ACTUEEL

Wijkverpleegkundige komt in basispakket

De wijkverpleegkundige komt weer over de vloer. Hij of zij moet zorg gaan bieden aan de groeiende groep ouderen die thuis blijft wonen. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid stuurt woensdag een ontwerp-wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om deze eerstelijnszorg in de basisverzekering op te nemen. Dat laat Van Rijn weten in een interview met dagblad Trouw.

"We moeten zorgen dat de zorg thuis goed geregeld is. Daar komen wijkverpleegkundigen voor, mensen die over de vloer komen en de ruimte hebben om te kijken wat er aan de hand is", aldus de staatssecretaris.

Zelfstandige rol

Volgens Trouw blijkt uit het wetsvoorstel dat de wijkverpleegkundigen een grote zelfstandige rol gaan krijgen. Zo gaan ze samenwerken in sociale wijkteams met onder anderen maatschappelijk werkers en onderhouden ze nauwe contacten met huisartsen.

Van Rijn: "Huisartsen die ik spreek zijn blij dat er aanvullende zorg wordt gegeven waar zij niet aan toekomen. Ik hoop dat er een soort nieuwe eerste lijn gaat ontstaan waarbij huisartsen, verpleegkundigen en apothekers veel meer overleggen en met elkaar samenwerken." (ANP)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Smits

5 maart 2014

Het is een fantastische ontwikkeling dat de wijkverpleegkundigen worden herontdekt. De laatste jaren is deze vorm langzaam ingevoerd en met een extra injectie van 200 miljoen is er een boost gegeven aan het weer inzetten van de wijkverpleegkundigen. Echter, met de " wijkverpleegkundigen" wordt meteen de somatische wijkverpleegkundige bedoeld. Op beleidsniveau is er blijkbaar niemand die zich realiseert, dat de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van oudher een wijkverpleegkundige is. De opleiding tot vandaag leidt nog steeds op tot dit mooie vak. De Wijkverpleegkundige SOM (somatiek) komt ongeveer 30% psychische/psychiatrische problemen tegen. Hun oplossing is de wijkverpleegkundigen SOM te gaan bijscholen in het herkennen van een depressie. Dit kan niet waar zijn. Laten we wijs zijn en de SPV meenemen in de ontwikkelingen van de transitie naar de 1e lijn. Zo komt de situatie van voor 1981 weer terug, waarbij de huisarts met de wijkverpleegkundigen SOM en GGZ als 1e lijn teams heel veel kunnen opvangen. Deze kunnen prima samenwerken met de POH en de wijkteams (die vooral met welzijnwerkers worden ingericht). Hiermee kunnen we echt meters maken in de bezuinigingen die we nodig achten.

venneman

5 maart 2014

De heer Smits wijst terecht op een ontwikkeling die sluipenderwijs gaan de is: de terugkeer van de wijkverpleegkundige in de wijk. Helaas worden alle kaarten gezet op de SOM wijkverpleegkundige ( voorheen de de AGZ). in de praktijk blijkt hoezeer de GGZ wijikverpleegkundige wordt gemist bij het signaleren, aanpakken en volgen van sociaal-maatschappelijke problematiek waarin onbegrepen-, onverklaarbaar- of moeilijk gedrag de boventoon voert. Sinds jaar en dag is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige de meest gewaardeerde functionaris om deze taak op zich te nemen. Laten we vanuit historische besef ( manier van werken anno jaren 70-begin 80) de GGZ wijkverpleegkundige in ere herstellen, maar nu in de hedendaagse infrastructuur in de wijk. Samenwerken met gebiedsteams en met een herkenbare plek in de samenwerking met huisartsen en POH. Laat het vroegtijdig herkennen van psychiatrische symptomen en klachten over aan de SPV in zijn rol als GGZ wijkverpleegkundige. Laat de SOM wijkverpleegkundige op haar werkterrein de zaken goed regelen en aanpakken. Schoenmaker blijf bij je leest zou ik zeggen. Nederland is rijp voor het herwaarderen van GGZ-wijkhulpverlening, dichtbij en aanklampbaar voor burgers.

