HRM

Eringa pleit voor gesubsidieerde zorgbanen

Eringa pleit voor gesubsidieerde zorgbanen

Een deel van de zorgwinst moet worden geïnvesteerd in een landelijke banenpool die personeel via een bepaalde verdeelsleutel uitleent aan zorginstellingen. Hiervoor pleit Pier Eringa, voorzitter raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

“Ik wil dat we die zorgwinst niet incasseren, maar deels herinvesteren in zorg”, zei Eringa tijdens het Drechtsteden Politiek Debat op donderdag 6 februari. “Bezuinigingen vanuit het rijk, strengere eisen van verzekeraars, afnemende vraag vanuit de consument, slimmer werken en een betere taakverdeling tussen organisaties en minder verspilling hebben de zorg over de hele linie gezonder gemaakt. De kosten worden weer beheersbaar, zorgverzekeraars boeken al miljoenenwinsten.” Eringa spreekt over “grote trendbreuken” en “een maatschappelijke meevaller van formaat. Eentje die mijns inziens structureel is, ondanks de vergrijzing die nog op ons afkomt. Onze besparende ingrepen zijn duurzaam. Met 'onze' doel ik vooral op de zorginstellingen.”

“Helaas is dit ten koste gegaan van personeel, immers de grootste kostenpost in onze sector”, stelt Eringa. Daarom breekt hij nu een lans voor de oprichting van een landelijk fonds dat extra werkgelegenheid in de gezondheidszorg creëert en subsidieert. “Natuurlijk kunnen we langs die route niet álle geschrapte banen terughalen, want dan zouden we niets zijn opgeschoten, maar volgens mij wel zo'n 10 à 20 procent.”

Albert Schweitzer-banen

Iedereen kent nog de Melkert-banen, laten we dit Albert Schweitzer-banen noemen", zei Eringa, met een verwijzing naar de naam van zijn eigen ziekenhuis.Om te voorkomen dat er discussie ontstaat over welke politicus zijn of haar naam aan dit idee mag verbinden, stel ik voor de naam van dr. Albert Schweitzer te gebruiken: een toonbeeld van menslievendheid, gedrevenheid, inventiviteit en eerlijk delen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top