ACTUEEL

'Thuiszorg verschilt enorm per gemeente'

Wie bijvoorbeeld in Hilversum of Den Haag huishoudelijke thuiszorg nodig heeft, is daar veel beter af dan in bijvoorbeeld Tilburg of Emmen. En ook een baan in de zorg is in Groningen een stuk aantrekkelijker dan in Almere. Omdat elke gemeente een ander beleid hanteert, verschilt de huishoudelijke zorg “enorm” per gemeente. Dat concludeert Abvakabo FNV, die de 50 grootste gemeenten beoordeelde.

Volgens de vakbond gaan de gemeenten Tilburg, Emmen en Almere het slechtst met de huishoudelijke thuiszorg om. In Hilversum, Den Haag en Groningen is het beleid juist het best. “Zo denken gemeenten erg verschillend over de signaleringsfunctie: of de medewerker aan de bel moet trekken als een cliënt bijvoorbeeld begint te dementeren of ziek is”, aldus Lilian Marijnissen van Abvakabo. Zeker bij ouderen die geen andere hulp krijgen, is voor deze medewerker zo een belangrijke taak weggelegd om erger te voorkomen.

Kwaliteitseisen

Ook hanteren slechts 17 onderzochte gemeenten de door de inspectie gestelde kwaliteitseisen aan de huishoudelijke thuiszorg. Overigens is ook sprake van enorme prijsverschillen, weet Marijnissen. In de meeste gemeenten ligt het zorgtarief onder de kostprijs van 24,50 per uur. Waar bijvoorbeeld Emmen een prijs van 15,85 hanteert, gaat het in onder meer Venlo en Delft om meer dan 25 euro per uur. En waar de ene gemeente met veel 'gewone' krachten werkt, wil de ander zoveel mogelijk alfahulpen (zonder cao en sociale rechten) inzetten of moeten potentiële cliënten eerst op zoek naar een vrijwilliger.

Bezuinigen

Het kabinet wil vanaf 2015 bezuinigen op huishoudelijke thuiszorg. Abvakabo FNV is mordicus tegen, omdat het kabinet ook verzorgingshuizen wil sluiten en ouderen langer thuis wil laten wonen. Daarnaast ruziet de bond met de werkgevers over een nieuwe cao. (ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 februari 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 17-02-2014 09:58.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

17 februari 2014

Fascinerend of wij de kansen die hierin schuilen kunnen zien en pakken.

Hier ontstaat de veelkleurigheid van eigen interpretaties van locale invulling en mogelijkheden en beperkingen met als gevolg dat iedereen lokaal geconfronteerd wordt met wenselijkheden en onwenselijkheden, mét de mogelijkheid om daar zelf invloed op uit te oefenen.

Laten wij die uitdaging niet laten lopen!

Dat laat onverlet dat wij ook lokaal een vangnet moeten hebben voor schrijnende gevallen in deze overgangsperiode, die nog even zal duren.

Én dat we een platform willen zien ontstaan die gaat 'benchmarken' zodat alle initiatieven van elkaar kunnen leren.

joze

17 februari 2014

Ze gaan nu steeds ook Mantelzorgers promoten. En als ze dan eenmaal Mantelzorgster zijn dan worden WAO er gekort op je uitkering. Dat is toch ook dom. Velen zeggen: Ja, daar heb jezelf op gestemd! Maar dat is niet zo. eerst hebben ze mooie verhalen en plannen en als ze er eenmaal inzitten gaan ze zo met de stroom mee en varen hun eigen koers. Er wordt niet meer geluisterd naar de mensen.

Anoniem

17 februari 2014

Ging heel even van 2 naar 3 uur HH2 per week.
Nu weer terug naar 2 uur per week (bezuiniging).
Verlenging, na knieval en smeekbede voor 10 maand ipv 12 maand (bezuiniging).
Woon in de stad Groningen.
Ben chronisch ziek.
Hoezo betere zorg in Groningen?
Bang ben ik (in april 64 jaar).
Bang om ouder te worden!!Gulpen bc

17 februari 2014

Dit is niets nieuws. De vakbond loopt sinds jaren achter de feiten aan. Toen de W.M.O. werd ingevoerd was dit al bekend dat deze situatie zou ontstaan. Immers in de Wet is gesteld dat iedere Gemeente verplicht een eigen invulling aan deze wet moest geven, de W.M.O was immers alleen een kaderwet.
Ik kan dan ook de bedoeling van de FNV niet begrijpen.
Omdat de FNV hier zo laat mee komt is dit geen reclame plaatje voor de FNV.
Een goede tip wil ik mensen die op grond van de W.M.O. een aanvrage doen meegeven, verzeker u tijdens de gesprekken met de Gemeente van hulp van een deskundig iemand op dit terrein uit de kwaliteitsonderzoeken die Gemeenten houden onder W.M.O. gebruikers blijken namelijk goede scores maar er wordt niet gecontroleerd of de ondervraagde populatie enigerlei deskundigheid heeft om de wet en de uitvoering te doorzien.De W.M.O. gebruikers maken deze een gevoelsmatige/emotionele keuze en beslist geen juridische keuze.
Puur juridisch gezien is er vaak meer uit de W.M.O. te halen als de niet juridisch geschoolde denkt.

elly derks

17 februari 2014

Dat de thuiszorg per gemeente verschilt is natuurlijk geen nieuws, dat is naar verwachting, en slechts het begin! Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is het onderzoek dat slechts 17 gemeenten aan de kwaliteitseisen van de inspectie voldoet. Mocht dat kloppen dan kan een reactie niet uitblijven....

Anoniem

17 februari 2014

Misschien heb ik iets gemist in de berichtgeving over dit thema maar waarom is er landelijk gezien zoveel verschil?
Waarom is het niet landelijk geregeld?

Top