ACTUEEL

Kamer schiet jonggehandicapten te hulp

Voor jonggehandicapten die door een medische belemmering maar een beperkt aantal uren per week kunnen werken, moet het toch lonend zijn als ze erin slagen iets meer te gaan verdienen. Gemeenten moeten in dat geval een deel van hun inkomen niet korten op de aanvullende bijstandsuitkering. De vrijstelling mag maximaal 124 euro per maand bedragen.

ChristenUnie en D66 zullen hiervoor een voorstel indienen in het debat over de participatiewet in de Tweede Kamer. Het amendement zal worden gesteund door de regeringsfracties VVD en PvdA en waarschijnlijk ook door CDA en SP.
De maatregel kost de schatkist een bedrag dat oploopt tot 22 miljoen euro per jaar. Dat wordt gedekt uit meevallers in de participatiewet en de bijstandswet.

De participatiewet bevat regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten voortaan zo veel mogelijk in een gewone baan aan de slag in plaats van in een sociale werkplaats. In het sociaal akkoord zijn daarvoor 125.000 banen afgesproken.

Behoud uitkering

Jonggehandicapten die nu al een Wajonguitkering hebben, moeten komende jaren worden herkeurd. Als ze arbeidsgeschikt worden verklaard en geen werk vinden, komen ze niet in de bijstand, zoals het kabinet eerst wilde. Ze houden dan hun Wajonguitkering, al wordt die wel iets lager. Kabinet en coalitiefracties hebben hierover 2 weken terug afspraken gemaakt met de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Daardoor kunnen de plannen ook op steun in de Senaat rekenen, waar het kabinet geen meerderheid heeft.

Loonkostensubsidie

CDA en SP hebben nog steeds veel kritiek op de wet. CDA-Kamerlid Pieter Heerma heeft bezwaren tegen het plan om werkgevers loonkostensubsidie te geven als ze een arbeidsgehandicapte in dienst nemen. Volgens hem is loondispensatie (waarbij de overheid het loon aanvult) aantrekkelijker voor bedrijven.
SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt de verslechteringen voor arbeidsgehandicapten onaanvaardbaar. Wat haar betreft verdwijnt de wet in de prullenmand. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top