Anoniem

5 maart 2014

Ik vraag me al jaren af (ben bijna 89 jaar, man), wat ik moet doen wanneer ik op een gegeven moment niet meer in staat ben om mezelf te verzorgen (wassen en koken), omdat mijn kinderen hun banen hebben en meer dan 40 Km bij mij vandaan wonen, getrouwd en met kinderen.
Dus een wijkverpleegster zou een uitkomst zijn. Voorlopig nog geen noodzaak, maar het kan van de ene op de andere dag opeens opdoemen. Malkiel.

Anoniem

5 maart 2014

Na jaren moet de wijkverpleegkundige dus weer terug.
Kosten plaatje per verzekerde 20€ per jaar gedurende zeker 5 jaar = 100€...
Tja, da kost wel wa, mer dan hedde ook wa.....

Slingerland

6 maart 2014

Ik heb jaren als wijkverpleegkundige gewerkt, je was degene die de zorg voor de patient coordineerde. Het was voor mij altijd onbegrijpelijk dat dit op de schop ging en werd vervangen door iets dat niet werkte.

Wilma

6 maart 2014

Mijn reactie is als aanvulling op de eerste twee postings, als individueel SPV heb ik de handschoen opgepakt, de notitie "GGZ terug in de wijk" onder mijn arm om de missie die ik heb, uit te voeren binnen mijn woonplaats.

Met inmiddels de ervaring dat de wijkzuster nieuwe stijl een beperkte scholing op GGZ gebied heeft, waarvan niet verwacht kan worden dat vandaaruit volledig preventief gewerkt kan worden, al gaat het al om herkenning van eerste tekenen.

"Elke reis begint met de eerste stap" en ik ben bezig met mijn missie bekendheid te geven en begonnen bij een raadslid. Zijn enthousiasme over de inhoud van mijn missie is groot, dus is het wachten op de anderen binnen de plaatselijke politiek die vanuit hun positie de mogelijkheid hebben om samen met mij vorm te gaan geven aan de GGZ terug in de wijk.

Ik weet dus niet of ik blij moet zijn met het plan om de wijkzuster onder te brengen bij zorgverzekeraars, puur vanwege het feit dat ik nu een eenling ben, niet vanuit een organisatie opereer, wel vanuit gedrevenheid als mens en als professional om juist de mensen bij te staan in hun vragen of hulp zonder dat daar weer een indicatie bij komt kijken.

Dus hoe gaat dit straks bij aanbestedingen, inkoop?

peters

6 maart 2014

Wat te denken van de casemanagers dementie; een functie die landelijk met succes is ingevoerd en waarvan de financiering nu onder druk staat. Casemanagers kunnen meedenken met de wijkverpleegkundige waar het gaat om dementie in al z'n verschijningsvormen bij thuiswonende mensen.

Anja van dongen

15 maart 2014

Wat gaat er gebeuren met de gewone verpleegkundige en verzorgende in de wijk? Die nu ook zorgen, coördineren monitoren en de klant terug zet in eigen kracht? En een netwerk hebben in de wijk?
Nu het ook een must is dat veel professionele zorg over genomen moet gaan worden door vrijwilligers en mantelzorgers vraag ik mij af welke kant dit opgaat.
Neemt niet weg dat ik voor de wijkverpleegkundige ben met alle kennis en inzet. Met alke versnipperingen in de zorg, zit de huisarts nu echt te wachten op tig wijkverpleegkundige van diverse thuiszorgorganisaties vraag het mij af, de subsidie zichtbare schakels stopt, dat waren wel de spin het web de afgelopen jaren en een prachtig voorportaal en samen werkers tussen 3 thuiszorgorganisaties.
Kijk met spanning uit naar de toekomst .........

Top