ACTUEEL

‘IGZ schiet doel voorbij met infectiepreventie’

‘IGZ schiet doel voorbij met infectiepreventie’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dwingt zieken huizen tot dure, onbewezen en soms irrelevante maatregelen op het gebied van infectiepreventie. Dit kan uiteindelijk negatieve effecten hebben op de kwaliteit van zorg. Dat stellen arts-microbiologen van zes academische en topklinische ziekenhuizen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Met het artikel reageren de arts-microbiologen op onderzoek waarmee de IGZ in december 2013 naar buiten trad. In ‘Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar’ constateert de  IGZ  dat de Nederlandse ziekenhuizen de richtlijnen en op het gebied van infectiepreventie onvoldoende naleven. Daaruit blijkt volgens de inspectie dat er binnen ziekenhuizen onvoldoende besef leeft  dat goede  infectiepreventie een voorwaarde is voor veilige zorg. Erger nog is volgens de IGZ dat de ziekenhuizen niet goed voorbereid zijn op  de groeiende dreiging van resistente bacteriën.   

Geen doseerbeker

De arts-microbiologen plaatsen vraagtekens bij het IHZ-onderzoek. Volgens hen heeft de IGZ uitsluitend gescoord op het letterlijk naleven van de richtlijnen, zonder de verschillende aspecten te waarderen op relevantie. Als voorbeeld noemen ze het schoonmaakbeleid in het UMC Utrecht, waar schoonmakers zelf mogen besluiten of ze patiëntenkamers klam-vochtig schoonmaken. “Er was geen doseerbeker voor het toe te voegen water en daarmee scoorde het ziekenhuis een onvoldoende voor het onderdeel ‘schoonmaak’”, aldus de zes arts-microbiologen.

In algemene zin is de relevantie van de IGZ-indicatoren voor de patiëntveiligheid niet duidelijk, betogen de zes. “De IGZ heeft zich beperkt tot het meten van procesindicatoren, terwijl de relevante en beschikbare uitkomstindicatoren niet meegenomen zijn.” Bovendien gaat het om een veelheid van maatregelen, terwijl de effectiviteit van geen enkele individuele maatregel wetenschappelijk is vastgesteld.

Geen garantie

Toch wil de IGZ deze maatregelen dwingend opleggen. De hieruit resulterende ‘verbeteracties’ lijken  op het eerste gezicht positief, maar kunnen volgens de arts-microbiologen ook negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. “In een aantal ziekenhuizen is al berekend dat de kosten van de door de IGZ gewenste aanpassingen aan de isolatiekamers honderd duizenden euro’s zullen bedragen, zonder enige garantie dat de patiëntenzorg daardoor veiliger wordt”, aldus de zes.

Onterecht gevoel

Bovendien zullen ziekenhuizen hun infectiepreventie afstemmen op de scoreformulieren van IGZ, waardoor andere al dan niet zelf gedefinieerde verbetertrajecten niet uitgevoerd worden. “Nog het kwalijkst is dat patiënten ten onrechte het gevoel krijgen dat er op dit moment binnen de Nederlandse ziekenhuizen een onveilige  situatie bestaat”, constateren de arts-microbiologen, terwijl de incidentie van ernstige ziekenhuisinfecties tot de laagste ter wereld behoort.
De arts-microbiologen doen een klemmend beroep op de IGZ om in overleg met de beroepsgroepen objectieve en voor de patiëntveiligheid relevante  indicatoren op te  stellen. Onder de auteurs hoogleraar infectieziekten Marc Bonten van het UMC Utrecht, die ten tijde van de klebsiella-uitbraak in het Maasstad  Ziekenhuis werd aangesteld als supervisor. 

     

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 maart 2014

De IGZ? Achterlijke azijnpissers.En dat terwijl we voor WOIII staan

Jaspers

4 maart 2014

Helemaal mee eens,

Ook wij van de medische technologie van het UMC Utrecht zijn betrokken om zo doelmatig en efficiënt mogelijk de door de IGZ gewenste proces indicatoren te meten en rapportages te maken.
Toen ik vroeg hoe we dan de infecties gingen meten en rapporteren (uitkomst indicatoren) werd gesteld dat we dat niet gingen doen omdat de IGZ daarin niet geïnteresseerd was (en dat natuurlijk ook best lastig te meten is).

Ik vind dat als we, om deels terechte deels overtrokken redenen , gedwongen worden de procesindicatoren te meten, dat we dan ook moeten investeren om de uitkomstindicatoren te meten en met deze data wetenschappelijk onderzoek moeten doen.

Alleen dan kun je evidence based aan infectiepreventie doen.

Anoniem

4 maart 2014

Het is aan de beroepsgroep om duidelijk te maken aan patiënt en toezichthouder ( de maatschappij) dat er in Nederland het maximale gedaan wordt om infecties te voorkomen en resistenties tegen te gaan.
Deze verantwoording kan oa middels uitkomstindicatoren afgelegd worden.
De indicatoren die er zijn laten zien dat het beter kan, ook in Nederland.

Anoniem

5 maart 2014

Ik doe echt mijn best om de artsen-microbiologen te snappen. De IGZ toetst toch de richtlijnen die vanuit de beroepsgroep ontwikkeld zijn (WIP)?? Dat is toch de taak van IGZ?

Top