ACTUEEL

Specialisten komen met lijst onzinbehandelingen

Voor de helft van wat in ziekenhuizen gebeurt, bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Medisch specialisten hebben een 'beter-niet-doenlijst' samengesteld met medische behandelingen die niet bewezen effectief zijn.

Zeven beroepsgroepen, waaronder de kno-artsen, gynaecologen en neurologen, hebben in kaart gebracht voor welke behandelingen onvoldoende bewijs bestaat. Het gaat bijvoorbeeld om de behandeling van een gescheurde achillespees en de aanpak van een chronische bijholte-ontsteking. Ze volgen het voorbeeld van buitenlandse collega's die ook zijn begonnen met een een dergelijke evaluatie. Dat is heel hard nodig, concludeerde de NFU, de koepel van de acht universitaire medische centra, vorige maand in een rapport.

Verstandige keuzes

De komende tijd gaan specialisten volgens de Volkskrant 'verstandige keuzes' publiceren; overzichten van aanbevelingen waarvoor keihard bewijs bestaat. De zorg wordt daar beter én goedkoper van, zegt Teus van Barneveld, directeur van het kennisinstituut van de Orde van Medisch Specialisten. Het was oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink die daarover anderhalf jaar geleden aan de bel trok. 

Zorgverzekeraars

Om de belangrijkste kennishiaten te onderzoeken, is 50 miljoen euro nodig. De medisch specialisten vinden dat de zorgverzekeraars dat moeten betalen. "Zij profiteren immers van de besparingen", zegt internist Marcel Levi, bestuursvoorzitter van het Amsterdamse AMC. De verzekeraars staan hier volgens de Volkskrant niet onwelwillend tegenover.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

23 februari 2014

De "kop" "onzin"-behandelingen is jammer; het is een goed initiatief. Enkele jaren geleden kwam het LEVV ( thans opgenomen in bureau VenVn) met een rapport over rituele handelingen in verpleging, begeleiding en verzorging. En ook de state of the art studie verpleging en verzorging (ZonMw 2003) toonde aan dat veel "onderbouwing" nog flinterdun is. Alleen al aan zorgverlening door verpleegkundigen ( verzorgenden en verpleegkundig specialisten niet meegenomen ) geven we per jaar ca 6,4 miljard uit ( voorzichtige raming: 160.000x40.000 )! Ook hier zou geld voor verplegingswetenschappelijk onderzoek dus niet misstaan. Waarom wordt hieraan bijna geen budget toegekend? Het is toch bekend dat de zwakste schakel in de zorgverlening een belangrijke factor is voor kwaliteitsverbetering. Of is het voldoende als men met veelal ervaringskennis, intuïtie en toewijding dit prachtige beroep uitoefent? Waarom geldt dit dan ook niet bij medisch specialisten? Waarop is gebaseerd dat hun handelen met €50 miljoen in belangrijke mate zal verbeteren. Let wel ik ben niet tegen, maar beschouw de multidisciplinaire teamkwaliteit in deze.

Waterbeemd

23 februari 2014

Klinkt goed, volg de P's van marketing, product,promotie-plaats-prijs: noem enkele behandelingen, zoek goede pers (vk) positioneer het speelveld ( enkele specialistengroepen) en noem de prijs (waarvoor het gedaan kan worden)...

