ACTUEEL

'Toezichthouder is te afhankelijk van bestuurder'

Toezichthouders bij zorginstellingen moeten dichter op de organisatie zitten. Op dit moment zijn ze nog te veel afhankelijk van de informatievoorziening van de raad van bestuur. Hiervoor pleit de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Vereniging van Toezicht in de Zorg en Welzijn (NVTZ) in het nieuwe rapport ‘Tussen Besturing en Samenleving’.

Falend bestuur gaat volgens de Adviesraad steeds vaker hand in hand met falend toezicht. Bij veel grote incidenten in de laatste jaren greep de raad van toezicht te laat of zelfs helemaal niet in, aldus de Adviesraad. Toezichthouders moeten hun informatiepositie versterken door zelfstandiger en vaker in gesprek te gaan met de werkvloer en de maatschappelijke omgeving van de zorginstelling. Hierdoor zijn zij eerder op de hoogte van mogelijke problemen en kunnen zij vervolgens ook sneller ingrijpen.

Governanceprobleem

De Adviesraad concludeert verder dat er een versoring is in het governancesysteem van zorgorganisaties omdat de raad van toezicht veelal informatie gebruikt dat afkomstig is van het orgaan, de raad van bestuur, waar zij toezicht op dient te houden. Hierdoor kan er ruis in de beeldvorming ontstaan. Door zich meer ter richten op de besturing van de organisatie in plaats van zich te laten leiden door de informatie van de bestuurder, kan dit verholpen worden. De adviesraad pleit niet voor een aanpassing van het huidige governancemodel maar voor een andere werkwijze.

De NVTZ is met 3.700 leden de grootste belangenorganisatie voor toezichthouders in de semi-publieke sector.

---

Van 22 tot en met 27 februari 2014 vindt de HIMSS 2014 plaats in Orlando. HIMSS is wereldwijd de grootste conferentie en beurs op het gebied van ICT en Healthcare. Skipr is dit jaar exclusief aanwezig bij de HIMSS en doet voor u dagelijks verslag.
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om op vrijdagmiddag 4 april 2014 van 16.00 tot 19.00 uur in Houten de Skipr HIMSS highlights bij te wonen. Schrijf u nu in. Let op, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

27 februari 2014

Wanneer een bestuurder wordt aangesteld die niet één of meerdere keren bij vorige werkgevers met problemen is vertrokken is men al een eind op weg.

Vervolgens zorgen voor een goed management informatiesysteem waardoor de RvT op de goede momenten wordt geïnformeerd over de juiste onderwerpen. Dat zet de bestuurder aan tot het geven van aandacht aan de juiste onderwerpen.

En wanneer het Stafbestuur, OR en CR worden uitgenodigd om met de RvT echt het debat te voeren over de wezenlijke zaken en zich vrij voelen om te 'praten' is men al een eind op weg.

Last but not least, de bestuurder niet te veel 'buiten laten spelen'.

De RvT zich diep in de organisatie laten bewegen veroorzaakt eerder meer onnodige onrust dan dat het oplossingen aandraagt.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

27 februari 2014

Nou DGo, ik wil een lans breken voor een heel andere benadering!

De toezichthouder heeft 4 rollen:
1/ rentmeesterschap (zodat zaken zorgvuldig en wijs gebeuren),
2/ toezichthouderschap opdat gebeure wat de bedoeling is (van de betreffende organisatie),
3/ werkgever en
4/ adviseur van de raad van bestuur.

Om dat te doen in deze toenemend dynamische en complexe wereld valt er wat voor te zeggen dat toezichthouders ook naar ‚Gemba’ gaan, zoals ‚Lean’ de werkvloer aanduidt. Net als dat voor leiding geldt. Ga op de werkvloer in gesprek met mensen en observeer wat er gebeurt en stelt respectvol en geïnteresseerd vragen. Toets wat je observeert bij degenen die in het werk staan, wederom vanuit oprechte belangstelling en interesse. Stimuleer betrokkenen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat zij zien en horen en met verbetervoorstellen te komen. Niet omdat iets niet goed is, maar omdat het altijd weer beter kan. Namelijk waarde toevoegen aan de patiënt en alle andere activiteiten proberen te verminderen.

Te veel beperken wij ons in deze tijd tot controle en verantwoording als enge vorm van toezicht. Als je op die manier naar de werkvloer gaat, schoffeer je zowel de medewerkers op de werkvloer (wie komt ons nou weer controleren?), als de Raad van Bestuur en wordt samenwerken onmogelijk. Als een toezichthouder alle 4 de rollen serieus neemt en met die houding de werkvloer bezoekt, kan hij beter zijn rol uitoefenen in gesprek met de Raad van Bestuur. Ook daar weer immers vanuit respect als rentmeester, toezichthouder, werkgever en adviseur. Dat betekent niet dat er geen kritische gesprekken gevoerd worden of dat iets niet gezegd mag worden. Nee, als het maar vanuit respect gaat over het ondersteunen van de Raad van Bestuur in haar rol.

In het uitzonderlijke geval van onenigheid over een interpretatie of opvatting op een onderdeel benader je dat weer vanuit je 4 rollen als toezichtouder.

Op die manier doet een toezichtouder er goed aan de werkvloer te bezoeken en kan een Raad van Bestuur dat ondersteunend ervaren en medewerkers ook.

Dat vraagt wel een voorzichtige aanvliegroute in onze cultuur waar wij geneigd zijn ons te beperken tot controle en verantwoording vanuit wantrouwen. Want anders wordt het wel zo geïnterpreteerd en wordt het niet beter!

DGo

27 februari 2014

Een ieder die ooit de rol van Bestuurder heeft uitgeoefend weet, wanneer info vanuit de organisatie rechtstreeks aan de toezichthouder wordt verstrekt, dat zowel de toezichthouder als de bestuurder in een spagaat komen.

Wanneer een bestuurder de gelegenheid krijgt om niet goed te functioneren zit er ook wat fout bij de toezichthouder. Deze heeft er namelijk niet op voorhand voor gezorgd dat hij/zij de juiste informatie tijdig van de bestuurder ontvangt.

En ja, wanneer er geen capabele toezichthouders zijn gaat het natuurlijk sowieso fout. En wanneer ze ook niet wijs zouden zijn en zich in de organisatie opstellen als 'klachtenbureau' oid zorgen ze ervoor dat er 'spannende gesprekken' in de vergadering van RvT en de bestuurder gaan plaatsvinden.

Iedere toezichthouder die ooit mij met die gesprekken heeft geconfronteerd weten wat daarmee wordt bedoeld :)

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

4 maart 2014

DGo, van je eerste alinea gaat een vanzelfsprekendheid uit die velen (nog) zullen beamen.

Ik waag het er op te menen, dat met de tegenwoordige volstrekte toegankelijkheid van alle informatie overal voor iedereen (én de ondoorzichtigheid welke informatie betrouwbaar en compleet is) het de uitdaging wordt om daar toch een nieuwe oplossing voor te vinden.

Die oplossing zoek ik in de oprechte enting van je wil om geïnformeerd te zijn (RvT). En de RvT te gunnen dat zij informatie halen (RvB). Om dáár dan samen je voordeel uit te halen om het belang van de organisatie-bedoeling te dienen, vanuit de oprechte bedoeling daar in wijsheid en met respect voor elkaar mee om te gaan.

In lijn met je betoog stelt dit daarmee nieuwe eisen aan de houding en intentie van RvT en RvB waar vele nog niet aan voldoen.
Dáár zoek ik de oplossing.
Niet in een concessie aan deze nieuwe insteek.

En jij?

Top