HRM

Participatiewet aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Participatiewet. Deze wet moet kansen creëren op de arbeidsmarkt voor mensen een beperking. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking.

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er één regeling komt die mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpt. Nu bestaan er nog verschillende regelingen, zoals de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (de Wet werk en bijstand) en de WSW (de Wet sociale werkvoorziening).

Studieregeling

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een studieregeling waardoor jonge gehandicapten die voor minder dan het minimumloon werken een individuele studietoeslag kunnen krijgen. Voor mensen met een arbeidsbeperking wordt het op die manier gemakkelijker om een studie te volgen. Voor werkgevers moet het de drempel wegnemen om jonge mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.

Quotomregeling

Werkgevers krijgen door de invoering van de Participatiewet mogelijk te maken met de quotumregeling. (bron: Rendement)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top