ACTUEEL

NVZD-bestuurders geven het goede voorbeeld

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft donderdag 6 februari de eerste vijf accreditatiebrieven uitgereikt tijdens de presentatie van het nieuwe accreditatiesysteem dat de vereniging van zorgbestuurders NVZD heeft ontwikkeld. De geaccrediteerde zorgbestuurders zijn allen lid van het bestuur van de NVZD.

De bestuurders die de eerste accreditatiebrieven in ontvangst namen, zijn Bert van der Hoek van Lentis, Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra van Cordaan, Freek Korver van Zorgpartners Friesland, Cathy van Beek van het Radboudumc en Jan Fidder van Gelre Ziekenhuizen.

Expertisegebieden

Centraal in de aanpak van het accreditatiesysteem staan vijf expertisegebieden van zorgbestuurders: technisch/inhoudelijke expertise, procesarchitect zijn, maatschappelijke inbedding, communicatie en verantwoording afleggen en  persoonlijke professionaliteit. Volgens Van Rijn was het hoog tijd voor een dergelijk systeem. “In een tijd waarin op bijna alle aspecten van het vak van zorgbestuurder enorme veranderingen plaatsvinden – de zorgverlening, de werkgelegenheid, het vastgoed, de maatschappelijke context – is het niet meer dan normaal dat bestuurders – net als de professionals die ze in dienst hebben – eens in de zoveel tijd nagaan of ze alle benodigde kennis en ontwikkeling nog wel op zak hebben.”

Accreditatietraject

Een bestuurder die zich aanmeldt wordt gevraagd een ontwikkelplan te schrijven op basis van die vijf competenties. Daarbij mag hij zelf zwaartepunten kiezen. Dit ontwikkelplan wordt gecompleteerd met een zelfrapportage en een 360 graden feedback. Vervolgens is er een persoonlijk gesprek met twee auditoren, naar aanleiding van plan, rapportage en feedback. Op basis van die vier elementen komen de auditoren tot een advies wel of geen accreditatie toe te kennen. Het advies van de auditoren gaat naar de accreditatiecommissie – tevens extern boegbeeld - bestaande uit drie personen: Thom de Graaf (voorzitter), Marjanne Sint en Trude Maas. De commissie verleent uiteindelijk de accreditaties en voorziet in een bezwaarprocedure, waarbij proces en inhoud op basis van hoor en wederhoor worden getoetst.

Audit

De auditoren zijn onafhankelijke personen die verstand hebben van besturen. Ze mogen de betreffende bestuurder niet kennen en zelf niet als bestuurder in de zorg werkzaam zijn. Oud-zorgbestuurders, toezichthouders, commissarissen, wetenschappers of bestuurders van buiten de zorg komen wel in aanmerking. Na aanstelling krijgen ze een training. Accreditatie wordt voor de periode van drie jaar verleend. Daarna begint het proces opnieuw. Vooralsnog is accreditatie niet verplicht en alleen mogelijk voor NVZD-leden. Tegelijkertijd werkt de NVZD al aan een parallel traject voor ‘het tweede echelon’ – bestuurders die (nog) niet eindverantwoordelijk zijn. Geaccrediteerde zorgbestuurders worden ingeschreven in een openbaar register, dat eind dit jaar wordt opgezet.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sophie Hankes vz SIN-NL

7 februari 2014

Zolang ziekenhuisbestuurders en artsen blijven volharden in het weigeren van eerlijke info en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten in strijd met hun zorgplicht, valt iedere accreditatie onder het begrip misleiding en vriendjespolitiek. Wees eerlijk!

Top