ACTUEEL

‘Controle op medicijngebruik ouderen faalt’

Seniorenorganisatie Unie KBO pleit ervoor dat de jaarlijkse controle op het medicijngebruik van 65-plussers bij alle verzekeraars buiten het eigen risico valt. Apothekers en huisartsen controleren het medicijngebruik van ouderen amper, omdat zij de vergoeding vanuit de basisverzekering te laag vinden. Door verkeerd medicijngebruik belanden maandelijks meer dan duizend ouderen in het ziekenhuis.

Ouderen maken volgens Unie KBO zelden gebruik van de jaarlijkse medicatiebeoordeling. Dit komt doordat apothekers en huisartsen nauwelijks het initiatief hiertoe nemen vanwege de in hun ogen te lagen vergoeding. Bovendien is er volgens hen te weinig capaciteit om alle noodzakelijke beoordelingen uit te voeren. Het aantal 65-plussers neemt in hun praktijk toe en een goede medicatiecheck kost tijd. Onder de ouderen zelf is het nut van een jaarlijkse beoordeling weinig bekend. Daarnaast bestaat er een financiële drempel, omdat de vergoeding onder het verplicht eigen risico valt.

Eigen risico

De Unie KBO wil met zorgverzekeraars om tafel om te bereiken dat de medicatiebeoordeling bij alle verzekeraars buiten het eigen risico valt. Bij Zilveren Kruis Achmea is dit al het geval. Daarnaast gaat de Unie KBO de bekendheid van de medicatiebeoordeling onder ouderen bevorderen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top