hoeveel ouders dat BOVEN alle medicatie enz. stellen??De kant uit van wat niet mee kan doen in onze maatschappij laten we barsten ??( Oudere, mensen met een lichte of zware beperking) volgens mij was er in de 2 de wereldoorlog ook zo'n dwaas.

Top