ACTUEEL

Verhuisbeleid Sherpa krijgt ruime voldoende

Cliënten en verwanten geven het verhuisbeleid van instelling voor gehandicaptenzorg Sherpa gemiddeld een zeven en half. Dit blijkt uit extern onderzoek dat staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer heeft toegezonden.

Gedwongen verhuizing

Aanleiding voor het onderzoek was felle kritiek van cliënten, verwanten en vertegenwoordigers op de meerjarige verhuizing van Sherpa. Hierbij werd het instellingsterrein in Baarn voor een belangrijk deel verruild voor kleinere locaties in reguliere woonwijken. Bewoners zouden hierbij tegen hun zin het instellingsterrein hebben moeten verlaten. Ook zouden bewoners slecht geïnformeerd zijn en zou er onvoldoende rekening gehouden zijn met hun wensen ten aanzien van de nieuwe woonomgeving.

Positief

Adviesbureau Kalliope Consult bevroeg eerder dit jaar ruim honderd vijftig bewoners. Vierentwintig hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld. De overige respondenten deden dit met behulp van hun verwanten dan wel vertegenwoordigers. Van de verwanten vond tweederde dat er bij de vraag naar wel of niet verhuizen geen sprake was van een eigen keuze. Zeventig procent van de cliënten vond dat er wel sprake was van een keuzemogelijkheid. Ruim driekwart van de respondenten oordeelde dat de verhuizing goed was voorbereid. Eenzelfde percentage bleek positief over de nieuwe woning en leefomgeving.

Kritiek

Uit het onderzoek komt ook kritiek naar voren. Die concentreert zich op het feit dat bewoners geen invloed konden uitoefenen op groepssamenstelling van de nieuwe woonlocaties. Ook  heeft Sherpa niet goed duidelijk gemaakt waar cliënten en hun naasten over mogen meebeslissen. De onderzoekers geven daarom een handreiking voor betere communicatie
In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Renske Leijten constateert staatssecretaris Bussemaker niettenin dat Sherpa zorgvuldig heeft gehandeld.

Verscherpt toezicht

De verhuisperikelen bij Sherpa staan niet op zichzelf. In 2006 stond de instelling enige tijd onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).  Aanleiding voor het inspectieoptreden was een uitzending van Nova waarin kritische ouders hun beklag deden over tekortschietende zorg en slechte communicatie van het management.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top