ACTUEEL

Artsen bezorgd over langere reistijd naar SEH

Eerste Hulp-artsen zijn bang dat mensen in dunbevolkte regio's straks lang moeten reizen naar de Eerste Hulp, ook bij acuut levensgevaar. Dat schrijft Trouw maandag.

"Zo kan in regio's als Noordoost-Groningen of Zeeland goede spoedzorg wel eens ver van burgers af komen te liggen," zegt voorzitter Crispijn van den Brand van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen in Trouw. Zorgverzekeraars werken aan plannen voor de concentratie van complexe spoedeisende hulp. Wij zijn geen tegenstander van betere zorg door concentratie", zegt Van den Brand in de krant. "Maar we horen geluiden dat het wel hard gaat."

Her-allocatie spoedzorg

Zo is in Limburg beroering ontstaan over de mogelijke her-allocatie van de spoedzorg. Op basis van een uitgelekt conceptplan berichtte Zorgvisie dat de complexe spoedzorg uit het Orbis MC in Geleen en het Sint Jans Gasthuis in Weert verdwijnt. In een persbericht laten de raden van bestuur van Orbis MC en Atrium in Heerlen weten dat ze gedurende het lopende fusieproces vasthouden aan volwaardige SEH’s in Heerlen en Sittard-Geleen en de afdelingen Intensive Care op het huidige niveau op beide locaties. Ook lokale politici nemen stelling tegen de reductie van het aantal SEH’s in Limburg van zes naar vier. Ook in de regio in de regio West in Zuid-Holland zijn ziekenhuizen geschrokken. Als het aan de zorgverzekeraars ligt verdwijnt bij drie van de negen ziekenhuizen de afdeling spoedzorg. Daarnaast wordt bij zes van de negen de intensive care omgezet in een lichtere vorm van spoedzorg.

Goede bereikbaarheid

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland reageerde op de consternatie en berichtte dat vrijwel alle ziekenhuizen een afdeling spoedeisende hulp (SEH) behouden. Wel zullen de profielen uiteenlopen van een basisvoorziening tot een complete SEH met alle bijbehorende voorzieningen. Volgens Marianne Lensink, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland, wordt in de media ten onrechte de indruk gewekt dat veel ziekenhuizen hun SEH zullen kwijt raken. “Alleen in stedelijk gebied, met veel ziekenhuizen relatief dicht bij elkaar, kan het zijn dat niet meer ieder ziekenhuis spoedzorg aanbiedt. Maar ook dan is de goede en snelle bereikbaarheid van spoedzorg in alle gevallen gewaarborgd.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 februari 2014

En in Zoetermeer maar blijven huilen dat ze 15 minuten moeten gaan rijden.... Fijn dat iemand ook eens breder kijkt dan zijn eigen achtertuin.

ANH Jansen

24 februari 2014

Als dit proces zich doorzet kopen alle verzekeraars bij dezelfde ziekenhuizen zorg in tegen dezelfde kwaliteit en voor dezelfde prijs.

Wat is dan nog het nut van de tussenlaag private verzekeraars die zich gedragen alsof zij ziekenfondsen zijn?

Private verzekeraars werken wereldwijd bij voorkeur met restitutie polissen, de sommenpolis; vergoeding van gemaakte kosten bij al dan niet gecontracteerde zorgverleners voor maximaal bedrag per behandeling.

Ziekenfondsen werken in principe altijd volgens het In natura model; verzekerden zien geen rekening anders dan het remgeld of eigen risico, verplicht of vrijwillig; bij voorkeur bij afname zorg te betalen.

In Nederland gaat dat sinds 2006 anders en nu gaat het geheel de verkeerde kant op, tenzij je er vanuit gaat dat het Ministerie over wil stappen naar een volwaardig ziekenfondsstelsel met eventueel een parallel private stelsel voor de aanvullende verzekeringen of degenen die privaat willen.

Dit is werkelijk niet meer te volgen. Te meer de inhoud van de beleidsnota's en adviezen van de NZa die blijft hameren op de concurrentie tussen verschillende verzekeraars om de gunst van de verplicht verzekerden.

Van die concurrentie was al geen sprake, maar met deze vorm van 'concentratie'' van zorginkoop in het geheel niet meer.

Tot 2016 is de terugval optie van Hans Hoogervorst nog mogelijk. Zou het werkelijk zo zijn dat VWS dit alsnog van plan is? Uitvoering door de Staat is een omslagregeling en maakt aanhouden kapitaalreserves overbodig. Systeemmodel Zorgstelsel 2006 impliceert verplicht aanhouden van kapitaalreserves door de private verzekeraars wegens de vermeende risico's die zij zouden lopen bij werkelijke concurrentie.

En als dit allemaal toch doorgaat dan gaarne een duidelijke aanduiding welke type SEH en IC afdeling een ziekenhuis nog aan mag houden van de Overheid en verzekeraars. Dat maakt het voor de burgers en ambulance personeel ook wat duidelijker en transparanter.

Wat te kiezen heeft de burger ondertussen niets meer en dat was toch de bedoeling van het systeemmodel?

ter Horst

25 februari 2014

@1
U bent er weer als de kippen bij om Zoetermeer te becommentarieren. Vanwaar deze frustratie? De Zoetermeerse bevolking wil graag hun ziekenhuis behouden. Dat lijkt me legetiem zeker gezien de plannen van ZN die bijvoorbeeld in Leiden 2 SEH afdelingen open wil houden. het protest van de zoetermeerse bevolking en politiek is ook marktwerking, maar bij de verzekeraar hebben klanten nu eenmaal niets te vertellen. Die 'huilen' in uw visie. Misschien moet u in deze wat breder kijken.
Verder voor de Zoetermeerders overstappen naar DSW is het devies.

Top