ACTUEEL

‘Laat transitie in kleine stappen verlopen’

De veranderingen in de zorg voor gemeenten, zorgaanbieder en zorgverzekeraars kunnen het best in kleine stappen ingezet worden. Daarbij moeten ook alle medewerkers betrokken worden. Dat adviseert Frieslab na vijf jaar onderzoek naar knelpunten in zorg en dienstverlening.

Frieslab houdt per 1 maart 2014 op te bestaan. Het project Frieslab is gestart op initiatief van het ministerie van VWS. Het doel was om de knelpunten tussen de wetten in het zorgveld in kaart te brengen en de samenwerking tussen zorgorganisaties te bevorderen. De Friese gemeenten, provincie Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar hebben hier intensief aan deelgenomen.  

Veranderproces

Op basis van gesprekken met het veld, 19 Frieslab-projecten, analyses, adviezen van voortrekkers in de zorg en de organische veranderkunde is Frieslab tot een totaalaanpak gekomen. Sanja Bouman, programma manager Frieslab: "Frieslab adviseert het veranderproces, waar zoveel gemeenten en zorgorganisaties nu mee te maken hebben, te laten bestaan uit talrijke kleine aanpassingen die zich opeenstapelen en elkaar versterken. Heel belangrijk is het om gedoseerd risico te nemen, fouten te maken en samen te leren. Het is complexe materie dus houd het simpel en klein. Beter drie projecten met resultaat dan tien zonder. Alle betrokkenen moeten kunnen wennen aan elke verandering en gaandeweg bijleren. Het gaat om verbeteren zonder ophouden, waar iedereen bij wordt betrokken, zowel leidinggevenden als uitvoerenden. Duurzaamheid zit in de flexibiliteit van dienstverlening en in het investeren in relaties."

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Juurlink

8 februari 2014

Helder en realistisch betoog!

Peter Koopman

10 februari 2014

Zeer verstandig advies. Beleid maken is een, maar invoeren is wat anders. En omdat het om kwetsbare mensen gaat moeten we extra zorgvuldig handelen. Dit is echter geen pleidooi tot uitstel of nieuw nadenken over vastgesteld beleid: implementeren moet, maar deskundig.

Anoniem

10 februari 2014

Waarom in het filmpje voor fotomodellen gekozen? Geeft geen realistisch beeld en doet daarmee afbreuk aan het sterke verhaal.

Top