Dunki Jacobs

23 februari 2014

De professionals zijn samen met de Raden van Bestuur verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van zorg en de mate van transparantie naar de klant. Toegevoegde waarde van een behandeling begint met een juiste indicatiestelling. Het is dus van het grootste belang dat er geen onzinnige behandelingen worden uitgevoerd en ongewenste praktijkvariatie achterwege blijft. Maar er is meer.
Om de verantwoordelijkheid voor kwaliteit echt waar te maken zal het zelfreinigend vermogen van de zorgaanbieders aantoonbaar moeten verbeteren. Medische staven en hun RvB moeten disfunctionerende collega’s identificeren, helpen te verbeteren of laten afvloeien. Zij moeten hier transparant in zijn, zodat het vertrouwen van de klant in de zorgverleners geen issue meer is. Wetenschappelijke verenigingen moeten hiertoe steekproefsgewijs audits uitvoeren met het uitgangsprincipe van high trust en high penalty. De rolverandering van wetenschappelijke vereniging, van branchevereniging, beroepsbelangenclub of vakbond naar kwaliteitsgremium zal het komende jaar versneld moeten plaatsvinden. De OMS zet hiervoor al stappen. Dit zal ook weer een andere rol vragen van de zorgverzekeraar. De kunst vertrouwen te geven in plaats van klaar staan met een stok om te slaan, vraagt ook in de zorgverzekeringswereld voor een cultuuromslag. Dit kan alleen door transparantie en een respectvolle onderlinge relatie tot nog meer vooruitgang gaan leiden waar de patiënten de vruchten van kunnen gaan plukken.

Jaspers

23 februari 2014

Erg goed initiatief!

Laat dit het begin zijn van veel meer assessment onderzoek naar medische behandelingen.

Prima als de zorgverzekeraars dit onderzoek (samen met ZonMw?) financieren. Als ze daarna maar de mogelijkheid krijgen om bewezen "onzin" behandelingen niet meer te hoeven vergoeden.

ben crul

24 februari 2014

Meefinanciering door zorgverzekeraars zeker het bespreken waard, maar mogen we dan ook meedenken over welke behandelingen onderwerpen van evaluatieonderzoek worden mn mbt kosteneffectiviteit en ambitie?

Sybille

24 februari 2014

Wel een beetje laat die lijst. Ondertussen hebben de specialisten elkaar vaak al afgemaakt zoals Prof. Dr. Drs. Loek Winter ook graag ziet: creatieve destructie doet de onderlinge competitie enorm veel goed.
Het is verheugend te zien dat de Prof steeds meer aanhangers krijgt. Ik zie voor mijn ogen dat zijn programma werkt. Hij is gewoon de beste zorgondernemer en steekt heel de bankwereld en Den Haag in zijn zak. Geweldig Loek zoals jij op Nijenstede ons hebt geleert!
Nooit zal ik de fijne kneepjes van het ondernemerschap verliezen en nu ga ik er mee aan de slag in jouw ketenzorg ook in de kleine kliniek die wij dank zij jouw inzichten konden overnemen. Jou komt alle eer toe Loek! En je weet het ook!

Er moeten nog heel wat specialisten opgeruimd worden, dat wel want we zijn er nog lang niet en nog steeds is er dat domme verzet tegen jouw visie maar uiteindelijk zal de hele zorg toch worden heringericht dankzij jouw!

Leve 2014 waar vele specialisten het niet zullen redden omdat ze tegen de Professor zijn! Het is triest dat zo een groot ondernemer maar steeds moet opboksen tegen de massa specialisten die alleen gaan voor het grote geld. Maar Loek is dus wel heel anders! Dank wel Professor.

Sophie Hankes vz SIN-NL

24 februari 2014

Hierbij de link naar de brochure van de NVZ, waarin letterlijk staat dat uitkomsten van medische behandelingen vrijwel niet geregistreerd worden: http://www.sin-nl.org/nieuws/nfu-uitkomsten-behandelingen-vrijwel-niet-geregistreerd-aan-de-slag-met-beter-niet-doen-lijst/
Hebt U een beter bewijs nodig dat het in de zorg met name gaat om geld en niet om helpen van patienten?

Anoniem

24 februari 2014

wat een tendentieus artikel ,alsof we al niet 20 jaar met eviidence based medicine bezig zijn , en dan als voorbeeld een otitis media aanhalen waar het trommelvlies in duizelige hoeveelheden werd doorgeprikt maar wat al 20 jaar geleden in de evidence based medicine als onzin-behandeling werd afgeschaft. foei

Top