Tech

Clinton hekelt feitenvrij zorgdebat

Informatietechnologie kan bijdragen aan het oplossen van het gepolariseerde zorgdebat in de Verenigde Staten. Dat betoogde voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton tijdens haar keynote-speech op de HIMSS 2014.

Clinton had in Orlando veel lovende woorden voor de verdiensten van informatietechnologie in de zorg, in de VS vaak aangeduid met de afkorting HIT oftewel health information technology. “Een beetje ziekenhuis kan dankzij HIT 60 tot 80 miljoen dollar besparen”, aldus Clinton. “Naast kostenreductie draagt HIT ook bij aan betere medische uitkomsten en patient empowerment. Ik geloof in innovatie als motor achter een beter toekomstig zorgstelsel. En we staan pas aan het begin van een onvoorstelbare ontwikkeling.”

Data

Om die belofte van een beter en efficiënter zorgstelsel te realiseren is het volgens Clinton hoog tijd dat politici hun ideologische kinnesinne opzij zetten en zich openstellen voor een gezamenlijke agenda. HIT kan hierbij een cruciale rol vervullen, gelooft Clinton. “Het zorgdebat speelt zich veelal af in een feitenvrije zone, waarin de deelnemers vooral politieke punten proberen te scoren. Ik geloof dat scherpe beslissingen berusten op goede data en niet op persoonlijke of ideologische overtuigingen. IT-professionals in de zorg leveren die goede, feitelijke data en dat is precies wat zo hard nodig hebben om beslissingen over de zorg te nemen.”

Geen volume maar kwaliteit

Een van de hobbels die de Amerikaanse politiek nu moet nemen is volgens Clinton het bekostigingssysteem. “We moeten af van het fee for service-model, waarin niet kwaliteit maar volume wordt beloond”, aldus Clinton.  

Clinton ging daarnaast specifiek in op het belang van een electronic healthrecord (EHR). Volgens Clinton is dit elektronische patiëntendossier één van de peilers van de Affordable Care Act, waarmee president Obama miljoenen Amerikanen toegang heeft gegeven tot verzekerde zorg.

Depolarisatie

Dit succes is ook een beetje haar succes, hield Clinton haar gehoor voor. Ze vertelde hoe ze zich als voorzitter van een werkgroep die het stelsel van zorgverzekeringen moest hervormen tijdens de eerste ambtsperiode van Bill Clinton sterk maakte voor de invoering van een EHR. Als om haar eerdere argument over het belang van het depolarisatie kracht bij te zetten, memoreerde ze hoe ze de ideologische scheidslijnen trachtte te overbruggen. "Om de boodschap rond het patiëntendossier te kunnen verspreiden heb ik zelfs samenwerking gezocht met Newt Gingrich, inderdaad die Newt Gingrich." Republikein Gingrich was destijds als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden één van de drijvende krachten achter de mislukte impeachment-procedure tegen president Clinton.

    

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cornet

27 februari 2014

Of Hillary loog, of haar woorden zijn verdraaid:

"Ze vertelde hoe ze zich als minister van Volksgezondheid tijdens de eerste ambtsperiode van Bill Clinton ..."

Ze was toen First Lady, geen minister van Volksgezondheid.

Top