HRM

Risico uitvoering Ziektewet vaker bij werkgever

Risico uitvoering Ziektewet vaker bij werkgever

Werkgevers met een loonsom boven de 15 miljoen euro kiezen steeds vaker voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Ook in de gezondheidzorg vindt deze verschuiving plaats.

HR-risk consultant Robidus, die onlangs een steekproef uitvoerde onder grote bedrijven, zegt dat sinds 1 januari 2014 meer dan de helft van deze ondernemingen zelf de uitvoering van de Ziektewet ter hand heeft genomen. Het UWV stelt echter dat het overgrote deel van de bedrijven in het publieke stelsel blijft door de lage premie en het ontbreken van een privaat alternatief.

Grote werkgevers

"Wij herkennen ons hier niet in”, stelt Mick Netiv, directeur van Robidus. Met name grote werkgevers hebben volgens hem veel te winnen bij het eigenrisicodragerschap. "Deze bedrijven hebben een vaste omvang van Ziektewetuitkeringen, waarbij het UWV vaak onvoldoende verzuimbegeleiding op de zieke werknemer biedt. Dit leidt tot hogere kosten en een onwenselijke doorstroom naar de WGA."

Besparen

Door zelf actieve ziekteverzuimbegeleiding op zich te nemen, kunnen werkgevers volgens hem arbeidsongeschiktheid bij het personeel voorkomen en zo flink op de kosten besparen. "De gemiddelde uitkeringsduur van negentien weken in het publieke bestel is terug te brengen naar een gemiddelde van tien weken onder verantwoordelijkheid van de eigenrisicodrager, zo blijkt uit onderzoek”, aldus Netiv.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top