ACTUEEL

'Keuzevrijheid zorgverlener staat onder druk'

Zorgbestuurders en -managers maken zich bezorgd of kwetsbare cliënten na de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten nog de zorg krijgen die zij nodig hebben. En of cliënten hun keuzevrijheid behouden waar het gaat om zorgverleners en zorg. Enkele vertegenwoordigers uit de zorg spraken hun zorgen hierover uit tijdens het tweede Zorgdebat in Enschede op woensdagavond 26 februari.

“Voor cliënten met psychische problemen is het cruciaal dat zij een klik hebben met hun zorgverlener en dat zij kunnen kiezen voor de vorm van hulp die bij hen past”, zegt een ervaringsdeskundige en zorgverlener bij het laagdrempelige ‘Inloophuis’ in Enschede voor mensen met psychische problemen. De lokale lijsttrekkers erkennen de belangen en proberen deze zoveel mogelijk te waarborgen, maar tot harde garanties komt het niet. “Keuzevrijheid moet mogelijk blijven”, zegt CDA-lijsttrekker Patrick Welman. De overige lijsttrekkers beamen dit. In Welmans visie komt er een raamovereenkomst met diverse zorgverleners die aan de door gemeente gestelde criteria voldoen. De cliënt kan vervolgens kiezen uit de gecontracteerde zorgverleners. Dit kan alsnog betekenen dat de cliënt zijn vaste zorgverlener niet meer kan kiezen. De lijsttrekkers zijn er nog niet uit hoe de gemeente dit precies gaat regelen.

Ook Annette Imhof, bestuurder bij gehandicaptenzorginstelling Avelijn vreest dat cliënten straks tussen de wal en het schip vallen en dat zij door bezuinigingen een deel van de zorg die zij nu hebben verliezen. “Zij hebben vaak niks te kiezen”, zegt Imhof. “Een cliënt van ons gaat bijvoorbeeld al 30 jaar naar dezelfde dagbesteding. Dit kan straks niet meer omdat de dagbesteding geregeld moet worden in dezelfde plaats als waar de cliënt woont.”

Zorgdebat

Lokale lijsttrekkers van CDA, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en SP debatteerden met elkaar en met vertegenwoordigers uit de zorg tijdens dit tweede debat van een reeks zorgdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Zij spraken ondermeer over de inrichting van de ziekenhuiszorg in de provincie Overijssel, preventiebeleid van de gemeente en keuzevrijheid van de burger in het kader van de Wmo.

Reeks

Na het debat in Enschede vindt er nog een zorgdebat plaats in Breda (5 maart, Amphia Ziekenhuis). Afsluitend vindt in Den Haag (12 maart, Parnassia) een debat plaats met de woordvoerders van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer.

De Grote Zorgdebatten worden georganiseerd door verenigingen van zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten (GGZ Nederland, ActiZ, KNMP, SGF, NVZ, ZN, GGD Nederland, KNGF, VGN, LHV en V&VN). Samen organiseren zij drie lokale ‘Lagerhuisdebatten’. Eerder organiseerden deze partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 "Het Grote Zorgdebat". Skipr zond dit debat destijds live uit.

 

Tweets over "@#zorgdebat2014"

 

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Dorst, Rita

27 februari 2014

Ik mis in dit debat de inbreng van DE belangenbehartiger van de kleinschalige zorg, de BVKZ en ook BTN was niet aanwezig, juist deze twee brancheverenigingen zijn bijzonder kritisch op de huidige wijzigingen en zijn de inbrenger van vernieuwing en innovatie.

Zijn zij bewust niet aanwezig?

Juist deze twee redeneren vanuit klantbelang en niet van uit het belang van 'voortbestaan'.

Gemiste kans in het debat.

Harms

27 februari 2014

Natuurlijk krijgen mensen en #jeugdggzkinderen niet meer de goede zorg, die zij nodig hebben. Het is nu al vaak niet zoals het hoort. Laat staan bij de bezuinigingen. Het kan voor kinderen, bijv. met een trauma, maar ook voor andere kinderen, heel slecht uitpakken, wanneer zij bijv. verplicht over moeten naar een andere psycholoog/psychiater. En ook is het niet goed, dat de privacy van kinderen en hun ouders in het gedrang komt, bijv. bij de bespreking in wijkteams. Hierin zitten vaak meerdere organisaties.
Hoe wil je als zorgbestuurder, die nu al te maken heeft met bezuinigingen, je bijv. de zorg aan de kinderen, die eind 2014 in zorg zijn, garanderen en daarnaast nog nieuwe kinderen de juiste zorg verlenen. Dat kan toch niet, zonder dat er bijv. enorme wachtlijsten komen?? En laat aub. de specialistische jeugdggz en ook ervaringsdeskundige ouders deel uitmaken van de toegang. Wanneer kinderen, die specialistische jeugdggz nodig hebben, dit niet tijdig krijgen, wordt hun toekomst alleen maar verder in duigen gegooid. Geef tijdige, dan maar duurdere, specialistische jeugdggz, indien nodig. Dit levert kinderen meer zelfstandigheid en beter leven op. En kost uiteindelijk minder geld.

Harms

27 februari 2014

En waar is bijv. de betrokkene of de ervaringsdeskundige ouder zelf? Waarom laten gemeenten ouders niet kiezen, waar ze met hun kind naar toe willen bijv. bij de jeugdggz? Of dat ze bij dezelfde hulpverlener willen blijven, moet dat ook mogelijk zijn.
Gemeenten vergoeden dan alle hulpverleners, eigenlijk cf. hoe het nu veelal gaat in de ZVW. Ouders/kinderen, die dat niet kunnen, kunnen geholpen worden met hun keuze.

Tip besparing: geef bijv. alle ouders/kinderen met alleen een zorgaanbieder (bijv. de jeugdggz) geen regisseur. Dat bespaart veel geld en is eigenlijk alleen maar extra lastig voor ouders en kind en geeft meer bureaucratie.

Laat huidige specialistische jeugdggz-kinderen ongemoeid, tenzij ouders/kind of hulpverleners hulp uit wijkteam e.d. nodig achten. Bespaart ook veel energie bij ouders ivm. continuiteit zorg en is goedkoper.

Top