Algemeen

Philipp Jan Flach: 'Meer mbo’ers in de zorg'

Philipp Jan Flach: 'Meer mbo’ers in de zorg'

Philipp Jan Flach, algemeen directeur van DeSeizoenen, pleit voor meer mbo'ers in de zorg. “De gezondheidszorg is een van de weinige sectoren waar medemenselijkheid, iemand helpen en verzorgende kwaliteiten worden gewaardeerd. Daar heb niet altijd een hbo-opleiding voor nodig.”

Dit zegt Flach in het maartnummer van Skipr magazine  tegen interviewer Willem Wansink. DeSeizoenen is een voortzetting van De Zonnehuizen die in 2011 failliet gingen. De instelling biedt volwassenen gehandicaptenzorg op antroposofische basis die behoort tot  de MC Groep. Op 1 mei treedt Flach toe tot de directie van het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. Dat ziekenhuis is eind vorig jaar overgenomen door de MC Groep.

Andere prioriteiten

Philipp Jan Flach breekt een lans voor andere prioriteiten in de zorg, te beginnen bij de opleiding tot verzorgende. “Laten we zinvol werk met elkaar afspreken. Daar hoef je niet voor door te leren. Daar heb je hartelijkheid voor nodig en een gevoel van gelijkwaardigheid.”

 

Afscheid

Flachs uitgangspunt luidt: “Zonder verandering geen vooruitgang.”  Daarmee volgt hij zorggoeroe Michael Porter op Harvard, bij wie hij studeerde. Van Porter en diens collega Clayton Christensen leerde Flach in te zetten op de kracht van ‘ontwrichtende vernieuwing’. Philipp Jan Flach: “Als je geen afscheid neemt van het bestaande, dus niets ‘kapot’ maakt, ontstaat er nooit iets beters. Dan komt de medisch specialist nooit het ziekenhuis en kunnen we niets veranderen.”

 

 

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development  in de zorg? Kijk ook eens op Skipr hrm en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

12 februari 2014

Deze algemeen directeur zal nog veel opzien kunnen baren. Hij kiest voor "als ze maar lief en aardig zijn", een standpunt van regenten uit ver vervlogen tijden. De accentuering van de humane kant, keuze voor people ipv profit, door helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is een open deur. Maar... ze hebben ook voor een verantwoorde manier van beroepsmatig werken gekozen, ieder op het eigen deskundigheidsniveau. Het is voor hun geen vrijwilligerswerk, maar een beroep. Zeker wanneer het opgaven op het terrein van de induviduele gezondheid betreft. Daarvoor is een gedegen opleiding wenselijk, ook voor verzorgenden IG, op sedoc/nlqf- niveau 3 met module verplegen! Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten gelden in Nederland daarenboven wettelijke beroepsnormen.

Drs. F.Sanders

12 februari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-02-2014 18:29.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-02-2014 18:29.

Drs.F.Sanders

12 februari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-02-2014 18:28.

Sanders

12 februari 2014

Even voor de goede orde:
De reacties die door drs. F. Sanders zijn ingediend zijn niet van mijn hand. Het taalgebruik is ook niet het mijne.
Met vriendelijke groet,

FBM (Floris) Sanders

Bezorgd

13 februari 2014

“De gezondheidszorg is een van de weinige sectoren waar medemenselijkheid, iemand helpen en verzorgende kwaliteiten worden gewaardeerd. Daar heb niet altijd een hbo-opleiding voor nodig. ”Wordt het Slotervaartziekenhuis straks een filantropische instelling? Liefdewerk oud papier en de Florence Nightingale attitude is niet waar een professionele verpleegkundige beroepsgroep op zit te wachten. Wat een denigrerende opmerking zeg alsof de huidige zorg die nu geleverd wordt te duur betaald wordt, terwijl het basis salaris van MBO-V en HBO-V al zo onder de maat is vergeleken met andere beroepen op dat nivo.
Uiteindelijk komt het er op neer dat zorgorganisaties straks met een enorm loonkostenprobleem zitten en daarom nu alvast zoveel mogelijk toepraten naar lager opgeleiden (lees goedkoper) in de zorg. Heerlijk zo'n geldgedreven visie op de zorg....

de Waard

13 februari 2014

Met grote verbazing lees ik weer een artikel van een bestuurder die blijk geeft van een totale simplificatie van de zorg. Het verlenen van zorg is niet alleen een zaak van lief zijn en zorgzaamheid. Er komt zoveel meer bij kijken. Maar dat realiseren sommige bestuuders zich niet, totdat zij zelf zorg nodig hebben of een geliefd familielid. Als er dan incapable zorgverleners aan het bed staan, die met de beste bedoelingen maar zonder opleiding, geen antwoord kunnen geven op kritische vragen, of gewoonweg niet signaleren wat ze niet weten, dan is de wereld te klein.
Hierbij een oproep aan deze bestuurders: "waardeer vakbekwaamheid en ga niet alleen voor goedkoop".

Anoniem

13 februari 2014

Beste mijnheer Flach,
Hebt u wel eens in een verpleeg- of verzorgingshuis rond gekeken? En hebt u daar HBO'ers ontdekt? Ze zijn er bijna niet. Deskundigheid op HBO-niveau, dus niveau 5, is vrijwel afwezig. MBO niveau 4 dan: ook steeds spaarzamer. Steeds vaker zijn de "handen aan het bed" van niveau 3 en zelfs 2: de verzorgende en de helpende. Deze vaak goedwillende jongens en meisjes worden geconfronteerd met de oudere mens die vaak multiple somatisch en psychisch lijden vertoont, cognitief en gedragsmatig problemen heeft, en waar bovendien de interactie met partners en kinderen hoge eisen stelt aan het intermenselijk functioneren van de hulpverlener.
Kortom, de complexiteit van de zorgbehoefte overtreft vaak die van de doorsnee ziekenhuispatient. En daar zetten wij het opleidingsniveau 2 en 3 voor in! De hulpverleners kunnen er niets aan doen, maar zij missen vaak de noodzakelijke algemene en specifieke bagage.
Dus, mijnheer Flach, maar ook de andere reageerders: praat niet over HBO-niveau, maar ga u inzetten om financiering van de ouderenzorg die ruimte biedt aan MBO-niveau 4, mogelijk te maken!

Peter Koopman

16 februari 2014

Aansluitend op voorgaande en om te vermijden dat over Florence Nightingale (FN) een verkeerd beeld ontstaat, hetvolgende. FN geldt als initiatiefneemster voor de beroepsmatige verpleging in aansluiting op de meer charitatieve en religieus gemotiveerde zorgzaamheid: van humanitas naar caritas en dan naar nursing! FN staat model voor start van epidemiologie en onderzoek van de verpleging. Zij was erelid van zowel de engelse als amerikaanse vereniging van statistici (wiskundigen). FN was beslist dus geen "softy". Haar boek " notes on nursing" is nog steeds lezenswaardig!

DGo

16 februari 2014

Beste reageerder's,
De heer Flach komt uit de stal van de heer Winter. En wiens brood men eet diens woord ........
Toch niet iets waar men serieus op moet reageren.

Top