ACTUEEL

Innovatiefonds Zorgverzekeraars deelt subsidies uit

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars verleent financiële steun aan vier nieuwe projecten. Het gaat om de Landelijk crisiskaart, de ontwikkeling van online zelfmanagementtraining voor patiënten met gediagnosticeerde voedselallergie, YourWorkPlace.nl en MyMigraine – Life. Dat meldt het ZN-Journaal.

Voorwaarden vastleggen

De Landelijk crisiskaart voldoet al aan de voorwaarden van subsidietoekenning. Over de voorwaarden van de toekenning van subsidie van de andere initiatieven is het Innovatiefonds Zorgverzekeraars nog in gesprek met de partijen. Directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Ine Van Hest verwacht dat alle projecten, met uitzondering van YourWorkPlace.nl, eind dit jaar van start zijn gegaan. YourWorkPlace.nl start waarschijnlijk later, omdat het een grootschalig project is.

Landelijk crisiskaart

De crisiskaart is bedoeld voor mensen die ooit een psychische crisis hebben doorstaan en verwachten dat dit weer zou kunnen gebeuren. Zij krijgen met de crisiskaart de mogelijkheid zelf te bepalen wat er moet gebeuren tijdens een crisis. Crisiskaartconsulenten kunnen helpen bij het opstellen van een crisisplan en een crisiskaart. Het project richt zich op ggz-cliënten. Stichting VO!CE is tijdelijk het Landelijk crisiskaart informatie- en ondersteuningspunt (LCIO). Het project, waarbij de crisiskaart landelijk beschikbaar moet worden, duurt drie jaar en gaat in het najaar van start. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars verleent voorlopig een subsidie van ruim een ton voor één jaar. Als de doelen behaald worden, dan kan de crisiskaart voor het tweede , respectievelijke het derde jaar, opnieuw op steun rekenen.

Zelfmanagementtraining bij voedselallergie

Het tweede project dat het Innovatiefonds Zorgverzekeraars steunt is van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Door middel van online zelfmanagementtraining wil het ziekenhuis informatie over voedselallergie beter toegankelijk maken. Patiënten met gediagnosticeerde voedselallergie kunnen door de training ook beter zelfmanagement toepassen. De training is bedoeld voor zowel patiënten als ouders van kinderen met een voedselallergie. Het gaat om een subsidie van ongeveer 70.000 euro, waarbij het Innovatiefonds als voorwaarde stelt dat de volledige financiering van het project rond moet zijn en dat de dienst gratis toegankelijk is. UMC Utrecht neemt zelf een gedeelte van de financiering voor zijn rekening.

YourWorkPlace.nl

YourWorkPlace.nl is een interactieve ‘expositie’ vanuit het oogpunt van zorgprofessionals. De toekomst van de zorg thuis wordt via zeven werkstations overgebracht op de bezoeker. Het moet de bezoeker motiveren om mee te denken over nieuwe technologische toepassingen in de zorg thuis. YourWorkPlace.nl biedt zeven thema’s, te weten wonen zonder zorg, begeleiding op afstand, robottechnologie, met dementie thuis, e-learning, chronisch ziek en de toekomst voorbij. Met een pda worden bezoekers door een digitale wijkverpleegkundige langs de thema’s geleid. Het Innovatiefonds stelt ongeveer 60.000 euro beschikbaar voor het onderdeel chronisch ziek , onder voorwaarde dat de volledige financiering rond is. Voor het gehele project heeft YourWorkPlace.nl meer dan één miljoen euro nodig.

MyMigraine – Life

De internetcursus MyMigraine richt zich op  aanvalspreventie bij volwassenen met chronische en invaliderende migraine. Het is een initiatief van de Universiteit Utrecht. De afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie brengt de internetcursus stapsgewijs bij de doelgroep onder de aandach en onderzoekt de effectiviteit. MyMigraine ontvangt een paar ton van het Innovatiefonds. De financiële steun  wordt verleend op voorwaarde dat de kosten later niet gedeclareerd worden via de zorgverzekeringen. Mocht aan deze voorwaarde niet worden voldaan, dan moet de investering terugbetaald worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top