Tech

‘Meer likes wijzen op lager sterftecijfer’

‘Meer likes wijzen op lager sterftecijfer’

Ziekenhuizen die vaker leuk worden gevonden op Facebook, kennen lagere sterftecijfers dan ziekenhuizen met minder presentie in de social media. Dit is één van bevindingen uit een studie van onderzoekers van het Radboudumc die op 21 februari verscheen in het Journal of Medical Internet Research.

Patiënten van ziekenhuizen die veel ‘geliked’ worden zijn ook meer tevreden over de zorg. Volgens de onderzoekers laat  het onderzoek naar de relatie tussen sociale media en zorgkwaliteit zien dat de reacties van patiënten op sociale media steeds beter bruikbaar zijn om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg. Ze vormen op zijn minst een goede aanvulling op regulier kwaliteitsonderzoek. “De resultaten zijn veelbelovend en kunnen een nieuwe kijk geven op het in kaart brengen van kwaliteit van zorg”, stelt onderzoeker Lise  Verhoef.

Nadelen

Volgens de onderzoekers kunnen reacties via social media enkele belangrijke nadelen van traditionele kwaliteitsmeting met vragenlijsten ondervangen. Zo hebben patiënten bij regulier kwaliteitsonderzoek soms de neiging om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Ook zit er veel tijd tussen de behandeling en het moment van meten.

Positief

Daar staat tegenover dat het gebruik van social media ook haken en ogen kent. “Je weet natuurlijk nooit of een reactie op internet echt van een patiënt komt”, stelt Verhoef. “Een arts kan zichzelf bijvoorbeeld goede beoordelingen geven, net als de kok van een restaurant dat op Iens kan doen. Ook is de groep mensen die actief is op sociale media niet representatief voor de hele patiëntenpopulatie. En er staan op waarderingssites vaak nog maar weinig beoordelingen. Het is echter niet zo dat alleen boze of verongelijkte patiënten hun waardering achterlaten. Beoordelingen zijn juist overwegend positief.”

Voorspellen

Naast de kwaliteitsaspecten verwachten de onderzoekers veel van de voorspellende waarde van online informatie. “Het is nu al mogelijk om bijvoorbeeld een griepepidemie te voorspellen op basis van zoekgedrag naar informatie over griepsymptomen”, reageert  Verhoef. “De toegevoegde waarde van sociale media kan vooral zitten in het snel signaleren van trends. Zo zou in de nabije toekomst voorspeld kunnen worden bij welke ziekenhuizen de kwaliteit van zorg te wensen over laat.”

Onderzoek op sociale media zal de traditionele vragenlijsten voorlopig nog niet vervangen. De onderzoekers bevelen dan ook aan om informatie uit sociale media vooralsnog alleen als extra informatie te gebruiken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hulst

24 februari 2014

Interessant dat het Radboudumc dit nu constateert en publiceert. Een jaar geleden verscheen in het American Journal of Medical Quality al een artikel over de mogelijke correlatie tussen likes en sterftecijfers. Ook zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar patientenbeoordelingen en ziekenhuiskwaliteit. Zie mijn blog van een jaar geleden: http://zorgbroeders.nl/wp/blog/sociale-media-als-keuzeinstrument-in-de-zorg/.

Top