Finance

Bezuiniging op zorgtoeslag mist zijn doel

Bezuiniging op zorgtoeslag mist zijn doel

De bezuinigingen op de zorgtoeslag hebben in 2012 niet geleid tot de miljoenenbesparing die het kabinet voor ogen had. Door de tegenvallende economie was het kabinet er juist veel meer geld aan kwijt. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor mensen voor wie de verplichte zorgpremie een te groot beslag legt op hun inkomen.

Tegenvallers

De Algemene Rekenkamer constateert in een donderdag gepubliceerd rapport dat de uitgaven voor het kabinet daalden met 98 miljoen euro in plaats van de beoogde besparing van 600 miljoen euro. Door deze tegenvaller van 502 miljoen euro verslechterde het overheidstekort met 0,08 procent van het bruto binnenlands product. Het kabinet had verwacht te kunnen besparen door een daling van 410.000 zorgtoeslagontvangers. Uiteindelijk werden dit er 200.000 minder. Daarnaast ging het kabinet er vanuit dat ervan de toeslag gemiddeld met 50 euro per huishouden zou dalen. Deze steeg in plaats daarvan uiteindelijk met 8 euro. In 2012 werd bijna 4,6 miljard euro aan zorgtoeslag verdeeld onder 6,2 miljoen huishoudens.

Kamer beperkt geïnformeerd

Het kabinet heeft de Tweede Kamer “beperkt” geïnformeerd over de tegenvaller voor het Rijk, het aantal ontvangers van de zorgtoeslag en de maatschappelijke gevolgen, aldus de Algemene Rekenkamer. De ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Jeroen Dijsselbloem van Financiën beloven in een reactie voortaan meer aandacht te besteden aan de informatie over de voortgang en de effecten van de bezuinigingen op de zorgtoeslag. De rekenkamer roept hen op dat ook bij andere bezuinigingsmaatregelen te doen.

Verlaging uitgavenniveau

De ministers vinden dat de beoogde bezuiniging op de zorgtoeslag in 2012 “vrijwel volledig” is behaald. Volgens hen moet er onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen en mee- en tegenvallers, al doen ze dat nog niet in hun informatie aan het parlement. Dat de uitgaven aan zorgtoeslag door allerlei ontwikkelingen hoger zijn uitgevallen dan verwacht, staat volgens de ministers los van de verlaging van het uitgavenniveau dat met de maatregel werd beoogd. Uit een berekening van het Centraal Planbureau blijkt dat als het kabinet de bezuinigingsmaatregel niet had genomen, 548 miljoen euro meer zou zijn uitgegeven aan zorgtoeslag in 2012.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag werd in 2006 ingevoerd als tegemoetkoming voor de verplichte zorgpremie toen de verplichte zorgverzekering een einde maakte aan het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering. De hoogte van de toeslag hangt samen met het inkomen en met de situatie thuis. Wie meer verdient, krijgt minder toeslag. Boven een bepaald inkomen is er geen recht op zorgtoeslag.

Kritiek

SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius vindt dat dit rapport laat zien dat het bezuinigingsbeleid van het kabinet averechts werkt. “Door de stapeling van bezuinigingen verdwijnen banen en worden inkomens van mensen verlaagd. Wat het kabinet aan de ene kant denkt te besparen, komt er aan de andere kant bij omdat meer mensen een beroep doen op zorgtoeslag. Het kabinet bijt in de eigen staart. Wat het nog erger maakt is dat de Rekenkamer zegt dat de Kamer slechts ‘beperkt’ geïnformeerd is. Na Plasterk lijken ook Dijsselbloem en Schippers het informeren van de Kamer niet al te serieus te nemen. Dat kan natuurlijk echt niet.” (ANP / Skipr)

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 februari 2014

Ik heb een aow uitkering
Mijn partner ook.
daarnaast heeft mijn partner een pensioen van €300 p.m.
Waarom krijg ik geen Zorgtoeslag meer?

Teunissen

14 februari 2014Bezuiniging op zorgtoeslag mist zijn doel: what's new???

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

14 februari 2014

Beste anoniem:
Als u op de belastingdienst 'googlet': http://goo.gl/ucCeV , krijgt u misschien wel een prettiger antwoord dan u denkt:

"Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

U bent 18 jaar of ouder
U hebt een Nederlandse zorgverzekering
Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog"

Sorgdrager

14 februari 2014

Toch vreemd, dat het kabinet 'vergeet' de Tweede Kamer een beetje fatsoenlijk bij te praten over een half miljard euro...

Beelen

14 februari 2014

Grappig eigenlijk dat niemand verbaasd is. Wat ik nog steeds niet begrijp dat de toeslag niet meteen wordt uitgekeerd aan de verzekeringsmaatschappij die door de verzekeringsnemer is opgegeven.
Nu bind je de kat op het spek door het geld eerst in handen te stellen van de verzekeringsnemer en dan maar hopen dat die gaat betalen.

Top