HRM

Concurrentiebeding tijdelijk contract wordt uitzondering

Concurrentiebeding tijdelijk contract wordt uitzondering

Per 1 juli 2014 mag u alleen bij uitzondering nog een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract.

Bedrijfsbelang

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (pdf) mag dat alleen nog als u hiervoor een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft. Is dit het geval, dan moet u in het concurrentiebeding motiveren waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties gaat werken. Meestal gaat het dan om hele specifieke werkzaamheden of kennis die de werknemer bij u heeft opgedaan waarvan u niet wilt dat hij die informatie meeneemt naar de concurrent.

Nieuwe contracten

Hoewel andere belangrijke maatregelen uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid, zoals de wijziging van het ontslagrecht en de verkorting van de ketenbepaling, pas per 1 juli 2015 ingaan, gelden de nieuwe regels met betrekking tot het concurrentiebeding al wel per 1 juli 2014. Het gaat hierbij alleen om nieuwe of opvolgende tijdelijke contracten die u afsluit per 1 juli 2014. (Bron: Rendement)

---

Meer weten over human resource management (hrm) en management development in de zorg? Via Skipr hrm blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top