HRM

‘s Heeren Loo kiest voor draadloze zorg

‘s Heeren Loo kiest voor draadloze zorg

Zorgorganisatie ‘s Heeren Loo stapt het komend jaar over op een volledig draadloze infrastructuur. De aanbieder van gehandicaptenzorg zet hiermee een stap naar nieuwe vormen van mobiele zorg- en dienstverlening. Ook denkt ‘s Heeren Loo een financieel broodnodige efficiencyslag te kunnen maken.

“Het vaste netwerk is aan vervanging toe, door nu over te stappen op een draadloos netwerk ontlopen we die investeringsslag, terwijl we tezelfdertijd voorsorteren op het mobiele tijdperk”, licht Marc de Barse, directeur Informatie en Organisatie, de keuze voor een volledig mobiele infrastructuur toe. Dat voorsorteren is volgens De Barse hard nodig, want digitale hulpmiddelen “met een kabel en een stekker” zijn eigenlijk een gepasseerd station.   

Tariefmaatregel

De stap is extra urgent door de krimpende budgetten in de gehandicaptenzorg. “Alle lichte zorgzwaartepakketten gaan naar de gemeenten”, legt De Barse uit. “De gemeenten krijgen daarvoor van het rijk minder middelen dan nu, dus die decentralisatie raakt ons flink. Daarnaast volgt er in 2017 nog een tariefmaatregel van 5 procent.”  
Met het oog op deze maatregelen ontkomt een arbeidsintensieve organisatie als ‘s Heeren Loo er volgens De Barse niet aan om te kijken hoe de zorgverlening efficiënter, oftewel met minder formatie georganiseerd kan worden. De gecombineerde kracht van mobiele communicatie en domotica biedt hierbij uitkomst, gelooft De Barse, zonder de kwaliteit van de zorgverlening aan te tasten.   

Minder activiteiten  

Zo zullen de woonunits op de ‘s Heeren Loo-locaties in de toekomst –met name tijdens slaaptijden- meer en meer gemonitord worden door één centrale waarnemer, die -gebruikmakend van allerhande sensoren in de woonunits- een mobiel team kan aansturen dat in geval van nood snel ter plaatse kan zijn. De Barse verwacht dat de mobiele technologie ook buiten de woonunits gaat worden toegepast, bijvoorbeeld in de vorm van een personenvolgsysteem. “Door de bezuinigingen komt er minder personeel en dat betekent minder activiteiten als wandelen, terwijl dat met een digitaal te volgen polshorloge prima zou kunnen, want daarmee kunnen we precies volgen waar een bewoner op het terrein is.”    

De aanleg van de mobiele infrastructuur wordt de komende tijd ter hand genomen door telecombedrijf KPN. ‘s Heeren Loo heeft daarnaast een aanbesteding uitgeschreven voor de levering en aanleg van de benodigde domotica in de woonunits. In totaal gaat het om zo’n 700 locaties over heel Nederland verspreid. Met de tender is een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro gemoeid.    

---

Van 22 tot en met 27 februari 2014 vindt de HIMSS 2014 plaats in Orlando. HIMSS is wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van ICT en Healthcare. Skipr is dit jaar exclusief aanwezig bij de HIMSS en doet voor u dagelijks verslag. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om op vrijdagmiddag 4 april 2014 van 16.00 tot 19.00 uur in Houten de Skipr HIMSS highlights bij te wonen. Schrijf u nu in. Let op, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Boxos

27 februari 2014

Op de locatie de voorwaarts van 's Heerenloo wordt al sinds jaar en dag 's nachts centraal in geluisterd. Dit is dit dus oud nieuws!

Veneberg

2 maart 2014

Ook mijn ervaring dat dit wat de nacht betreft oud nieuws is. Graag zou ik zien dat eerst grondig onderzoek gedaan werd naar de ervaringen hiermee: hoe zit het met de kwaliteit en m.n. de veiligheid in de nachtelijke uren?!

van Zanten

2 maart 2014

Ik hoop dat men hier niet denkt van goedkope wifi gebruik te kunnen gaan maken voor kritische toepassingen. Wifi is een niet gereguleerd stuk frequentieband waar iedereen gebruik van mag maken. Er is geen garantie dat verbindingen werken. Als iemand ergens 'voor het gemak' een router bij zet (en nog een, en nog een) blijkt ergens anders ineens geen signaal meer te zijn. Bij een verbinding waar informatie over gaat die van levensbelang kan zijn mag dat nooit gebeuren.

