ACTUEEL

NZa keurt overname failliet Reakt voorlopig goed

De Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) heeft de overname van het failliete Stichting Reakt door De Parnassia Groep voorlopig goedgekeurd. De NZa maakt binnekort bekend of het nog aanvullende voorwaarden stelt aan de overname. Hierdoor kunnen de patienten van Stichting Reakt zorg blijven ontvangen.

De NZa kan een overname voorlopig toestaan als er sprake is van een spoedgeval, bijvoorbeeld een faillissement, en zij een redelijk vermoeden heeft dat zij de fusie uiteindelijk zal goedkeuren. Sinds begin dit jaar moeten fusies en overnames waarbij een zorginstelling betrokken is door de NZa worden goedgekeurd.

Aansluiting

In augustus 2013 werd bekend dat de Reaktgroep aansluiting zocht bij de Parnassiagroep. De overname was voor Reaktgroep noodzakelijk om het hoofd boven water te houden.  Later bleek dat de overname vanwege de financiële gesteldheid van Reakt Groep niet haalbaar was. In december 2013 vroeg de Reakt Groep uitstel van betaling aan en ging het failliet. De reden voor de financiële malaise was slordigheid binnen de organisatie.

In januari 2014 besloot de Parnassia Groep om het grootste deel van de activiteiten van Stichting Reakt over te nermen.

De Parnassia Groep is de grootste aanbieder van ggz-zorg in Nederland. Stichting Reakt biedt ggz–zorg aan in de provincies Noord– en Zuid-Holland. De Parnassia Groep neemt ook het grootste deel van de medewerkers van Reakt Groep in dienst.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top