ACTUEEL

‘IJsselland Ziekenhuis heeft beste zorgpad 2014’

Het IJsselland Ziekenhuis heeft met het zorgpad palliatieve zorg de Guus Schrijvers-prijs gewonnen voor het best georganiseerde zorgproces.

De Guus Schrijvers-prijs gaat naar het zorgpad dat de meeste punten scoort op verschillende kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld de betrokkenheid van patiënten en alle geledingen van de organisatie bij de voorbereiding van een zorgpad. En wordt er tijdswinst geboekt met het zorgpad en wordt de patiënt beter geïnformeerd dan voorheen? Het IJsselland Ziekenhuis kwam als beste uit de bus uit een totaal van elf inzendingen.

Palliatieve zorg

Het IJsselland Ziekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis dat palliatieve zorg in samenwerking met de eerste lijn (huisarts, thuiszorg en huisartsenpost) organisatorisch in een zorgpad heeft vastgelegd. Liesbeth Struik, verpleegkundig specialist oncologie, heeft in samenwerking met de internist-oncologen, huisartsen, thuiszorg en de huisartsenpost het zorgpad palliatieve zorg opgesteld. “Wij merkten dat oncologiepatiënten met een beperkte levensverwachting vaak voor korte tijd werden opgenomen in verband met pijn, andere lichamelijke klachten en zorgproblemen. Tijdens deze opnames hadden patiënten en naasten vaak veel vragen en er was psychosociale ondersteuning nodig. Wij zijn daarom gaan nadenken over de vraag: wat kunnen wij voor deze groep patiënten doen?”.

Er is 24/7 één duidelijk aanspreekpunt in het ziekenhuis en in de thuissituatie. Op de spoedeisende hulp en op de huisartsenpost is duidelijk welke afspraken met de patiënt zijn gemaakt zodat adequaat gehandeld kan worden als de patiënt daar binnenkomt. Vaste afspraken over de bovengenoemde punten zijn hierover vastgelegd in het zorgpad palliatieve zorg. Een goede afstemming tussen het behandelteam in het ziekenhuis en de eerstelijnszorg is essentieel, want de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is niet makkelijk voor patiënten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Esther Nieuwenhuizen

10 februari 2014

Een mooie beloning voor een prima initiatief. Wellicht zinnig om dergelijke zorgpaden voor alle patiënten inzichtelijk te hebben en als zodanig de disciplines 24/7 op elkaar aan te laten sluiten. Mijn ervaring met het ziekenhuis is nog wat minder rooskleurig. Toen bleek dat de eerstelijns artsen van de HAP in avond, nacht en weekend geen enkele aansluiting of toegang hebben tot informatie behandelteam vanuit het ziekenhuis. Dit terwijl patiente intensief behandeld werd. Overdrachtssysteem was destijds (2012-2013) ook niet incidenteel in te regelen zo was mijn ervaring. Toch wel heel frustrerend voor de patiënt wanneer de nood aan de man is.

Top