Anoniem

2 maart 2014

enkele 10 tallen miljoenen euro voor 700 locaties dat lijkt me wel heeeel weinig?

Jonkers

2 maart 2014

Met een goede ICT architect aan boord en een goed projectmanagement team, met vertegenwoordiging daarin vanuit de zorg, kunnen grote stappen gezet worden in het innoveren van de ICT omgeving en daarmee ook het primaire proces.
De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Voor Zorg op Afstand is het kunnen beschikken over een betrouwbare ICT omgeving een conditio sine qua non. Voor de gebruiker, lees de cliënt en de zorgondersteuner, is het belangrijk dat zij kunnen beschikken over betrouwbare (zorg)systemen. Het verbinden van veiligheid en beveiliging met het primaire proces is hier een sleutel succesfactor.

Anoniem

2 maart 2014

Hoe verhoudt zich dit tot de andere grote beweging: het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen ?

Anoniem

2 maart 2014

Oud denken en nieuwe technologieën
Denken in termen van kwaliteit van bestaan, de introductie van de WMO en straks de ratificatie en het VN Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking zijn gestoeld op een fundamenteel andere manier van kijken naar zorg en ondersteuning. Daar hoort een andere manier van organiseren bij, een herdefiniëring van de rol van professionals en die van mensen en hun natuurlijke netwerk. Het instituutsparadigma gaat plaats maken voor het ondersteuningsparadigma. Binnen dit nieuwe ondersteuningsparadigma zal technologie zeker een plaats moeten krijgen. Gevaarlijk wordt het wanneer we oud denken ( het instituutsparadigma) gaan verbinden met nieuwe technologie. Dat helpt ons van de regen in de drup en bestendigt oud denken en doen.Dat gevaar lijkt hier op de loer te liggen. Neen, niet met technologie ' alleen wandelen op het terrein' maar met mensen uit je natuurlijk netwerk - waarmee ook contacten onderhouden worden via sociale media - erop uit trekken. Een kritische reflectie op miljoeneninvesteringen en de mate waarin dit bijdraagt bijdraagt aan van kwaliteit van bestaan, sociale inclusie en het VN Verdrag zou geen kwaad kunnen. Op een verdere versterking van het instituutsparadigma zit niemand te wachten!

Kröber

2 maart 2014

Bovenstaande bijdrage over ' oud denken en nieuwe technologieën was niet anoniem bedoeld maar van mijn hand. Hans Kröber

Franken

2 maart 2014

Mobile communicatie en domotica kunnen een zeker bijdragen in minder activiteiten. De opmerking van van Zanten, goedkope oplossingen met WIFI, deel ik met zorg.
Het is niet een kwestie van een modem plaatsen, maar er dient gekeken te worden naar de binnenhuis infrastructuur. Een goede basis in de meterruimte ondervangt 80 tot 90 procent van storingen in het netwerk.
Gelukkig zijn er ook andere netwerken denkbaar, Zigbee is betrouwbaar en de meest noodzakelijke componenten zitten in een basis behoeften. Voor de nachten heb ik zelf goede ervaringen met bijvoorbeeld SecNurse, deze is eenvoudig uit te breiden voor inkijk of monitoring in de nacht.

Buiten de woning kan mobiele technologie heel goed worden toegepast. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, volgen op afstand is geen probleem. Eenvoudige sensoren op keuken laden en keuken kasten zetten voorkomt dat iemand onopgemerkt blijft, uit de media vernamen we de vreselijke berichten.

Hoe je het went of keert, de stap moet een keer worden gezet, denk dat dit een goed moment is niet meer in pilots te denken maar te kiezen voor projecten. Robin Franken

Top